Trang chủ Tags Lê Tùng Vân

Tag: Lê Tùng Vân

Về Tịnh Thất Bồng Lai

Thích Thanh Thắng 14-1-2022 Đất nước thống nhất đã gần 50 năm, nhưng Phật giáo vẫn chưa “thống nhất”. “Thống nhất” ở đây có thể là...