Trang chủ Tags Dương Nhật Lễ

Tag: Dương Nhật Lễ

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 51)

Hồ Bạch Thảo 8-4-2021 Tiếp theo phần 1-50 51. Dương Nhật Lễ Niên hiệu: Đại Định: 1369-1370 Sau khi vua Dụ Tông mất, vào tháng sau sách...