Tiêu chuẩn gì?

Ngô Huy Cương

6-7-2023

Theo lý thuyết được giảng dạy và tuyên truyền thì nước ta luôn tốt đẹp hơn các nước tư bản phát triển, ít nhất là về các tiêu chuẩn xã hội.

Thế nhưng khi xảy ra một sự việc không đẹp bị dư luận xã hội lên án, thì không chỉ một số phương tiện truyền thống đại chúng, mà rất nhiều những người làm công tác dư luận cá nhân lấy hết ví dụ này ví dụ khác để nói lên rằng: đấy, ngay cả những nước tư bản phát triển, văn minh đứng đầu thế giới cũng không tránh khỏi những sự việc như thế.

Đó là tiêu chuẩn gì trong cách nghĩ và hành xử như vậy?

Việt Nam có “con đường phát triển riêng” – đó là tư duy đúng đắn mà Đảng và Nhà nước vừa qua đã khẳng định trong bối cảnh thế giới ngày nay, khi mà “Không người dân nào chịu ở lại phía sau”, ít nhất là về những hiểu biết văn hóa, kinh tế, xã hội, và chính trị do cách mạng công nghệ đem lại.

Vì thế không thể đặt ra những tiêu chuẩn kép hay những tiêu chuẩn phi thực tế, hay những tiêu chuẩn chỉ để tuyên truyền mà có thể thuyết phục được dân chúng theo ý mình.

Cần bỏ ngay cách điều tiết dư luận xã hội bằng những lập luận hay những lời lẽ tự bào chữa theo những tiêu chuẩn hay cách tư duy không thấm nhuần những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước như vậy!

Ngay ở những tổ chức của Nhà nước, cách thức thiết lập những “tiêu chuẩn mơ ước” hay “tiêu chuẩn chỉ để báo cáo” cũng cần dẹp bỏ.

Trong khi Nhà nước quy định, chủ tịch hội đồng trường đại học phải là bí thư đảng ủy của trường, nhưng để oai (mà oai đúng), Đại học Quốc gia Hà Nội quy định thêm rằng chủ tịch hội đồng trường phải đáp ứng tiêu chuẩn như hiệu trưởng, tức là phải là phó giáo sư (trong trường đại học công lập phải là như vậy).

Với tiêu chuẩn của Nhà nước thì Đảng ủy cấp trên (tức là Đảng ủy ĐHQGHN) có thể làm cái một là xong. Còn với tiêu chuẩn đúng mà ĐHQGHN tự đặt ra thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố vì ĐHQGHN không thể tự bổ nhiệm ai mà mình thích thành phó giáo sư.

Vậy nguy cơ vi phạm là cực lớn! Ví dụ ai có thể làm Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Luật – ĐHQGHN bây giờ? Cho đến nay, sau một thời gian quá dài, Trường Đại học Luật- ĐHQGHN vẫn chưa có hội đồng trường, tức là không phù hợp với pháp luật.

Với tôi (không phải là Đảng viên) thì ai làm gì cũng được, vì tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng tôi lo cho sự vi phạm của ĐHQGHN.

Có lẽ ĐHQGHN nên hạ thấp mọi tiêu chuẩn xuống thì hơn, nếu những người mà ĐHQGHN thích (hiện đang ở trên ĐHQGHN) lại bỏ bê phấn đấu hay sắm sửa “đồ chơi” (!?)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây