Trung ương không thiếu người, chỉ không có người rành tiếng Việt

Nguyễn Thông

11-9-2023

Ảnh chụp màn hình bài báo từ trang Thông Tấn xã Việt Nam

Hầu hết các báo, đài mậu dịch đều giấy trắng mực đen đưa tin “Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam”, “Tổng thống Hoa Kỳ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam”, “Lễ đón chính thức Tổng thống Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam”…, đại loại đều lủng củng như vậy.

Những người trình độ tiếng Việt bình thường chứ chưa cần giỏi, nghe/xem cứ tức anh ách. Tức về mặt ngôn ngữ, chứ không phải tức ông Biden. Ông ấy chỉ đáng yêu, chả có chi đáng trách.

Theo trật tự của câu tiếng Việt, nếu nói “thăm cấp nhà nước” hoặc “chuyến thăm hữu nghị” thì “cấp nhà nước”, “hữu nghị” để chỉ tính chất, bổ nghĩa cho “thăm, chuyến thăm”. Nhưng khi đã có đối tượng cụ thể của động từ “thăm” (làm vị ngữ) thì bổ ngữ phải đứng ngay sau động từ, ví dụ: thăm Việt Nam, còn thăm có tính chất như thế nào sẽ ở vị trí tiếp sau.

Chính vì vậy, diễn đạt chuẩn phải là: “Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam cấp nhà nước”, “Lễ đón chính thức Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam cấp nhà nước”, chứ không thể lộn tùng phèo, phá tiếng Việt như báo đã dùng.

Cũng như ta có thể nói: Tôi sang thăm anh với tình cảm láng giềng; hoặc: Với tình láng giềng, tôi tới thăm anh; chứ không thể: Tôi thăm với tình láng giềng tới anh (nghe như chọc vào lỗ tai).

Không hiểu những ông bà chức tước cao vòi vọi, những quan này quan kia phẩm trật đầy mình, có trách nhiệm trong sự kiện Biden này, đã nghĩ thế nào mà lại diễn đạt kiểu “chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam”.

Đám báo chí sống nhờ ngôn ngữ, thấy nội dung diễn đạt dở hơi như thế vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi đăng bừa, không dám ho he thắc mắc. Tội nghiệp, đáng thương.

Bao nhiêu cơ quan chuyên ngành, như viện hàn lâm khoa học xã hội, viện ngôn ngữ, khoa ngôn ngữ; bao nhiêu giáo sư tiến sĩ chuyên về ngôn ngữ; vậy mà không có đơn vị nào, ông bà nào dám hé răng chỉ ra lỗi diễn đạt tréo ngoe, dở hơi ấy.

Hình như bây giờ cái gì cũng làm người ta sợ. Sợ cả cái sai.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. Trung ương không thiếu người, chỉ không có người rành tiếng Việt
  11/09/2023

  https://baotiengdan.com/2023/09/11/trung-uong-khong-thieu-nguoi-chi-khong-co-nguoi-ranh-tieng-viet/

  Nguyễn Thông

  Bác NGUYỄN THÔNG ƠI !!!
  CHẮC LÀ do lỗi cái thèng K..ụ Hầu vĩ đại gắp cá cho sư tổ MAO XẾNH XÁNG và gắp thịt cho đồng ch..ấy CÚT XẾP

  https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o

  CHẮC LÀ do lỗi cái thèng K..ụ Hầu vĩ đại THÔNG THẠO MẤY CHỤC NGOẠI NGỮ nhưng viết TIẾNG MẸ trong di chúc thiêng liêng THÌ NHƯ MÈO CÀO như chú tho òng gốc HẸ ông KẸ viết Tiếng Việt ….CHỈ CÓ TÀI BỒI BÀN ngoại giao c..uốc tế SIÊU ĐẠI CHUYÊN D..A
  gắp cá cho sư tổ MAO XẾNH XÁNG và gắp thịt cho đồng ch..ấy CÚT XẾP

