Trang chủ Tags Nguyễn Quang Thạch

Tag: Nguyễn Quang Thạch

Mắt hỏng và công quan chức hư đốn!

FB Nguyễn Quang Thạch 2-12-2018 Mắt trái của tôi bị mổ vào năm 1996, lúc đó 21 tuổi và đang nghiên cứu nhiều về chính trị...

Đừng bắt chúng tôi gánh thêm nữa…

FB Nguyễn Quang Thạch 9-2-2018 Từ nhỏ tôi được cha tôi và những người có học trong họ tộc dạy rằng phải thấy những điều xấu...