Trang chủ Tags Đặng Sơn

Tag: Đặng Sơn

Olympic

Đặng Sơn 10-8-2021 Đến hôm nay thì hầu như mình chỉ thấy mỗi giới vận động viên thể thao còn tụ tập bàn luận về cú...

Fake news vs Văn hóa đọc

Đặng Sơn 24-11-2020 “Trong bối cảnh chính trị hiện nay, nhiều thủ đoạn chính trị mới xuất hiện tinh vi hơn để dẫn dắt hành vi,...