Nếu có một thị trường điện…

Nguyễn Tiến Tường

10-6-2023

Có một thị trường điện, người dân sẽ dễ chịu hơn cảm xúc “bậc thang” mà họ đang phải chịu đựng. Dân cũng không ngán ngại lời doạ dẫm của ý chí độc quyền rằng giá sẽ tăng cao hơn.

Bởi vì EVN thua lỗ lấy ngân sách đắp bù, ngân sách cũng là tiền thuế dân đóng. Có nghĩa là họ nhân danh sự bảo hộ để lấy tiền dân hai lần (bán điện và ngân sách), vừa bắt dân phải hàm ơn.

Cũng sẽ không có chuyện ai đó liều lĩnh như đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề xuất đưa hàng trăm nghìn tỷ đầu tư công cho EVN bù lỗ. Vốn đầu tư công chủ yếu đi vay, con cháu chúng ta phải trả.

Nếu có thị trường điện, sẽ không có chuyện nhà đầu tư nhỏ lẻ phải lạy lục cúc bái EVN để hoà lưới điện. Không có chuyện EVN chống nạnh thu mua bao nhiêu thì mua, bán ra bao nhiêu thì bán.

Cơ cấu giá thành sẽ đặt dưới ánh sáng minh bạch để cạnh tranh. Không có chuyện cũng một hệ thống ấy, năm nay EVN báo chi phí giá thành này sang năm báo chi phí khác, mỗi ngày một tăng.

Có thị trường điện, EVN sẽ bắt buộc tự cải tổ cơ cấu, không có chuyện duy trì cả trăm nghìn nhân sự “trèo thang ghi số”, cắt cầu dao đóng cầu dao phạt dân 100k. Càng không có chuyện lỗ triền miên nhưng đầu tư đa ngành tràn lan.

Sẽ không có chuyện doanh nghiệp thua lỗ mà lãnh đạo doanh nghiệp “thép đã tôi trên ghế” năm này qua nhiệm kỳ khác, thậm chí chễm chệ trong Quốc hội nhiều nhiệm kỳ. Họ phải bị thải loại!

Sẽ không có chuyện người công nhân bị cúp điện mất ngày công mà con cháu lãnh đạo EVN đi du học từ tấm bé.

Tấm áo “an ninh năng lượng” họ đã mang quá lâu và cũng chính họ tạo ra sự bấp bênh năng lượng, sự biến dạng quan hệ cung cầu và sự bất bình đẳng xã hội.

Thị trường sẽ giải quyết được mọi chuyện, hãy nhìn vào bưu chính viễn thông đã thay đổi quốc gia như thế nào so với thời độc quyền, hãy nhìn các ngân hàng và định chế tài chính mang đến sự phồn thịnh ra sao khi cởi bỏ được tấm áo “an ninh tiền tệ”.

Thị trường ngành điện là yêu cầu của nhân dân dành cho chính thể!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây