Chúng ta có cần “Tiên học Lễ, hậu học Văn” hay không?

Đào Tăng Dực

29-11-2021

I. Dẫn nhập:

Theo trang mạng BaoQuocTe.VN ngày 24-11-2021:

“Tại hội thảo Giáo dục Việt Nam chủ đề ‘Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục đào tạo’ do Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội tổ chức vừa qua, GS Trần Ngọc Thêm (Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) trình bày quan điểm trên trong tham luận: ‘Xây dựng Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo’.

Ông khẳng định, sáng tạo thuộc về tài năng trong khi xã hội Việt Nam truyền thống hướng đến ổn định nên không hướng đến tài năng mà đề cao chữ Lễ, ‘tiên học lễ hậu học văn’, đề cao sự phục tùng. Trong khi đó, để có con người sáng tạo, cần thực hiện dân chủ trong giáo dục, cần thay đổi quan niệm về người thầy từ việc truyền thụ kiến thức sang việc hướng dẫn người học sáng tạo và tự chịu trách nhiệm về sự sáng tạo của mình.

GS Trần Ngọc Thêm kiến nghị: ‘Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu ‘Tiên học lễ, hậu học văn’ để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo’.

‘Chừng nào còn đề cao chữ Lễ để ràng buộc người học, còn đề cao quá mức vai trò của người thầy, của đáp án thì tư duy phản biện sẽ không thể phát triển, không thể có xã hội phát triển’, ông Thêm nhấn mạnh”.

Câu thành ngữ “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” là một khái niệm giáo dục truyền thống lâu đời của dân tộc Việt nói riêng và của nền văn hóa Đông Á nói chung, bao gồm những quốc gia chịu ảnh hưởng của Nho Giáo như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Trong một nền dân chủ chân chính, sự phản biện dĩ nhiên rất quan trọng và đúng như GS Trần Ngọc Thêm quan niệm là cần thiết cho sự tiến bộ.

II. Tại sao GS Thêm đề xuất như trên:

Khi GS Thêm đề xuất như trên, chúng ta không ngạc nhiên vì ông là một nhà trí thức Cộng Sản và người cộng sản thuần túy, chủ trương tiêu diệt tất cả các tư tưởng “suy đồi” tiền cộng sản. Tại Âu châu thì các tư tưởng Thiên Chúa Giáo, tại Á Đông thì các tư tưởng Nho Giáo, vì các hệ tư tưởng này là nguyên nhân lẫn hậu quả của nhiều thế hệ nhân loại “đồi trụy”, trước khi ánh sáng huy hoàng của tư tưởng Mác Lê được khai sinh.

Tuy nhiên, câu “Tiên Học Lễ, Hậu học Văn” từ từ được phục hoạt dưới chế độ cộng sản vì sau nhiều thập niên thất bại, hàng ngũ đảng viên thoái hóa.

Đề xuất của GS Thêm chỉ là phản ứng mang tính bản năng của một bệnh nhân hấp hối trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Tuy nhiên một vấn đề quan trọng đã được đặt ra. Chúng ta cần trả lời nghiêm chỉnh. Muốn thế, chúng ta cần nhận diện chính xác vị trí của chữ “Lễ” và chữ “Văn” trong nền văn hóa Nho Giáo.

III. Phân tích các khái niệm nền tảng

Vì sự quan trọng của chữ “Lễ”, chúng ta sẽ giải thích chữ này thật chi tiết sau. Bây giờ phải hiểu ngắn gọn chữ “Văn” trước. Chữ Văn không có nghĩa thuần túy là văn chương, mà bao gồm sự trau dồi trí tuệ, hầu người quân tử có thể trị quốc bình thiên hạ. Chữ Văn này đồng nghĩa với chữ Trí trong Ngũ Thường như sẽ giải thích sau.

Chữ Lễ là một trong Ngũ Thường tức năm đức tính trọng yếu của người Quân Tử là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín.

1. Ý nghĩa chữ Nhân (Humanity hay Love):

Một cách tổng quát thì Nhân có nghĩa là lòng nhân ái, thương yêu đồng loại. Chữ Nhân cũng bao gồm một quan niệm nền tảng của Nho Giáo về con người (Nhân) như là “linh ư vạn vật” tức có vị trí vượt lên trên muôn loài trong hoàn vũ.

