Trang chủ Tags Ngụy Thị Khanh

Tag: Ngụy Thị Khanh

Giảm mức thải CO2, tăng cam kết và thích… ngược chiều

Blog VOA Trân Văn 29-11-2022 Bởi giá phải trả cho việc tự do thải CO2 càng ngày càng đắt, giảm thải CO2 để kềm giữ nhiệt độ...

Bà Ngụy Thị Khanh, nhà môi trường đoạt giải thưởng quốc tế bị bắt,...

Guardian Phạm Phan Long, dịch 9-2-2022 Nhà hoạt động năng lượng xanh Ngụy Thị Khanh, người nhận giải thưởng Goldman, là nhà hoạt động mới nhất bị...