Trang chủ Tags Hội triết học

Tag: Hội triết học

Góp ý với ông Võ Văn Thưởng: Triết học nào tỏa sáng?

Tạ Dzu 30-10-2020 Ông Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương của Cộng sản Việt Nam, Võ Văn Thưởng, trong đại hội thành lập Hội Triết học...

Tôi chọc ngoáy Hội Triết học VN và xin làm trợ thủ cho bác...

Trần Đắng 28-9-2020 Triết học Mác-Lê nin sai từ gốc, viết ra đây rất mong những “triết gia tự phong” của VN ta và những người...

Tôi nghi ngờ

Nguyễn Đình Cống 28-9-2020 Đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam vào ngày 20/9/2020. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐCSVN đã...

Ông Võ Văn Thưởng có học… Triết?

Blog VOA Trân Văn 22-9-2020 Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo của Ban Chấp...

Tại sao chỉ có đảng viên mới tham nhũng?

Đoàn Bảo Châu 22-9-2020 Khi ngân sách nhà nước đang cạn kiệt, nền kinh tế đang phải vận lộn với Cúm Tầu mà Hội Triết học...