Trang chủ Tags Bộ Tài chính

Tag: Bộ Tài chính

Góp ý với Bộ Tài chính

Nguyễn Hồng Khoái 27-9-2018 Năm 2018 Bộ Tài chính và VCCI tổ chức hội nghị này sớm hơn 2017 một tháng 25 ngày. Năm 2017 bản...

Đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính

Nguyễn Hồng Khoái 26-11-2017 (Hội nghị đối thoại với bộ Tài chính ngày 27 tháng 11 năm 2017) Thưa Hội nghị Một năm qua nhiều biến đổi đối...