Ở điểm nền tảng này thì Nho Giáo hoàn toàn tương đồng với Thiên Chúa Giáo bao gồm mọi hệ phái từ Tin Lành đến Công Giáo và Chính Thống Giáo. Các tôn giáo Tây Phương quan niệm lòng nhân ái (love) cũng giả định con người có vị trí vượt trội trên muôn ngàn sinh vật khác vì được Thượng Đế tạo ra theo hình tượng của Ngài.

2. Ý nghĩa chữ Nghĩa (proper conduct):

Chữ Nghĩa là một sự thể hiện trực tiếp của chữ Nhân qua phương thức hành xử của người quân tử. Tóm lại, trong hành động của mình, người quân tử sẽ không bao giờ hành xử đi ngược với lòng Nhân Ái, thể hiện qua luân thường đạo lý trong xã hội.

3. Ý nghĩa chữ Trí (Knowledge hay Wisdom):

Chữ Trí được khai triển rõ rệt hơn trong câu châm ngôn “Thành ý chính tâm, cách vật trí tri, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ”. Nho Giáo không phải thuần là một tôn giáo căn bản trên niềm tin đơn thuần mà có một cơ sở tư tưởng sâu xa. Câu này có nghĩa là muốn nhận thức các hiện tượng trong vũ trụ khách quan thì tâm phải chính và ý phải thành, có nghĩa là phải thành thật với chính mình.

TBT Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm dĩ nhiên không thỏa mãn được đòi hỏi đầu tiên này vì ông Trọng biết là Xã Hội Chủ Nghĩa là vô vọng mà vẫn hô hào xây dựng XHCN cho dân Việt. Còn ông Lâm thì miệng hô hào cần kiệm liêm chính nhưng cũng chính cái miệng đó “đớp” thịt bò dát vàng không do dự.

Chỉ sau khi thành ý chính tâm mới thực sự có khả năng phân tích sự kiện (cách vật) và đạt đến sự hiểu biết trí tuệ chân chính (trí tri). Sau cùng trên nền tảng trí tuệ chân chính đó mới kiện toàn bản thân, gia đình êm ấm và dấn thân vì quốc gia dân tộc (tề gia, trị quốc, bình thiên hạ) được.

4. Ý nghĩa chữ Tín (Trust hay honour):

Chữ Tín một cách nôm na là giữ lời hứa. Tuy nhiên nền tảng của nó cũng là Nhân, Nghĩa, Trí và Lễ. Đơn giản mà nói chúng ta phải giữ chữ Tín không những vì lòng nhân với đối tượng mà cũng vì chữ Tín hợp với luân thường đạo lý, vì một người có trí tuệ biết được hậu quả lâu dài của sự bội tín và vì chữ Lễ như sẽ giải thích ở đoạn sau không cho phép chúng ta làm điều thất tín.

Dĩ nhiên chữ Tín cũng giả định sự kính trọng của người quân tử đối với nhân phẩm của mọi người.

Nói cho cùng thì cả 5 khái niệm trong Ngũ Thường đều bao gồm lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tương sinh và tương tùy.

5. Ý nghĩa chữ Lễ (Civility hay respect):

Chữ Lễ theo Wikipedia là “Lễ bao gồm việc thờ cúng, lễ bái thánh thần, trời Phật và cả những quy định có tính chất pháp luật, những phong tục, tập quán và kỷ luật tinh thần của cá nhân”.

Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, định nghĩa như thế là chỉ định nghĩa về các hình thức khác nhau của Lễ. Tinh thần của chữ Lễ nằm nơi sự “kính trọng nhân phẩm của từng cá nhân thành phần nhân loại” (respect for each member of the human family) đối tượng của chúng ta vì tất cả mọi thành phần của nhân loại đều là “linh ư vạn vật”. Chính vì thế, khi chữ Lễ được áp dụng triệt để thì không những con kính trọng cha, vợ kính trọng chồng, trò kính trọng thầy, dân kính trọng vua, trẻ kính trọng già, mà các mệnh đề ngược lại cũng đúng y chang.

Khi hiểu được như thế, chúng ta mới ý thức rằng, sự “tương kính” (mutual respect) giữa các cá nhân không những là nền tảng của chữ Lễ, mà còn là nền tảng của cả 4 ý niệm còn lại trong Ngũ Thường là Nhân, Nghĩa, Trí và Tín nữa.

Khi suy nghĩ sâu xa, chúng ta mới ý thức được vai trò nền tảng của khái niệm “tương kính” (mutual respect) xuyên thấu cả 5 ý niệm nền tảng của Ngũ Thường.

