Trang chủ Tags Lương Ngọc Huỳnh

Tag: Lương Ngọc Huỳnh

Thư gửi nhân dân Trung Quốc lần thứ 2

FB Lương Ngọc Huỳnh 3-9-2017 Kính gửi nhân dân yêu chuộng hoà bình Trung Quốc! Việt Nam và Trung Quốc là hai đất nước, hai dân tộc,...