Biếm: Đại chiến cao tăng

Chu Mộng Long

18-8-2022

Biếm họa của cư dân mạng

(Phỏng kiếm hiệp của Kim Dung)

Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan, triều đình ra mật chỉ, giao phó cho Giáo hội Thiếu Lâm thu gom tiền vàng trong dân. Tiền vàng trong dân còn rất nhiều, mặc dù đại dịch cuốn phăng 30 ngàn người về Âm phủ. Triều đình bất lực khi đã để sai nha nhổ lông vịt nhổ cả nắm gây hiệu ứng kêu la. Thiếu Lâm tự nhận trách nhiệm nhổ cách nào vịt không kêu mà còn thích nhổ lông.

Giáo hội sai Thích Nhặt Tiền vào nam trụ trì Nam Thiếu Lâm. Lại sai Thích Thái Vong tiếp tục củng cố Bắc Thiếu Lâm. Cả hai đều là cao tăng danh bất hư truyền. Người đời truyền tụng: Bắc Thái Vong, Nam Nhặt Tiền. Mỗi bên hùng cứ một phương.

Thích Thái Vong bắc loa kêu gọi dân: “Càng nghèo càng phải cúng dường thì mới hết nghèo”. Thích Nhặt Tiền cũng bắc loa kêu gọi đại gia: “Càng làm ăn bất chính càng phải cúng dường mới thành chánh quả”.

Vừa vào Nam, Thích Nhặt Tiền đại khai sát giới giáo phái Thiền Am. Đích thân Thích Nhặt Tiền hỏi tội Tùng Vân đại sư:

– Mi là yêu tăng đến từ phương nào? Tại sao không thuộc Phật giáo mà lại mặc áo vàng? Giả mạo Phật pháp để lừa đảo chăng?

Tùng Vân đại sư không thèm trả lời. Chỉ cho các chú tiểu dàn Thập Bát đồng nhân trận ra nghênh chiến. Các chú tiểu thân bé như nắm tay mà dám to tiếng:

– Chiếc áo không làm nên thầy tu. Thật giả ở Tâm. Ngươi lấy tư cách gì dạy bảo người khác?

Thích Nhặt Tiền hung hăng dùng Thiết đầu công húc thẳng vào Thập bát đồng nhân trận:

– Ta theo chánh phái, không đủ tư cách sao? Các ngươi tu thật thì sao không quy phục chánh phái?

Đợi Thích Nhặt Tiền đánh nhau với các chú tiểu ba hiệp bất phân thắng bại, đại sư Tùng Vân mới xuất chiêu. Nhìn Thiết đầu công của Thích Nhặt Tiền, trông không giống đầu sắt mà giống đầu bò, đại sư bèn thốt lên:

– Ngu như bò! Chánh phái của người không đủ tin thì sao ta phải theo?

Nói đoạn, Tùng Vân đại sư dùng Điểm Thạch công tấn thẳng vào đôi sừng của Thích Nhặt Tiền. Đôi sừng rụng ra và cắm thẳng xuống ao.

Thích Nhặt Tiền hoảng hốt dùng Thủy Thượng phiêu biến thẳng về chùa. Sau đó Thích Nhặt Tiền rêu rao Tùng Vân đại sư dùng yêu pháp lừa đảo và cả mắc tội loạn luân. Lại nhờ quân triều đình tống Tùng Văn đại sư vào tù.

Bình định xong Thiền Am, Thích Nhặt Tiền thực hiện chiến dịch nhổ lông vịt theo đúng giáo pháp. Hết cúng sao giải hạn, phù phép ma bút cho học trò đi thi, Thích Nhặt Tiền kêu gọi quyên tiền xây tượng. Nhưng suốt mấy tháng liền, sắp đến Đại lễ Vu Lan rồi mà chỉ vặt được một nhúm lông, không đủ nhét vào ruột tượng. Vụ tống tù Tùng Vân đại sư và đại khai sát giới tại Thiền Am làm cho Thích Nhặt Tiền mất uy. Dân mộ đạo xem ngài là Ma tăng hơn là Thánh tăng.