Nếu chữ Nhân được hiểu là lòng nhân ái, sự thương yêu là đứng đầu và nền tảng của Ngũ Thường, thì chúng ta sẽ đi đến các kết luận vững chãi như sau:

a. Cha mẹ không thể yêu thương con cái thật sự nếu không “tương kính” tức tôn trọng nhân phẩm của con mình và ngược lại.

b. Chồng không thể thương yêu vợ nếu không tôn trọng nhân phẩm của vợ và ngược lại.

c. Thầy không thể thương yêu trò nếu không tôn trọng nhân phẩm của trò và ngược lại

d. Vua không thể thương yêu dân nếu không tôn trọng nhân phẩm của dân và ngược lại.

e. Già không thể yêu thương trẻ nếu không tôn trọng nhân phẩm của trẻ và ngược lại.

Rộng hơn nữa: Trên bình diện trị quốc bình thiên hạ thì một chính quyền không thể thương yêu nhân dân nếu không tôn trọng nhân phẩm của người dân.

IV. Nếu sự tương kính (mutual respect) là trọng yếu thì chính quyền yêu dân phải tôn trọng những gì nơi nhân dân?

Câu hỏi quan trọng kế tiếp của chúng ta là: nếu sự tôn trọng nhân phẩm của người dân là nền tảng nghệ thuật trị quốc bình thiên hạ, thì chính quyền phải tôn trọng điều gì nơi nhân dân?

Nơi đây, các tư tưởng gia Tây Âu và Đông Phương lại gặp nhau một lần nữa vì sự tương đồng giữa 2 khái niệm nền tảng của Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo. Đó là các khái niệm “Nhân Trị” và “Nhân Quyền”. Tuy có những dị biệt hình thức vì hoàn cảnh xã hội, thể chế chính trị và đà tiến hóa khác nhau, nhưng tựu trung cũng phát xuất từ sự tôn vinh con người như sinh vật vượt trội trên muôn loài trong hoàn vũ.

Thật vậy, vì con người là trọng tâm vũ trụ, từ đông sang tây, nếu thật sự yêu dân, một chính quyền phải tôn trọng bật nhất, 2 điều thiết yếu của con người: đó là mạng sống và trí tuệ của người dân.

Một bên là thể xác. Một bên là tinh thần.

Bản tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ năm 1948 chi tiết hóa cụ thể cả 2 điều nêu trên.

Ngoài những vi phạm trắng trợn về thể xác nhân dân Việt Nam, đảng CSVN còn trắng trợn khinh thường trí tuệ và sự thông minh của cả dân tộc qua trò đảng cử dân bầu cố hữu, sau cuộc cướp chính quyền xảo trá năm 1945.

Nếu giả tỷ Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đều chấp nhận mệnh đề của Nho Giáo là “tiên học lễ, hậu học văn” thì đã không có những thảm sát hằng trăm triệu người tại Liên Xô, Trung Quốc dưới bàn tay các đảng CS liên hệ và hằng triệu người đã không bỏ mạng tại Việt Nam vì Cuộc Cải Cách Ruộng Đất từ thập niên 50, cuộc di cư vĩ đại vào Nam 1954, cuộc vượt biên vĩ đại 1975 và các trại tập trung cải tạo cùng thời.

Dĩ nhiên nếu mệnh đề của Nho Giáo này được chấp nhận thì đảng CSVN đã không tiếp tục bám víu trò đảng cử dân bầu thô bỉ này đến tận hôm nay.

Thêm vào đó, tại Đông Á, Nho Giáo không phải là hệ tư tưởng thống trị tuyệt đối. Một luồng tư tưởng khác cũng ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Thật vậy trong tư tưởng Phật Gia, khái niệm tình thương không còn giới hạn nơi nhân loại mà bao gồm lòng từ bi lân mẫn cho mọi chúng sinh trong hoàn vũ. Lòng tương kính nêu trên, theo nhà Phật, còn phải nới rộng để bao trùm mọi chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới và bao gồm cả 2 hình thức sống thấp hơn nhân loại lẫn cao hơn nhân loại.

Sự tôn trọng phẩm giá của từng chúng sinh càng rõ rệt hơn khi Phật Gia quan niệm mọi chúng sinh đều có Phật tính và cũng sẽ đạt đến chánh đẳng chánh giác trong tương lai.

Cũng vì quan điểm Từ Bi vô lượng của Chư Phật và sự Tôn Kính Phật Tính trong bản chất của từng chúng sinh trong hoàn vũ, Phật Giáo trong bản chất là phản đề hùng mạnh nhất bác bỏ chủ nghĩa Mác Lê.

