Thủ đoạn thao túng tâm lý của các sư

Thái Hạo

14-8-2022

Chắc có nhiều người sẽ thấy vô cùng khó hiểu khi chứng kiến một đám đông quỳ lạy và tranh nhau đưa tiền cho một ông sư, gọi đó là cúng dường.

Họ mê tín hay cuồng tín? Không, khoan nói chuyện đó. Họ bị thao túng tâm lý.

Thao túng tâm lý, hiểu nôm na là dùng các biện pháp, thủ đoạn để thay đổi hành vi hoặc nhận thức của người khác, nhằm mang lại lợi ích cho mình. Việc sử dụng các kinh sách nhà Phật rồi giảng giải thiên lệch, làm đối tượng trở nên tin tưởng, lo âu, hoặc sợ hãi, từ đó mà điều khiển họ chính là một ví dụ điển hình cho chiến lược thao túng này.

Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện là một kinh Đại thừa được truyền bá và thuyết giảng phổ biến bậc nhất trong các chùa chiền hiện nay ở Việt Nam. Kinh này nói gì? Nói về nhân – quả. Trong đó mô tả chi tiết các tội báo khủng khiếp do nghiệp ác gây ra; và đồng thời dạy về cách “giải” những tội báo ấy. Một trong những cách giải linh nghiệm và thù thắng nhất chính là bố thí, cúng dường. Không bàn về tính chân ngụy của bộ kinh, ở đây nói chuyện khác.

Xem kinh dạy thế nào. Ví dụ: “Trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời được vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu”. Các vị sư thời nay sẽ dựa vào những câu như thế để thuyết, làm cho mọi người không những tin rằng mình đang tự cứu mình khi cúng dường, mà hơn thế, còn nghĩ rằng chính các vị sư ấy đang giúp chúng sinh gieo trồng phước đức vì đã đại lượng mở lòng từ bi sẵn sàng nhận cho chúng sinh!

Tuy nhiên, các vị sư này đã không nói hết, họ chỉ nói một phần nhỏ và giảng giải sai lệch nội hàm. Ví dụ, họ sẽ không nói gì đến mấy chữ “thiện nam, thiện nữ”. Thế nào là thiện nam thiện nữ? Phải trọn vẹn đạo làm người (KHÔNG sát, trộm, tà dâm, say sưa, nói dối), kính thờ cha mẹ, thương yêu mọi người… Nghĩa là để việc cúng dường trở nên có giá trị thì phải tu thân tu tâm cho tốt đã. Đó là ý trong Kinh, nhưng sư sãi tuyệt nhiên không giảng đến.

Họ cũng sẽ lờ đi điều đầu tiên được nói trong kinh Địa Tạng: “Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn” mà “mở tâm từ bi lớn, vui vẻ” bố thí thì “được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy”. Nghĩa là bố thí cúng dường trước tiên cần phải hướng đến những người nghèo khổ, thiệt thòi trong xã hội.

Họ cũng lờ đi cách thức bố thí cúng dường. Kinh luôn nhắc đi nhắc lại về “cái tâm” khi cho đi. Đó là cái tâm vô tư, không mong, không cầu, tuyệt đối không tơ tưởng đến phước báu hay quả lành gì hết, thì mới có tác dụng.

Họ cũng lờ đi mục đích của việc bố thí cúng dường, đó là hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là mỗi khi làm việc gì tốt đẹp thì chỉ luôn nghĩ đến người khác, vì người khác mà làm, vì những điều cao cả mà làm; không màng danh lợi cho bản thân. Tức, bố thí là một cách để gột rửa thân tâm, thoát ra khỏi lòng tham, từ đó mà tự tại an vui.

Họ cũng lờ hẳn đi rằng chỉ có cúng dường cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác – tức những bậc đức hạnh và có đạo lực sâu dày thì mới mang lại ý nghĩa. Điều ấy cũng có nghĩa là mang tiền đi cúng cho những kẻ hư hỏng, đốn mạt là ngu si và đang tạo tội chứ không ích lợi gì.

Những thứ cần nói như trên thì sư sãi ngày nay tuyệt nhiên không nói đến, mà họ dùng địa ngục, dùng nghiệp báo để đe dọa; dùng phước đức để quyến rũ; và dùng chính họ (sư) để quy về. Những thủ đoạn này đang được sử dụng một cách phổ biến, khiến người đi chùa nhận thức sai lạc, sinh tâm lý khiếp nhược, từ đó mà bị dẫn dắt và thao túng.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

 1. NẾU QUẢ THẬT 1 Hạnh chân tu YÊU NƯỚC THẬT SỰ như QUỐC SƯ Vạn Hạnh  thì chắc chắn chút sở học như Nguyễn Quốc Bảo phải tập trung phát triển PHẬT VIỆT YÊN TỬ do Đức Thánh TRẦN NHÂN TÔNG hai lần đại  thắng MÔNG CỔ rồi gác kiếm LÊN NÚI lập nên PHẬT VIỆT YÊN TỬ đó là QUỐC GIÁO như CHIẾN LŨY VẠN ĐẠI ngăn cản kẻ thù truyền kiếp Bắc phương

  Đàng này bác Nguyễn Quốc Bảo CÓ TÀI NĂNG nhưng thiếu lòng với Phập Pháp VIỆT

  lại lập nên tà đạo chi nhánh TIẾP HIỆN giao diện Chân Không + 1 Hạnh đẻ ra 3 con ..mà ái nữ đầu lòng của 1 HẠNH có đến 4 công ty tại PHÁP (thực sự là của Nguyễn Quốc Bảo = 1 Hạnh + Cao Ngọc Phượng = sư bà bà CHÂN KHÔNG !!!) như tôi đã lật mặt chưa kể công ty ĐỊA ỐC

  KÍNH MONG những vị CHÂN TU bậc PHẬT TỬ THUẦN THÀNH yêu Nước tài đức khắp nơi TRONG và NGOÀI ĐẤT VIỆT cố gắng khai triển PHẬT VIỆT YÊN TỬ  thì Công đức khác gì ĐỨC PHẬT SỐNG Đạt La Lạt Ma ….

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. Nói về “thiện”, tác giả cũng không khác họ mấy . Muốn trích lại loại ngôn ngữ tác giả dùng cho giới vô sản “bần nông mắt toét” không ?

  Chuyện “thao túng tâm lý”, Thái Hạo chọn cách đi theo tâm lý bầy đàn . Thà kiếm cách “thao túng tâm lý” còn chứng tỏ mình có khả năng suy nghĩ . Đi theo tâm lý bầy đàn, feeding the fire of mob justice, là the lowest & worst possible ways để thao túng tâm lý đám đông, chưa nói đây là cách vô học nhứt

