Trang chủ Tags Ăn độn

Tag: Ăn độn

Chuyện ăn độn (Phần cuối)

Nguyễn Thông 19-5-2023 Tiếp theo Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 — Phần 4 và Phần 5 Hồi ấy, một ký gạo được quy thành...

Chuyện ăn độn (Phần 5)

Nguyễn Thông 19-5-2023 Tiếp theo Phần 1 — Phần 2 — Phần 3 và Phần 4 Tốt nghiệp đại học tháng 12.1976, tháng 4.1977 tôi khăn gói...

Chuyện ăn độn (Phần 2)

Nguyễn Thông 18-5-2023 Tiếp theo phần 1 Đầu thập niên 60, sau một thời gian ngắn thí điểm làm ăn theo hình thức tổ đổi công (cứ...