Chính vì thế, khi GS Thêm đề xuất hủy bỏ câu châm ngôn “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” là ông chủ trương phục hồi lại quan điểm Mác Lê nguyên thủy. Hậu quả là đảng CSVN hoàn toàn danh chánh ngôn thuận, theo lý luận Mác Lê, có thể tiếp tục trị quốc bình thiên hạ mà không cần tôn trọng thể xác và trí tuệ của nhân dân.

Dĩ nhiên điều này hoàn toàn vi phạm những khái niệm nhân ái của người Tây Phương trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, lẫn cốt lũy các tôn giáo truyền thống của nhân dân Việt Nam.

Đề xuất của GS Thêm chỉ là tiếng kêu gào vô vọng của một trí thức cộng sản thuần túy trong một thế giới không còn chỗ đứng cho độc tài đảng trị.

Bình Luận từ Facebook

16 BÌNH LUẬN

 1. *******************************
  TIÊN HỌC LỄ HẬU HOC VĂN trên Đất Việt
  ***********************************

  http://phan-chau-trinh-library.online/loi-mo-dau

  Đường Tròn BÙI TẤN & HOAN TRINH ..
  *****************************

  https://www.youtube.com/watch?v=3mfhYXrUhvw

  Ca khúc Bỏ Trường Mà Đi của Cố nhạc sĩ Trần Đình Quân – Vị Thầy khả kính của Tất cả
  chúng ta …. Cả MỘT THỜI PHAN CHÂU TRINH lại bừng sống dậy
  Kính chúc Thầy yên nghỉ trong Cõi Vĩnh hằng .. ..

  Hồn toán Thầy mang trong khối óc
  Hồn thơ Cô ở trong trái tim
  Chân truyền trao hết bao đời học
  Sinh, em nhớ Thầy theo cánh chim

  * * *

  Bóng Thầy khẽ gọi tiếng quê hương
  Dáng Thầy đứng thẳng đường trung trực
  Bao dung thân ái vòng yêu thương
  Euler chín điểm nối muôn đường
  Lòng Thầy chắp được bao khác biệt
  Phân hóa đàn em trong bốn phương

  * * *

  Tình Thầy rộng lượng như tình Mẹ
  Thơ trải hồn thơ sao thiết tha
  Nối vòng tay gọi em lắng nghe
  Mái trường Hồn Nước, Người ru nhẹ
  Hy Mã (1) trời xanh nhìn phương xa
  Nỗi lòng thương nước thành viễn kiến
  Gia tài di sản trao chúng ta

  https://lh6.googleusercontent.com/-Xr6KK4C4ycc/TVo-e5sMK7I/AAAAAAAABAI/mWB1Mvyfpus/s248/thayBuiTan.jpg
  Thầy BÙI TẤN dạy Toán năm đệ lục (lớp 7) thời Trung học Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

  Tiễn Thầy nỗi nhớ ngày hưu ấy
  Hoa phượng giùm ta thân kính trao
  Năm học ngày xưa bao kỷ niệm
  Phương pháp Thầy trao làm móng xây.. ..
  Đi vào kinh tế nền tri thức .. ..
  Xin cám ơn Thầy sao lệ rơi.. ..
  Bốn mươi năm ấy, bao em nhớ ?
  Băng não quê người, em có hay ?

  http://hanoiparis.com/img_fampays/11.jpg
  Thầy Trần Đại Tăng (cũng là Nhà Thơ Trần HOAN TRINH) dạy Toán năm đệ nhị (lớp 11) thời Trung học Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

  Quê xưa bước tiến epsilon
  Cấp số nhân, đây – ai đóng góp ?
  Cấp số cộng, nhà – ai quên xây !
  Mai sau có ghé qua Trường cũ
  Hồn thơ hồn toán chu-văn-an
  Hồn thơ hồn toán hồn chí-sĩ
  Trao hồn yêu nước băng trinh ấy
  Thành hồn thơ-toán bóng ai hay

  Nguyễn Hữu Viện

  1. Bút hiệu của Chí sĩ Phan Châu Trinh

  *******************************
  TIÊN HỌC LỄ HẬU HOC VĂN trên Đất Pháp
  **********************************

  Thương Nhớ Thầy Pierre Bézier
  *********************

  http://universite-digitale1.com/le-grand-maitre-pierre-bezier/

  http://www.typogabor.com/Media/Bezier-courbes-anim.gif

  Thế đã gần ba năm
  Thời gian đẩy lùi dần vào quên lãng
  Em vẫn nhớ Thầy
  Dáng đứng chững chạc ngoài tuổi 80
  Tiếp em trên bậc chân thang
  Khu phố Quận 17 Paris sang trọng
  Với nụ cười bao dung

