Trang chủ Tags Canada

Tag: Canada

Nhà nước vì dân, do dân thời Cô Vy, phiên bản Canada

Phạm Vũ Lửa Hạ 27-3-2020 Trước hết, xin nói rõ: a) Tút này chỉ nói chuyện cứu trợ kinh tế quốc dân, chứ không bàn chuyện y...