Trang chủ Tags Ải Nam Quan

Tag: Ải Nam Quan

Đường biên giới Việt-Trung khu vực Nam Quan theo công ước Pháp-Thanh 1887 (Phần...

Trương Nhân Tuấn 16-8-2020 Tiếp theo phần 1 Từ Trấn Nam Quan đến Bắc Cương Ải. Đoạn biên giới này được chia làm hai tiểu đoạn: Nam...

Đường biên giới Việt-Trung khu vực Nam Quan theo công ước Pháp-Thanh 1887 (Phần...

Trương Nhân Tuấn 16-8-2020 Đường biên giới đoạn từ Nam Quan đến Bình Nhi, được mô tả theo biên bản phân định biên giới Pháp-Thanh ngày...