Trang chủ Tags Làm từ thiện

Tag: Làm từ thiện

Suy nghĩ về quyên góp và làm từ thiện

Chu Mộng Long 23-10-2020 Nghĩ mấy hôm rồi, nhưng nay mới dám viết ra. Là bởi các nhà từ thiện, trực tiếp hoặc gián tiếp nơi...

Tôi chán làm từ thiện

FB Hà Phan 24-7-2018 Chỉ mấy tháng trước tôi còn hăng hái đi làm trường vùng sâu hay tham gia các nhóm từ thiện với mong...