Trang chủ Tags Ăn chặn hàng từ thiện

Tag: Ăn chặn hàng từ thiện

Đằng sau từ “quyên góp” là gì?

Đỗ Ngà 6-6-2021 Theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương cho năm 2021 thì Quốc hội đã duyệt cho khoản dự...

Ăn chặn tiền từ thiện của người già và trẻ tàn tật

BTV Tiếng Dân 28-9-2019 Vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo: Hùa nhau tuồn hàng qua khu cổng bí mật, theo báo...