Trang chủ Tags Đảng viên ĐCS

Tag: Đảng viên ĐCS

Họ là những đảng viên trẻ…

Trần Mai Trung 1-9-2020 Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, điều này càng đúng với Việt Nam khi 50% dân số trẻ hơn 30...

Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại...

GS Lê Hữu Khóa 14-6-2018 Chào các bạn, Tôi đã biết, đã quen những đảng viên của ĐCSVN và tôi đã đối thoại, đã tâm sự với...