Trang chủ Tags Dân chủ XHCN

Tag: Dân chủ XHCN

Ghi chú vài thiết chế về nguyên thủ hiện nay

FB Nguyễn ChươngMt 5-10-2018 Kỳ 1 1/ Cấu trúc "DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN": tức Quốc hội bầu ra nguyên thủ quốc gia (người dân bầu các đại...

Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa là cái chi chi?

Phạm Trần 19-4-2018 Nếu 4.5 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam (CSVN) chưa bị tâm thần tất cả thì số đông cán bộ tuyên truyền...