Trong khi tại Bắc Thiếu Lâm, Thích Thái Vong chỉ cần ngồi một chỗ đã thu về cả đống tiền vàng. Tất cả các con bệnh từ các bệnh viện đều ùa về quy phục Bắc Thiếu Lâm. Chỉ cần cho bệnh nhân uống bùn đen và cứt trâu đã có thể trục các loại vong về Âm Phủ. Hàng triệu con nhang suốt ngày quỳ lạy Thích Thái Vong, nghiện luôn món bùn đen và cứt trâu của ngài như nghiện thuốc phiện.

Rằm tháng bảy, Đại lễ Vu Lan diễn ra tưng bừng. Thích Thái Vong sáng kiến tổ chức một cuộc tuần hành khất thực rầm rộ. Các sư tay nải tay mang y bát đồng loạt hạ sơn. Dân ùn ùn kéo ra hai bên đường, tay cầm hoa sen, tay cầm tiền quỳ mọp đón các thánh tăng. Nhìn cảnh tượng chưa từng có ấy, Thích Thái Vong xúc động nói:

– Anh hùng làng này cóc ai bằng ta!

Nói đoạn, Thích Thái Vong thi triển một lúc cả hai chiêu bí truyền, tay dùng Kim Chung Tráo gạt hết hoa sen bẹp xuống đất, tay dùng Nhất Chỉ thiền công thu sạch tiền của thiên hạ vào tay nải. Lại cho người quay phim để phô trương thanh thế.

Thích Nhặt Tiền ở Nam Thiếu Lâm xem clip Thích Thái Vong thu tiền giỏi hơn mình, lòng không yên. Không chừng Thích Thái Vong dùng âm binh thâu tóm cả thiên hạ. Ngài ra lời cảnh báo:

– Các chiêu thức Thích Thái Vong dùng đều là yêu pháp! Dùng yêu pháp để thu tiền thiên hạ là phạm giới luật.

Thích Thái Vong vẫn say sưa nhập vong và thu tiền. Không thèm nói gì. Thích Nhặt Tiền khiêu khích:

– Đã một lần sám hối đại tăng, ngươi vẫn chứng nào tật nấy?

Thích Thái Vong nổi cơn thịnh nộ, ép toàn bộ công lực vào đan điền rồi phun trào ra một khẩu chưởng:

– Nước sông không phạm nước giếng, sao ngài lại lắm lời? Ngài hãy tự xem lại mình trước khi phê phán người khác! Chuột chù chê khỉ không thuộc bát chánh đạo nhé!

Chưởng khí này còn mạnh hơn cả Như Lai thần chưởng. Một luồng độc khí xuyên thẳng vào tâm của Thích Nhặt Tiền. Thích Nhặt Tiền không biết đó là chưởng pháp gì, chỉ biết ngồi ngơ ngác, mồm miệng ộc ra một bãi máu đen. Chưởng pháp ấy võ lâm Bình Định gọi là Xuyên Tâm liên, siêu công hiệu. Thích Nhặt Tiền phải mất một tháng dưỡng thương, chờ đại hội võ lâm báo thù.

Chưa biết rồi sẽ ra sao. Hồi sau phân giải.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hẩu!hẩu…quá hấp dẫn…quá hấp dẫn! Bái phục…bái phục! Fan đang chờ tập tiếp theo tg nhé?!

  2. “Nói đoạn, Thích Thái Vong thi triển một lúc cả hai chiêu bí truyền, tay dùng Kim Chung Tráo gạt hết hoa sen bẹp xuống đất, tay dùng Nhất Chỉ thiền công thu sạch tiền của thiên hạ vào tay nải. Lại cho người quay phim để phô trương thanh thế.”.
    Phải nói là Thích Thái Vong thi triển cầm nã thủ, 1 tay cầm cây phất trần ra chiêu phế nguyệt hạ sen, tay còn lại dùng đàn chỉ thần công thâu kim ngân lẹ như sấm chớp vào tay nải.

  3. Hồi nhỏ say mê đọc Kim Dung với những pha Đại ma đầu tỉ thí võ công thượng thừa với nhau làm kinh thiên động địa nhưng thấy vẫn ko gay cấn v hấp dẫn bằng hiệp đấu trong đoạn văn này, hehe..

Comments are closed.