Trang chủ Tags Cách mạng 4.0

Tag: Cách mạng 4.0

Tư duy lỗi thời của đảng cộng sản

Trung Nguyễn 9-10-2019 Ngày 29/9/2019, Bộ Chính trị đảng Cộng sản đã ra nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó...

Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần 2)

Vnhacker Thái 21-8-2018 Tiếp theo phần 1 Vài lời phi lộ Nếu có ai đó muốn sự kiện này thiết thực tạo được các giá trị cụ thể, người...

Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần 1)

Vnhacker Thái 21-8-2018 Ngày 0 - Đi hay không đi, nói hay không nói Thông qua anh Lê Viết Quốc, tôi được mời tham dự mạng lưới đổi mới...