Trang chủ Tags Lê Liêu Minh

Tag: Lê Liêu Minh

“Bao câm” Nguyễn Hòa Bình, chánh tòa “tối thui”

Lê Liêu Minh 21-6-2021 1. Bao Công Bao Công, Bao Thanh Thiên (999-1062) là nhân vật có thật, thời nhà Tống ở Trung Quốc. Ông nổi tiếng...

Lãnh chúa trả ơn

Lê Liêu Minh 14-5-2020 Ở Việt Nam hiện nay, tra trên Google từ khóa “lãnh chúa Lê Viết Chữ” thì thấy rất nhiều thông tin liên...