Trang chủ Tags Đỗ Xuân Thảo

Tag: Đỗ Xuân Thảo

Lạm bàn về văn mẫu

Đỗ Xuân Thảo 19-8-2021 Mấy hôm nay, người ta xôn xao bàn về vấn đề “chấm dứt học theo văn mẫu, bài mẫu” mà ông Bộ...

Trở về bản ngã

Đỗ Xuân Thảo 17-3-2021 1. Thời thế gì mà nháo nhào hết thảy. Việt Nam chưa công bố hết dịch, nguy cơ tiềm ẩn dịch...