 3. Thích Trúc Thái Minh tu theo Trúc Lâm, tông phái Đại Thừa, bắt ma trừ tà bịp, bị lộ mặt, nay diễn trò cúng dường kiểu Tiểu Thừa. Đám quỳ, đám đứng, đều là “đồng đội”, “diễn” để “lùa gà” ….
  Thích Nhật Từ theo Khất Sỹ, Tiểu Thừa, Nam Tông, tu cho mình thôi, kệ thiên hạ. Vậy thì ai đến nếu không có lợi. Tu Nam, hành Bắc, cúng bái, bùa bèn, giảng giải tính giao, đồ chơi tình dục …
  Chẳng phải đến giờ mới có màn bịt miệng, động cái dọa “phải tội”. Dịch, giảng kinh sách luyên thuyên xích đế.
  Rồi thì “cấm” không nói giới luật với người ngoài. Người đời thấy kẻ tu hành phạm giới mà nói ra thì “phải tội”!!! Bịp bợm kinh hoàng.
  “Không được bàn về Kinh”, nghiễm nhiên là “chân lý” “bất khả tư nghị=không thể nghĩ, bàn” … Vì sao vậy? Vì kinh điển nhà Phật có những chỗ mâu thuẫn, có những chỗ sẽ không thể giải thích được nếu truy hỏi đến cùng …. Ví như, nói Phật là “Toàn Giác = Biết tuốt”, tại sao lại nói “Vô thủy vô chung = không biết đâu là đầu, đâu là cuối”. Nói vô thủy vô chung là do thuyết nhân quả, vì không thể trả lời được câu hỏi: đâu là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, và đâu là kết quả của mọi kết quả. … Và còn nhiều luận điểm mâu thuẫn khác … Cho nên cuối đời Phật nói “ta chẳng nói gì”.
  Nhưng nếu bàn những việc như vậy sẽ bị cho là “tấn công tôn giáo”. “Phỉ báng sẽ bị đọa địa ngục” … Mới chỉ nói Thích Nhất Hạnh nhảm nhí là đã bao nhiêu “nhân sỹ” lao vào “dạy dỗ” …

  • “Thích Nhật Từ theo Khất Sỹ, Tiểu Thừa, Nam Tông, tu cho mình thôi, kệ thiên hạ.”
   Sai rồi. Xin xem lại, Thích Nhật không theo Khất Sỹ, Tiểu Thừa, Nam Tông, mà là theo Đại thừa, đó là mặt hình thức. Trong thực tế, về nội dung, Thích Nhật Từ tu theo pháp môn nào hay muốn gì và làm gì thì thiên hạ đang bàn đến. Vấn đề chính Nhật Từ có phải bậc chân tu không, phải cần chờ xem lúc hạ màn.

   • Thấy đám đệ tử cùng Thích Nhật Từ bảo là Tu hành thụ giới theo Nam Tông. Hành pháp phổ độ chúng sinh theo Bắc Tông.
    Có hứng thú thì có thể bỏ chút thời gian nghe họ “đấu tố” nhau: Cái kết cho Thích Nhật Từ dám giễu cợt Pháp chủ không học Phật ngày nào, giảng tào lao, vớ vẩn! https://www.youtube.com/watch?v=6_KWtr0UYlg

 4. Đạo Phật thật ra không phải một tôn giáo.Tôn giáo thì phải có thần linh.Đạo Phật không có thần lình,chỉ có con ĐƯỜNG của ĐỨC PHẬT đưa ra để giải thoát sự đau khổ của con người.Ngài là vị THẦY chứ không phải siêu nhân.Ngài đã Giác Ngộ và chỉ cho chúng sanh con đuờng thoát ra sự khổ ải đau đớn tinh thần và hướng về nơi an lạc của lòng từ bi.Đừng đọc kinh sách với ý nghĩa qúa xa xôi và thần bí (người bình dân không hiểu) rồi giảng giải những điều khó hiểu không gần với sự thật. Đạo Phật là lòng thanh tịnh an tâm thinh lặng,tỉnh lặng, như tiếng chuông Chùa Chiều thu, chứ không phải ồn ào đình đám xin quẻ xin xăm van vái nhan khói hát ca um sùm.
  Các nhà sư bây giờ hiếm thấy những vị CHÂN TU,họ chỉ lợi dụng cơ sở tôn giáo để làm tiền và xậy dựng cơ sở riêng cho mình. Bên Mỹ đầy những vị tu hành ăn cướp chùa chiền của nhau rồi lên tiếng phỉ báng không tiếc lời,hay trốn về Việt Nam khi lộ mặt gian hùng…
  Hãy sống tỉnh thức và đừng mê muội.