  Lại mong trình bày ẤN BẢN MỚI vừa ra ràng cùng Diễn đàn Tiếng Dân …có thời gian ghi chú các điển tích sự cố và thuật ngữ trong bài lẫy l..ờ Kiều sau đây :


  Xin lẫy Kiều cùng Tông tông Mỹ – bác Dâu Tây Bí Đần sắp ghé qua thăm gái gú Hà L..ội triều cường !!!
  *****************************

  Tông tông Mỹ ngã xuống chuyên cơ
  Kinh hoàng hãi quá lại “l..ờ = Lú vương !!”
  Nhà n..ý n..uận bậc fi thường !!!!!!!!
  Bí thơ miền Bắc mắc cương yên Tàu
  Vua đỏ Tập giật dây sau
  Từ xa điều khiển cái đầu trống không
  Như Mao Xếnh Xáng Trạch Đông
  Tử Cấm Thành giật xích diện hồng đa dâm
  “Hắn” ôm gạch sưởi hóa bà đầm
  Paris quét tuyết đến chân trời Mạc Tư Khoa ????
  Thôi gác chuyện ‘hén’ cũ từ xa
  Hà L..ội vui đón Khách “lạ” quen là Tri ân
  Bí thơ Tổng Lú oai dương họa vần
  Đâu rồi ‘thèng’ cựu chủ tiệm bán Nước xúc f..ân
  Xuân fuc*k mở mõm cù lần “sủa” thơ
  Tông tông Mỹ xuống chuyên cơ đây rồi

  https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2023/9/11/base64-16944439190261190593133.png

  Một chàng đầu bạc như vôi !
  Hình dong chải chuốt rõ người Hạ Long
  Bành tô âu fục bảnh trông
  Hỏi ra té ngửa biết thằng Lú vương !!!

  https://i.ytimg.com/vi/XWr40MRWoQY/maxresdefault.jpg

  Cổ còn chòng cái huy chương đỏ lòm
  Hồng đế Tập điều khiển từ xa giật dây trông
  Mao Xếnh Xáng đa dâm diện hồng
  Nay lo mất gái Vệ trông kiêu sa
  Có chàng trai Mỹ ghé nhà sang chơi

  https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2023/9/11/base64-1694443919492778012395.png

  Hỡi ơi tóc trắng mây Giời !!!!
  Trạc Chớm Đông tuổi Tàn Thu :
  Tám năm Fó Tông tông ngủ gật gù…
  Hai năm hùng cứ mịt mù Bạch Cung !!!!!!
  Đúng là Thượng nghị sĩ Đì-Đùng
  Là Dâu ‘ngủ gật’ kinh luân song toàn !
  Chuyên cơ Số 1 vác sang
  Triều cường Hà L..ội Địa đàng phương Đông

  Biết Dâu vốn cao bồi Anh hùng
  Biết chàng cao thượng quân trung luận bàn
  Hỏi nhà chiến lược giỏi giang ?
  Than ôi đồng vị Ba Lan hại rồi :
  3 KHÔNG 4 KHÔNG hỡi ơi !!!
  Di tản chiến thuật một Trời kinh luân
  Thằng bố bưng bô Tàu hứng f..ân
  Thằng con bê ống nhổ giành phần ăn gian

  https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/10/31/tong-bi-thu-huan-chuong-16672210700711668601241-crop-16672213622731686303595.jpg

  Lú vương mưu chước chiêu an
  Đất hiếm dầu khí sai quan ký liền
  Nhờ Mỹ bác Dâu trước tiên
  Biển Đông thôi hết trận tiền Đài Loan !
  Eo biển Đài Bắc giặc tràn
  Bố bảo Đại Hán tham lam cũng gờm
  Tầu ngầm hạch tâm tuyệt vời hơn
  Siêu hàng không mẫu hạm “xanh rờn” trùng dương
  Liêu Ninh + Sơn Đông khó địch đương
  Phúc Kiến chẳng chơi nổi liệu đường cao bay !

