Trang chủ Tags Kiện Sở 4T

Tag: Kiện Sở 4T

Chuyên viên Văn phòng UBND thành Hồ kiện Sở 4T

 BTV Tiếng Dân 29-5-2019 Ngày 9/4/2019, ông Quách Duy, Chuyên viên Văn phòng UBND thành Hồ, có đăng một bài trên Facebook với chủ đề Đốt...