Vài dòng tư niệm…

Nguyễn Tiến Tường

28-5-2024

Một cậu trẻ vào Facebook mắng tôi, rằng anh chỉ là một thằng chém gió, anh không bao giờ đi chùa để hiểu rằng đạo Phật là nhân quả, nghiệp báo.

Tôi cười thầm. Quả nhiên là tôi chưa bao giờ đi chùa, trừ khi có việc hiếu sự tang chế của người khác. Tôi cũng không hề thuộc một câu kinh nào cả.

“Nhân quả, nghiệp báo” không chỉ là đạo Phật mà là quy luật vận hành của cả vũ trụ này. Còn đạo Phật là gì vậy? Một ngày đẹp trời thái tử Tất Đạt Đa đi ra bốn cửa thành, thấy người già bệnh chết. Ông bắt đầu suy niệm về cuộc sống, rồi ông bỏ cung điện mà đi…

Đi nhiều ông mới thấy cái khổ, sinh lão bệnh tử mà khổ, ở gần cái mình không thích mà khổ, ở xa cái mình yêu mà khổ, ai cũng mong vui mãi, hạnh phúc mãi mà khổ…

Thế là ông tu và bày cho thế gian tu!

Tu rồi có thoát được thường tình thế gian không? Không hề! Ta vẫn bệnh chết bình thường, ta vẫn mong trời nắng nhưng phải đi trong mưa bình thường. Nhưng những giả tưởng thế gian sẽ không còn đi qua “ngũ uẩn” mà làm ta khổ nữa.

Đơn giản là tu rồi thì ta dễ chấp nhận sự thật hiển nhiên hơn. Vũ trụ vẫn xoay vần như thế, nhưng nhục nhãn của ta đã nhìn khác đi.

Những ông thầy chùa ma mị sẽ không bao giờ nói với ta điều đó. Họ không bao giờ nói rằng cái gì có bắt đầu là có kết thúc, cái gì cũng đều do nhân duyên mà hợp thành, bắt đầu với tâm thế nào thì kết thúc như thế ấy. Đó là vô thường, vô ngã và nhân quả!

Họ luôn nói rằng ta bị báo ứng từ tiền kiếp. Lận đận tình duyên, nghèo khó, bệnh tật… đều là báo ứng. Họ sẽ không nói rằng đó chỉ là nhân quả thế gian thường tình. Và cũng như những nỗi hạnh phúc, sang giàu, khoẻ khoắn… tất cả rồi sẽ qua đi, không gì thường trụ mãi.

Họ sẽ không nói rằng cái tướng ta hiển hiện trên thế gian là “vô ký”, không thiện và không ác. Lành lặn hay què quặt, đẹp hay xấu, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo… không ngăn trở ta gieo một nhân thiện lành cho mai sau.

Họ sẽ không dạy ta rằng, cúng dường chỉ là một phép tu siêu vi để diệt tâm tham. Nó như tấm áo mỏng bên ngoài ta, cần thiết nhưng không là cứu cánh. Cứu cánh nằm ở thân, khẩu, ý của ta. Cái quyết định số phận muôn miên của ta là “giới định tuệ”. Và chính ta quyết định nó, không một đấng siêu nhiên nào trông vào “phước dường” của ta mà định đoạt.

***

Tu để làm gì? Đó là một câu ta vẫn tự hỏi. Tu để có hậu vận tốt là đúng rồi. Nhưng đó không phải là viễn cảnh để ta có thể nhẹ nhàng bước qua nghịch cảnh đang phơi trải trước mắt, trong mỗi hiện hữu.

Lời kinh tiếng mõ không hề có phép năng xua tan khổ đau, bất hạnh. Chỉ có thân tâm ta là chấp nhận và an nhiên bước qua nó mà thôi.

Mỗi lần buộc đến chùa, tôi đều đảnh lễ đức Phật và mỉm cười thưa với ngài rằng: “Khổ đau là tất yếu và cần thiết”!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

 1. BÙI CHÍ VINH

  Chỉ cần một hạnh đầu đà
  Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
  Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
  Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma

  Chỉ cần một hạnh đầu đà
  Trần gian của cải bỗng là sắc không
  Thích tiền, thích gái, thích lông
  Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca

  Chỉ cần một hạnh đầu đà
  Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu…

  Nguồn mạng.

 2. Học giả: BÙI CHÍ VINH

  Hai bên thiện ác chánh tà
  Bên đạo hạnh, bên quỷ ma rành rành
  Một bên bán Phật mua danh
  Một bên nhân ái thiện lành từ tâm

  Tham sân si lẫn tà dâm
  Lộ ra ánh mắt, đố lầm được ai
  Hạnh đầu đà chỉ chắp tay
  Mà sao y bát bỗng đầy hào quang

  Có câu “Chùa rách Phật vàng”
  Hết thời bịp bợm : Bọn – quan – thầy – chùa !

  Nguồn mạng

 3. Gửi tà tăng, gian tăng, tặc tăng, bệnh tăng
  Học giả BCV.

  Người ta tu hạnh đầu đà
  Sư dởm tu hạnh quỷ ma lộng hành
  Người ta tu để vô danh
  Sư dởm tu để lưu manh truyền đời

  Người ta đi bộ khắp nơi
  Sư dởm quanh quẩn chỗ ngồi kiếm “đô”
  Người ta cái miệng “nam mô”
  Sư dởm cái miệng “một bồ dao găm”

  Nguồn mạng.

 4. Gs VL
  Tham tu chèn ép chân tu.
  Là tối hại sáng là mù lấn tinh.
  Những mong non nước an bình.
  Tăng ni, phật tử giữ mình tu thân.

  Nguồn mạng

 5. Gs VL

  Cùng là họ Thích đi tu
  Chân tu thời ít tham tu quá nhiều.
  Người xưa thương xót nàng Kiều
  Dân nay khinh đám tu điêu hại đời.

  Chân tu tô đẹp cho đời
  Tham tu vấy bẩn đất trời thời nay.
  Thích Ca ngài hãy xuống tay.
  Loại đám tu bẩn chỉ say kim tiền.

  Nguồn Mạng

 6. GS VL

  Chân trần, áo rách, tâm trong
  Một đốm lửa sáng sưởi lòng lương dân.
  Giúp đời gạt bỏ bụi trần
  Nước nhà thêm đẹp người dân an lành.

  Đức tin nay quá mong manh
  Giờ tìm được đấng chân thành tu thân.
  Không là thánh, chẳng phải thần
  Ngài đang quét đám bất nhân tu tiền.

  Nguồn mạng

 7. Ngã không chống kháng Phi Ngã ,Ngã chống kháng “cái- Phi- Ngã- do- Ngã- dấy- tạo- nên “,đây là Vô Minh Bổn mà nhà Phật nói đến .
  Hy-Mã Lạp-Sơn hùng vĩ nào có nói thách đố ai đâu ;thế mà có nhiều người cố sống chết để leo lên đỉnh núi, xem như đã chinh phục một tay “đại kình địch” ,đến nỗi họ chịu mất mạng vì nó! Những việc khác trong đời ,suy ra cũng như thế . J.P.Sartre nói ” tha nhân là địa ngục ” ,phản ảnh rất thâm sâu cái cội nguồn của Khổ Đế con người vậy .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây