Ngài vẫn luôn hiện diện

Võ Xuân Sơn

4-6-2024

Ngài không còn cái tôi. Ngài không còn sân hận. Ngài không có tài sản. Ngay cả cái mạng Ngài cũng không màng đến. Ngài coi mọi người đều là người thân, có nghĩa là Ngài chẳng có ai cả.

Muốn khống chế ai, muốn kềm toả ai, thì phải dựa vô điểm yếu của họ. Ngài không có điểm yếu. Nói cho đúng hơn, không có điều gì có thể lung lạc Ngài được. Cho nên, với Ngài, dù giày vò, giễu cợt, nhục mạ… cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều đó chỉ chứng minh tầm mức, tâm thức, và căn tính của những kẻ đối đãi với Ngài mà thôi.

Tôi tin là trong hơn một tháng qua, đã có nhiều người theo Ngài một cách đúng nghĩa. Tức là họ âm thầm thực hành tu giống như Ngài. Họ không cần xuất hiện bên Ngài. Họ không chạy theo Ngài, vì họ biết, Ngài đã đạt cảnh giới cao siêu, và họ cần có thời gian tu luyện để đạt được cảnh giới của Ngài. Họ có khả năng tự vạch ra con đường cho bản thân. Chỉ là chúng ta chưa biết đến họ, giống như chúng ta chưa biết đến Ngài nhiều năm về trước, mà thôi.

Trong số những người thực sự phát tâm đi theo Ngài trong thời gian hơn một tháng qua, tôi tin là một số người sẽ tiếp bước con đường của Ngài đã đi. Những người đó đã chứng thực cảnh giới của Ngài, và họ sẽ cố gắng để đạt được cảnh giới đó. Tuy họ không có khả năng tự vạch ra con đường cho mình, nhưng tôi tin, một số họ sẽ thành công. Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, họ đã chứng minh quyết tâm của họ.

Hơn một tháng qua, với sự xuất hiện của Ngài trên mạng xã hội, đã có không biết bao nhiêu cái mặt nạ rớt xuống. Mặt nạ mang hình cứu độ chúng sanh, mặt nạ mang hình tôn kính Phật, mặt nạ mang hình từ bi, mặt nạ mang hình độ lượng… và cuối cùng là tấm mặt nạ mang hình hỗ trợ, đã bị lột ra.

Hơn một tháng qua, với sự xuất hiện của Ngài trên mạng xã hội, chắc chắn đã có nhiều người noi gương Ngài. Dù ai đó có làm gì với Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ vẫn ở đâu đó xung quanh ta. Ngài vẫn luôn hiện diện trên cõi đời này.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. BÙI CHÍ VINH

  Chỉ cần một hạnh đầu đà
  Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
  Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
  Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma

  Chỉ cần một hạnh đầu đà
  Trần gian của cải bỗng là sắc không
  Thích tiền, thích gái, thích lông
  Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca

  Chỉ cần một hạnh đầu đà
  Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu…

  Nguồn mạng.

 2. “Ngài không còn cái tôi. Ngài không còn sân hận. Ngài không có tài sản. Ngay cả cái mạng Ngài cũng không màng đến

  chắc chắn Ngài sẽ vẫn ở đâu đó xung quanh ta. Ngài vẫn luôn hiện diện trên cõi đời này”

  Chỉ mong có vậy

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây