Trang chủ Tags Lê Nin

Tag: Lê Nin

Mác và Ma

Trần Trung Đạo 19-8-2022 Hai phương pháp tuyên truyền căn bản dưới chế độ CS: (1) làm cho người dân nghe và (2) làm cho người...

Phản biện quan điểm của Lênin về nhà nước

Nguyễn Đình Cống 2-12-2021 Một thời Lênin được ca ngợi là nhà cách mạng lỗi lạc, là lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản,...

Lê-Nin toàn tập

Nguyễn Thông 25-9-2021 Thời những năm thập niên 60 ở miền Bắc, người ta hay thấy những tấm ảnh Mao Trạch Đông. Lúc thì trên họa...

Tại sao Lenin ghét nông dân và muốn tiêu diệt mọi tôn giáo?

Welt Tác giả: Berthold Seewald Dịch giả: Lê Quang Ngọ và Lê Quí Trọng 7-11-2020 Cha của Lenin đã đóng góp vào những cải cách trong đế chế...

Đôi điều về sáng kiến bán xác ướp Lê-Nin của lãnh tụ đảng Dân...

Nguyễn Ngọc Chu 25-5-2020 1. Tự do tư tưởng là nguồn gốc của những sáng chế đột phá bất thường. Chuyện nhỏ là cách sáng chế...

Được đối thoại với cụ Lê Nin!

Nguyễn Như Phong 2-5-2020 Mấy ngày nghỉ, mang bộ Lê Nin Toàn tập ra nghiền ngẫm, xem có "sáng ra" được chút nào không. Đọc miệt...

Lenin và Chủ nghĩa Cộng sản toàn trị

Hoàng Thủy Ngữ 23-4-2019 "Phải dọn sạch mọi thối nát tư sản ra khỏi các thành phố…Phải xóa sổ tất cả những gì đe dọa sự...

Về một cuốn sách của Lê Nin

Blog 5 xu Nguyễn Phương Văn 30-10-2018 Không phải bỗng dưng chủ nghĩa Marx trở thành học thuyết chính thống của cách mạng vô sản, nó cần...