  Con Tạo bày cuộc thế này !!!
  Trong Cõi người ta mới hay hí trường
  Tỷ năm = Thù hận + Yêu thương
  Lẫy Kiều, ‘Tớ’ khóc đoạn trường Tố Như
  Gần ba Thế kỷ lệ nát nhừ
  Vỗ tay trong bụng cười sư tổ Tàu
  Sứ thần Vệ tới Hàng Châu …
  Tỳ bà ai oán rượu hầu Nhà thơ
  Giọt thi giọt mực Tàu chờ
  Bối cảnh Trung Quốc tô hô nhà mình

  https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/3/1129090636-16672318872911n-398.jpg

  “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
  Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng
  Có nhà viên ngoại họ Vương
  Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung…”
  Vỗ tay trong bụng lão trun..g
  C..uốc Mao cười hiểm tiệc tùng gắp đơm

  https://www.youtube.com/watch?v=jEjVDfWM74o
  Tình hữu nghị Việt Trung thảm thiết

  Bác Hầu vĩ đại ai hơn ???
  Bưng bô sư tổ Giang Sơn bán nhờ
  Chống lưng từ ấy có chi mô !
  Bia miệng ‘k..u Hồ’ = “cái l..ờ tô hô” !!!
  Việt Sử giờ chuyển dịch cơ đồ
  Mùa Xuân Việt Nam nguyên sơ từ rày !

  https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1060/471584752817336320/2023/9/11/screenshot-2023-09-11-at-190010-16944336548762036366540.png

  Trời còn để có Hôm nay !!!
  Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
  Khổng Chết Văn Miếu tả tơi
  Ngàn Đông chưa đủ sao !! Hỡi Người Việt Nam ???
  Thăng Long lay động bóng cành:
  Triều cuờng Hà L…ội Sở Khanh bước vào !!!
  Cơ duyên nay lại còn trao…
  Nhân duyên may gặp Anh hào Dâu Tây !…
  Rằng Vạn năm cũng từ đây :
  Của Tin còn một chút này xin ghi !!!
  Mối Tình Việt-Mỹ Xuân thì
  Muôn đời hây hấy Sử Thi vọng thầm
  Hỡi Sài Gòn Chị Từ tâm ???
  Thương Sài Gòn Nhỏ ngoài tầm nhớ nhung !!!!
  Thăng Long – Paris Ngàn trùng

  https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1060/471584752817336320/2023/9/12/37214535011992825047961593258136930268472247n-169447985936374145163.jpg

  Hà Nội – Hoa Thịnh Đốn chung thủy này :
  Thoát Hán..g hôi thoát trôn thối… ngay !
  Hướng phương Tây chắc có ngày Vinh quang :
  Dân chủ – Tự do khắp đàng
  Hạnh phúc – Khoa học thênh thang Quê Nhà
  Hiền tài lại về Quê Ta
  Cùng Đồng bào xây lại Nhà Việt Nam !!!

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  Đại đức THÍCH TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  Tu “hú” tại gia Thành fố CHIM CÂU, Cộng Hoà Pháp
  bên cạnh N(l)..àng MAI N(l)..àng HỒNG của Sư ÔN..g 1 Hạnh
  sát cạnh Sư bà bà CHÂN KHÔNG (“Thầy về (Ph..oáp sau vụ
  Thiền viện Đà Lạt…) tay trắng còn CHÂN KHÔNG” thế là Mối tình
  Pháp hiện cũng đủ vui lắm rồi !!!!

  **** Bác ấy là siêu đại chuyên d..a té ngựa khắp các Bang Hoa Kỳ. Đi đâu té đó CHỈ CÓ đi thật vững vững ngoài Xứ Cờ Hoa mà thôi !!! Âu cũng mà may cho những lực lượng tiến bộ của các Nước đầy Khát vọng Canh tân Dân chủ hướng về Đất Mỹ

  https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

 2. Thì các giáo sư tiến sĩ đều có lí lịch ba đời là bần cố nông cả mà.
  Cả xã hội nát bấy ra mà có sao đâu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây