Biếm: Kiếp nạn thị phi của ngài Thích Thủ Thiêm

Chu Mộng Long

25-5-2024

Ngài thọ giới sa di từ khi 18 tuổi. Thường giới tu hành chỉ thực hiện 10 giới luật. Riêng cá nhân ngài thọ đến 19 giới luật và nhanh chóng trở thành giáo chủ, đứng đầu cả một thành phố to nhất nước.

Ngài là hiện thân Bồ tát cứu khổ cứu nạn cho dân Thủ Thiêm nên mang pháp danh là Thích Thủ Thiêm.

Công đức của ngài với dân là vô lượng. Trong lúc quy hoạch Thủ Thiêm, người dân vì dục mà đòi đền bù đất, ngài đã dùng pháp thuật đạo tràng diệt dục giúp dân. Nhiều người dân được ngài thọ giới, dần dần buông bỏ tất cả để chấp nhận sống cảnh màn trời chiếu đất.

Hơn cả 13 hạnh đầu đà của nhà Phật mà Thích Minh Tuệ nếm trải, hàng trăm người dân Thủ Thiêm bộ hành ra tận Thủ đô, ăn nằm vạ vật trong đói rét, dù khóc lóc mà vẫn vui.

Ngài Thích Thủ Thiêm có công biến cỗ xe nhỏ (tiểu thừa) thành cỗ xe lớn (đại thừa), đưa hàng trăm người dân về nước Phật. Suốt mấy chục năm nay, ngài sống trong khổ hạnh, chỉ ăn từ tiền cúng dường của đại gia, quan dưới và muôn dân, chuyên tâm trì niệm để thành chánh quả.

Vậy mà bọn phản động tung tin ngài tham ô, hối lộ, làm hại dân Thủ Thiêm. Bây giờ bọn ma quỷ ấy còn bịa đặt chuyện ngài bị bắt và đang vào lò thiêu. Một bậc chân tu, thực hiện 19 giới luật uy nghiêm, hơn cả 13 hạnh đầu đà thường tình của các tiểu tăng, không thể là kẻ phạm tội. Ai tin chứ tôi không tin. Cầu mong ngài vượt qua kiếp nạn thị phi để siêu thoát và nhập Nát Bàn.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A di đà Phật. Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa diệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tát đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha…

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. thằng SIÊU VI trun..g c..uốc LÃ thanh hải lợn HEO NỌC này qua con tài tử nhí LÝ NHÃ KỲ CON THOI CHUYỂN TIỀN QUA PHÁP RỬA cho bọn LÃ thanh hải và Trương Muội VẠN THỊNH PHÁT qua Paris PHÁP như đi chợ rửa tiền

  cùng với bọn HOÀNG CHÚC (cháu hoàng văn nghiên cựu chủ tịT Hà Nội ) đòi mua cả THÁP EIFFEL Ép-Em sau khi mua lại Khách sạn NIKKO của công ty hàng không Nhật Bản Japan Airline bên bờ Sông Seine giá hơn 200.000.000 Âu kim euros vào năm 2000 + thằng Buon TAN nghị gật Paris mà BÁO TIN TỨC HÀNG NGÀY  năm 2014 có hình trong một VIDEO trên YouTube sau đó ĐÃ XÓA MẤT


  Tin dzui : đồng ch..í 2 nhựt & hải LỢN đang tự nộp mình vào sà lim chuồng nọc HEO !!
  ************************

   

  Tên hung thần gốc Chợ Lớn nắm Sài Gòn
  Từ ngày f..ỏng d..ái thanh niên xung phon..g
  Hắn LÃ hóa n..ê thanh hải bí danh 2 nhựtĐại sâu chúa + siêu mối chúa nuốt Dân oan
  Đại ca họ LÃ cướp đất Thủ Thiêm đầy máu lệ
  Lãnh chúa LÃ thành Hồ gái gú bán chức mua quan
  Trùm xã hội đen-đỏ gốc chệt thân Hoa Nam Tình Báo
  Được chống lưng bảo kê bởi tên Chu Vĩnh Khang
  Ngay khi tên cựu đầu sỏ côn an Tàu vào ngục đá
  Hàng ngàn Dân oan  màn trời chiếu đất Vườn Tao Đàn
  Như Dân oan Hà Nội Vườn Mai Thưởng huyết lệ thống khổ
  Lãnh chúa LÃ thành Hồ + hoàng văn nghiên Hà thành ăn sang
  Oan khiên ngút tận Trời xanh – máu Lương dân đã đổ xuống
  Chế độ vịt cộng nuôi dưỡng LÃ thanh hải đồ đệ Chu Vĩnh Khang

  HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT 
   

 2. Gs VL

  Lương dân tích đức tu thân
  Tham quan thất đức dối dân tu tiền.
  Lẽ nào các bậc thánh hiền
  Để đám quan chức tu tiền hại dân.

  Nguồn mạng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây