Trang chủ Tags Hoàng Đức Chân Như

Tag: Hoàng Đức Chân Như

Phân biệt chủng tộc (Racism)

Nguyễn Thọ 24-12-2019 Nước Đức từng phạm tội diệt chủng nên xã hội rất nhậy cảm với những gì liên quan đến "Phân biệt chủng tộc"....

Nếu đài Á châu Tự do không xử lý phóng viên Chân Như tới...

Thạch Đạt Lang 8-11-2019 Hoàng Đức Chân Như là phóng viên của đài Á Châu Tự Do (RFA tiếng Việt). Trong một stt trên trang Facebook...

Facebook và cái phòng đồng vọng trong vụ ông Chân Như

Jackhammer Nguyễn 8-11-2019 Một phóng viên của đài Á châu Tự do là ông Hoàng Đức Chân Như bị phản đối mạnh mẽ vì những phát...