  Đầy tình nghĩa Thầy trò
  Đầy tình bạn vong niên
  Đầy tình cha con phụ tử trong đấy

  http://rocbo.chez-alice.fr/Max/culture/bezier/img/bezier.gif

  Thế đã gần ba năm
  Niềm đớn đau chan hòa vinh hạnh
  Lá thư báo tang gia đình Thầy gởi
  Thầy đã thật sự đi xa rồi
  Nhà Toán học – nhà Kỹ thuật – nhà Quản trị – nhà Thơ
  Những đường cong Bézier
  Những mặt cong Bézier thơ hóa các đường cơ khí vô hồn

  Thành vẻ đẹp quyến rũ trên những chiếc xe BMW,
  Mercedes, Ferrari, Honda, Toyota và muôn ngàn vật thể
  Thành vẻ đẹp quyến rũ trên chiếc máy bay Boeing 777
  Đang thống trị bầu trời Thế kỷ 21

  Những đường cong Bézier những mặt cong Bézier hiện thực những con tàu vũ trụ
  Những con tầu biển xuyên đại dương Nước Pháp đầu Thế kỷ 20
  Hóa thân thành con tầu khổng lồ vượt không gian Airbus 380

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Bezier_forth_anim.gif

  Nhịp tim Thầy ngừng đập tháng gần cuối cùng Thế kỷ 20
  Hồn Thầy trong những đường cong Bézier những mặt cong Bézier
  Chợt nhòa chợt hiện trên đôi giày trượt tuyết của các nhà vô địch quán quân
  Trên đôi giày patin trượt băng của các cặp nam nữ vô địch vũ băng thẩm mỹ

  Thầy đã đi xa thật rồi
  Như những đường cong những mặt cong Bézier
  Vẫn thật gần thân thiết với mọi người trên hành tinh này

  Nếu quả thật :
  Vật lý Hiện đại + Paul Dirac = Thi ca
  Để tìm ra đối vật chất tuyệt vời vô tận
  Thì chắc hẳn ta có thể suy ra :
  Thiết kế Công nghệ Hiện đại + Pierre Bézier = Thi ca
  Để thế giới máy móc cơ khí thêm nhân tính nồng nàn tình người ấm cúng

  http://www.mizuno.org/gl/bs/fig3b.jpg

  Thầy đã cho em thật nhiều
  Những chuyện kể ngày đầu Renault áp dụng
  Sản xuất tự động tích hợp bằng máy tính CIM
  Đi đầu trước cả General Motor
  Thầy được Chủ tịch hãng này nghênh tiếp đón với tấm lòng trân trọng

  Tiếng chuông nguyện Giáo đường Thánh Pierre và Paul
  Ngân vang tha thiết tiễn hồn Thầy
  Bài kinh cầu hồn của Vị Linh Mục
  Không ai khác hơn là người học trò và là nhân viên cũ của Thầy
  Kể lại kỷ niệm tình Thầy trò ấm cúng dưới mái trường CNAM Paris
  Kể lại kỷ niệm lần phỏng vấn tuyển dụng tìm việc với Thầy

  Nghe thấm thiết như tình học trò Tổng Thống Pháp Carnot đối với Thầy cũ
  Rồi người Kỹ sư giã từ đời thường
  Giã từ cạnh tranh kỹ nghệ không tiếc thương
  Bước vào cuộc đời tu hành
  Khoác áo chùng thâm đen
  Trụ trì Giáo đường Thánh Pierre và Paul
  Để rồi hơn 40 năm sau cử hành thánh lễ
  Tiễn đưa Người Thầy cũ thân yêu về Miền Đất Chúa

  Paul – nhà Toán học CADCAM và tôi
  Cùng đọc kinh nguyện và hát thánh ca trong Giáo đường
  Có những điều trùng hợp trùng phùng tình cờ rất lạ
  Sáng nay Paul và em cùng đến tiễn đưa Thầy
  Trong Giáo đường Thánh Pierre và Paul
  Trong tháng ngày Pierre và Paul
  Làm trong hai hãng xe hơi Renault
  Và Citroen Peugeot cạnh tranh không thương tiếc

  Ông Kỹ sư thiết kế Ôtô năm xưa trở thành Vị Linh Mục diù dắt Giáo đường
  Cuộc đời tưởng như hạnh ngộ
  Em duyên may học với Thầy
  Em duyên may có tình Thầy trò và cả tình bạn vong niên
  Khiến ấm lòng kẻ tị nạn lưu vong
  Giữa Paris phồn hoa dễ bề tha hóa
  Những chiều cuối tuần viếng thăm

  Những cuộc triển lãm quốc tế MICAD CADCAM Paris
  Hàng năm Thầy trò cùng đi dự
  Và Thầy Vị khách qúy mời phát biểu trên diễn đàn danh dự
  Khiến em hãnh diện vui lây
  Người Thầy trẻ mãi không già với Tình yêu chân lý khoa học kỹ thuật
  Ở tuổi 80 còn viết tập sách Toán CADCAM dày hơn 600 trang

  Ở tuổi 85 còn tham dự Hội nghị Quốc tế do Đại học Bắc Kinh tổ chức
  Ở tuổi 88 còn hăng hái giúp người học trò tổ chức Hội nghị CADCAM ở Hà Nội Sài Gòn
  Vào năm tháng cuối cùng cuộc đời vẫn hăng say
  Trong hoạt động với Tu Sĩ Pierre giúp người không cửa không nhà

  Thầy đã cho em bài học lớn
  Về mùa xuân bất tận cùng đạo đức làm Người
  Thầy đã cho em những giờ phút ấm cúng bên tách cà phê tâm sự

  Về vai trò Con người trong Cách Mạng công nghệ
  Về kiếp nhân sinh …
  Về Thế giới thần tiên Alice của Nhà Toán học Anh viết cho cô cháu gái
  Về cả cầu thủ Zidane sau cúp bóng đá thế giới
  Với tất cả lòng rộng lượng minh triết bao dung

  http://abcmaths.free.fr/blog/uploaded_images/file-786178.JPG

  Tiếng chuông nguyện ngân vang dồn dập
  Giọt nước mắt Paul và em tự động vỡ dòng
  Như bao người dự lễ táng trong Giáo đường
  Tiếng đập cánh … tiếng vỗ cánh bầy chim bồ câu bay vút cao

  Mầu hoa nắng nhạt mờ dần của ngày đầu đông
  Hàng ngàn người tiễn đưa Pierre về nơi an nghỉ cuối cùng
  Em chợt nhớ ngày tiễn đưa Cha em 24 năm về trước
  Em chợt nhớ Người Thầy dạy Pháp văn đã mất 17 năm về trước
  Chính Thầy và Cha đã mớm cho em những chữ Pháp đầu tiên
  Đã cho em chìa khóa vàng
  Để mở cửa vào nền Văn hóa và Văn minh Pháp

  Để phát hiện tâm hồn Pierre Bézier
  Để khám phá một tâm hồn cao đẹp

  25/11/1999 – 17/07/2002

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. NHƯNG TRANG NÀY mới là QUAN TRỌNG 1.000.000 % VÕ TÁ HÂN có trong danh sách 200 người Vịt trong HỒ SƠ RỬA TIỀN PANAMA mà trang web của HỒ SƠ

  https://offshoreleaks.icij.org

  VÕ TÁ HÂN có số hồ sơ là 49499 !!!! nhưng lại nằm bên SINGAPORE

  Tôi đặt VÕ TÁ HÂN có BÍ SỐ là 49499 !!!! BÍ DANH Tiến sĩ RỬA TIỀN ha ha ha !!!

  KHÔNG CHỐI CÃI VÀO ĐÂU Võ Tá Hân NHƯNG DÙ SAO Võ Tá Hân ĂN CÁ VOI còn nhả vài CON TÉP là mua sách cũ MÀ CÁC nhà xuất bản Anh-Mỹ bán không chạy HOẶC sách cũ gởi về CỐ QUẬN cố quốc SAU KHI đã nhậm xàÍỐ TIỀN KHỔNG LỒ theo Tôi TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Nguyễn Hữu Viện thì bác VÕ TÁ HÂN có ĂN LỚN nhưng còn NHẢ NHỎ đáng khen vào cái Thời đại HỒ CHÍ MEO Chí Phèo ĐỒ ĐỂU mạt vận mạt pháp này !!!!

  https://offshoreleaks.icij.org/nodes/49499

  RẤT TIẾC báo lá cải
  https://vietnamnet.vn
  CHỈ NÓI trung trung mà KHÔNG NÊU danh sách 200 đại gia Vịt gian Vịt cộng Vịt kìu TRONG ẤY có bác TIẾN SĨ Võ Tá Hân (cần gì bằng TS hả bác NHƯNG CHỈ là bằng Master của MIT thôi !!! để RỬA TIỀN !!!)

  https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/hon-200-dai-gia-viet-co-ten-trong-ho-so-paradise-ve-rua-tien-tron-thue-412363.html

  RẤT TIẾC báo lá cải
  https://vietnamnet.vn
  CHỈ NÓI trung trung mà KHÔNG NÊU danh sách 200 đại gia Vịt gian Vịt cộng Vịt kìu (CHÍNH XÁC có 234 tên !!!) TRONG ẤY có bác TIẾN SĨ Võ Tá Hân (cần gì bằng TS hả bác NHƯNG CHỈ là bằng Master của MIT thôi !!! để RỬA TIỀN !!!)

  Country Viet Nam Browse by country Viet Nam

  Offshore Entities (32) Officers (234) Intermediaries (23) Addresses (205)

  https://offshoreleaks.icij.org/search?c=VNM&cat=3

  SAU ĐÂY LÀ 205 ĐỊA CHỈ chính thức trong CƠ SỞ DỮ LIỆU của HỒ SƠ PANAMA của 32 công ty MA màn hình của các ĐẠI GIA VỊT GIAN VỊT CỘNG VỊT KÌU tại các THIÊN ĐƯỜNG THUẾ VỤ và 234 nhân vật có tên trong HỒ SƠ PANAMA

