Trang chủ Tags Đảng viên ĐCS

Tag: Đảng viên ĐCS

Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại...

GS Lê Hữu Khóa 14-6-2018 Chào các bạn, Tôi đã biết, đã quen những đảng viên của ĐCSVN và tôi đã đối thoại, đã tâm sự với...