Trang chủ Tags Nguyễn Xuân Anh

Tag: Nguyễn Xuân Anh

Đâu là lỗi của Nguyễn Xuân Anh?

Hiệu Minh 18-9-2017 Truyền thông ầm ỹ ông Nguyễn Xuân Anh dùng bằng giả để tiến thân. Thật ra, lý do ông bị kỷ luật thì...

Đà Nẵng: Cán bộ hưu trí và đương chức bình luận về kỷ luật...

Một Thế Giới Thạch Châu 18-9-2017 Thông tin về những sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ vừa được...

Công bố vi phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng

Dân Trí P. Thảo 18-9-2017 UB Kiểm tra Trung ương xác định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ...