Trang chủ Tags Đặng Thiều Quang

Tag: Đặng Thiều Quang

Có phải dân Hà Nội đang ăn cứt lợn mỗi ngày?

Đặng Thiều Quang 17-10-2019 Trại lợn hàng vạn con xả thải ở ngay gần đầu nguồn nhà máy nước. Bài báo dưới link này đã đăng...