 5. U mê, ngu muội , quỳ lạy một gã chẳng ra gì nhưng cứ tưởng hắn là phật sống .
  Lạy hắn rồi nộp tiền cho hắn xài thì sẽ được về nơi cực lạc . Ái chà chà, chả hiểu nơi đó là chỗ khỉ ho cò gáy nào nữa . Thế mà thiên hạ cứ đua nhau tin . Trong khi ăn đói mặc rét mà vẫn cứ dành dụm để làm giàu cho mấy tên sư hổ mang . Để bọn chúng ở nhà cao cửa rộng, đi toàn bằng xe đời mới và cả xe MB ( tác giả DQC gọi là “anh” vẫn còn may. Chả hiểu, nó có xứng đáng gọi bằng anh không nhỉ ?! ) .
  Thế mới biết dân ta ngoan ngoãn đến thế nào .


 6. Đức Bụt Trần Nhân Tông, Người đang xuống Núi Yên Tử cứu vớt Dân Việt thời Tàu-Toàn cầu
  *****************

  Toàn Dân Việt đang chờ Bình minh !
  77 Năm dài thật dài thao thức trăn trở
  Toàn Dân Việt đang chờ Rạng đông !
  77 Năm dài thật dài trăn trở thao thức

  Ngay cả Đức Bụt Trần Nhân Tông
  Người đang xuống Núi Yên Tử
  Cứu vớt Dân Việt thời Tàu-Toàn cầu
  Gần Trăm triệu Đồng bào
  Lưu đày ngay giữa Quê Hương
  Cùng lưu vong ngoài Tổ Quốc
  Đang ngắm nhìn Sao Bắc Đẩu
  Đang lặng ngắm Sao Mai
  Rung động với Chân tình yêu Quê Cha Đất Mẹ
  Cùng Niềm tin và Hy vọng !

  Như Ánh sáng Hải đăng soi sáng Biển Đông
  Như Tia sáng Laser đốt thiêu Liêu Ninh – Quảng Đông – Phúc Kiến
  Đại thắng Bạch Đằng thứ Ba
  Cùng với AUKUS + Bộ tứ Kim cương
  Quét sạch nhà nước hải tặc
  Quét sạch Đại Hán khỏi Thái Bình Dương
  Quét sạch giặc trong hại Dân bán Nước
  Quét sạch bọn quan tăng ma tăng ác tăng

  Xong rồi Đức Bụt Trần Nhân Tông
  Lại gác Kiếm thiêng hoàn trả Hồ Gươm
  Người sẽ lên Núi Yên Tử
  Sẽ tỏa sáng Tân Đại Việt trong Niên kỷ III !
  Sẽ lấp lánh Tân Thăng Long vào Thế kỷ 21 !

  Và Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu sẽ đua nở
  Hoa Độc lập – Hoa Tự do
  Hoa Hạnh phúc – Hoa Dân chủ
  Hoa Dân quyền – Hoa Canh tân
  Đấy là Giấc mơ Tân Việt Nam ngàn đời mơ ước
  Và kẻ thù dưới vạn tên gọi phải chết, phải chết …!
  Hận thù, cuồng đạo, đảng đoàn, gian dối,…
  Ấu dâm, thuốc lắc, bằng giả, hoa hậu, nghị gật, bia ôm,…
  Biến mất, bác Mao ! bác Hồ !
  Biến mất, Đảng đoàn!

  Toàn Dân Việt đang chờ Bình minh !
  77 Năm dài thật dài thao thức trăn trở
  Chúng ta sẽ tất thắng ! Chúng ta sẽ toàn thắng !

  Toàn Dân Việt đang chờ Rạng đông !
  77 Năm dài thật dài trăn trở thao thức
  Chúng ta sẽ tất thắng ! Chúng ta sẽ toàn thắng !
  Vào sáng mai : Rạng đông – Bình minh !

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 7. Thiện nam thiện nữ.
  Ai nha? Anh không phải, tôi không phải, tất cả chúng ta đều không phải!!
  Vậy bât bẻ làm chi.

 8. Thiện nam thiện nữ.
  Ai nha? Anh không phải, tôi không phải, tất cả chúng ta đều không phải!
  Vậy băt bẻ làm chi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây