Trang chủ Tags Ngô Anh Vũ

Tag: Ngô Anh Vũ

Của dân hãy trả lại cho dân!

Ngô Anh Vũ 12-4-2020 Năm 2019, Việt Nam dự toán thu thuế Bảo vệ môi trường là 69.758 tỷ đồng, tuy nhiên chi Bảo vệ môi...

Test kit của Việt Nam có độ chính xác 100%, đúng hay sai?

Ngô Anh Vũ 29-3-2020 Gần đây, có một thông tin gây tranh cãi là test kit của Việt Nam có độ chính xác 100%, quanh việc...