Trang chủ Tags Nguyễn Tấn Hưng

Tag: Nguyễn Tấn Hưng

Cầm c* cho bố già đái

Bùi Văn Thuận 17-7-2020 Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 35 (BCĐ 35) của tỉnh Bình Phước cho biết: Cựu Chủ tịch, cựu Bí thư...

Bố già tỉnh Bình Phước (Phần 2)

Bùi Văn Thuận 1-7-2020 Tiếp theo phần 1. Phần 2: Nguyễn Tấn Hưng - Trùm chọi chó Như phần 1 đã đề cập, tuy đã về hưu...

Bố già tỉnh Bình Phước (Phần 1)

Bùi Văn Thuận 1-7-2020 Phần 1: Dấu răng bố già trong các dự án BOT Ở tỉnh Bình Phước, Nguyễn Tấn Hưng mà nhận số hai thì...