  134 NAM KY KHOI NGHIA; BEN NGHE WARD; DISTRICT 1; HOCHIMINH CITY; VIETNAM. Panama Papers
  14/112; Hoang Quoc Viet; Hanoi; Vietnam Panama Papers
  167/8/C Hung Long Hung Thinh ward; Trang Bom Dist.; Dong Nai Province; Vitenam Panama Papers
  172 Nguyen Dinh Chinh; 11 ward; phu Nhuan District; Ho Chi Minh City; Socialist Republic of Vietnam Panama Papers
  172 Nguyen Dinh Chinh; Phuong 11; Phu Nhuan; 70000 Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  17 Thao Dien; Quan 2 Tp; Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  212 / 19 HGUYEN THAI BINH; WARD 12; TAN BINH DIST; HOCHIMINH CITY; VIETNAM Panama Papers
  21 Duong 23 Tran Nao Q2; Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  220/1 Ho Van Hue; F9; QPN; Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  24 Hang Ruoi Str; Hoan Kiem Dist; Hanoi; Vietnam Panama Papers
  25 Hai Ba Trung Street; Hue City; Vietnam Panama Papers
  26/7 Duong so 3; C/X Do Thanh Dist. 3; Hochiminh City; Vietnam Panama Papers
  277 Quang Trung Street; Hiep Phu Duc; Ho Chi Minh City; Q9; Vietnam Panama Papers
  279; 6b; Trung Liet; Dong Da; Hanoi; Vietnam Panama Papers
  27D Nguyen U Di Street; Thao Dien Ward District 2 Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  280/12 Duong Bach Dang P 14 Quan Binh Thanh; Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  29/4 Nguyen Van Dau; P6; Ho Chi Minh City; Vietnam Panama Papers
  52/18; GIA PHU STREET; WARD 13; DISTRICT 5; HOCHIMINH CITY; VICTNAM Panama Papers
  C-A 1-4 Green View; Quan 7; TP; Ho Chi Minh; Vietnam. Panama Papers
  Cty Tnhh Thong Mal Dv De Nhat Lien Bang Panama Papers
  No. 2 Alley 31; Nguyen Chi Thanh Road; Ba Dinh District; Hanoi; Vietnam Panama Papers
  NO. 48/3; KP 7; TAN THOI NHAT WARD; 12 DIST.; HO CHI MINH CITY; VIETNAM Panama Papers
  477 Nguyen Tri Phuong F8 Q10, Vietnam Offshore Leaks
  c/o Invensys #11-02 Fortuna Tower 6B Lang Ha Street Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  3-5A My An St, Tan Phong Ward District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  46 Dang Dung St. District 1 Ho Chi Minh City Vietnam Republic Offshore Leaks
  48A Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi Viet Nam Offshore Leaks
  Suite 4004, The Press Club Centre 59 A, Ly Thai To Street, Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  186 Nguyen Tri Phuong Phuong 4 Quan 10 TP Ho Chi Minh Vietnam Offshore Leaks
  9A Nguyen Du Str., HaiBa Trung Distr., Hanoi City, Vietnam Offshore Leaks
  771 Thao Dien Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  58/13, Ho Thi KY2 Fl., Q10 T/P Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  40A Iam Son Street Ward 6 Binh Thanh District Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  2A, Street 12, Thao Dien, An Phu, District 2, HCMC, Vietnam Offshore Leaks
  B6, Hoang Cau, Phuong O Cho Dua Ha Noi Vietnam Offshore Leaks
  93-A1 Caugiay Street, Hanoi, Vietnam. Offshore Leaks
  16 Bui Thui Xuan Hanei Vietnam Offshore Leaks
  14 Thuy Khue Hanoi Vietnam Offshore Leaks
  of 93-A1,Caugiay str.,Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  49 Quan Thanh Street Hanoi Vietnam Offshore Leaks
  14 Thuy Khue Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  Unit 19, 2nd Floor 63 Ly Thai To Hanoi Vietnam Offshore Leaks
  338 Ba Trieu Street Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  15 ngach 135/2 Nui Truc Kim Ma Ba Dinh, Hanoi VIETNAM Offshore Leaks
  315/6C Le Van Sy, District 3 Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  317 Block E1 Trung Tu Diplomatic Qtr Hanoi Vietnam 9999 Offshore Leaks
  343/64 Nguyen Trong Tuyen, Ward 1 Tan Binh District, Ho chi Minh city, Vietnam Offshore Leaks
  A3-21 Hung Thai Town, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  App. 501, 1604/3 Hamplet 3 An Phu Dong, Distr. 12 Ho Chi Minh City VIETNAM Offshore Leaks
  C/O EMBASSY OF ITALY 9, LE PHUNG HIEU HANOI, VIETNAM Offshore Leaks
  No.1 Alley 12/70 Dang Thai Mai Street Tay Ho District Hanoi-Vietnam Offshore Leaks
  38 Nguyen Khac Hieu Street, Truc Bach Ward, Hanoi Offshore Leaks
  No. 18B Yen Phu Village Tay Ho District, Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  91/12 Hoa Hung, District 10, HCMC, Vietnam Offshore Leaks
  8/2 NGUYEN DANG GIAI, DISTRICT 2, HCMC VIETNAM Offshore Leaks
  56 Nguyen Chi Thanh Hanoi Vietnam Offshore Leaks
  215 F6 Nguyen Hurng, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  14B Tran Qcu Khoach P.Tan Dinh Q.1 Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  14 Le Thai T-Street Hanoi VIETNAM Offshore Leaks
  38/26 Phan Than Tri Street, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  30 Hang Bun St., Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  46 Dang Dung Street, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam Republic Offshore Leaks
  145 Hai Ba Trung District 1 Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  230 Nguyen van Huong District 2, Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  9 Lê Thánh-Ton, P.B-NghéQ1, T.P. Hò ChíMinh. Vietnam Offshore Leaks
  6B Le Quy Don District 3, Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  41 Ly Thuong Kiet Street Hoan Kiem District Hanoi VIETNAM Offshore Leaks
  32-34 Hoa Rang Building #702 Ngo Duc Ke Street, Dist. 1 HCMC, Vietnam Offshore Leaks
  304/65 Ho Van Hue St. Phu District Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  28/1/47 Phan Dinh Giot Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  22 Le Thanh Ton District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  21A Ton That Tung Dong Da District Hanoi VIETNAM Offshore Leaks
  024 LO B5 C/C,Phuong 03 P.03, District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  12 A 2-1-13 Panorama Phu My Hung District 7 Ho Chi Minh City Vietnam Republic Offshore Leaks
  34B Tran Phu Street Hanoi SR OF VIETNAM Offshore Leaks
  1 Area, Thanh Phu Village, Vinh Cuu District Bien Hoa City Dong Nai Province VIETNAM Offshore Leaks
  13 North, Avalon Apartments 53 Nguyen Thi Minh Khai District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  16th Floor, Hoa Binh Tower 106 Hoang Quoc Viet, Cau Giay Dist., Hanoi VIETNAM Offshore Leaks
  c/o. StratCap International Ltd N29 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien 2 Compound, Thao Dien Ward District 2, Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  Chief Representative Officer (Vietnam) SESA Limited 2C Tran Khanh Du Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Offshore Leaks
  C/- Omni Saigaon Hotel 253 Nguyen Van Troi Str Phu Nhuan District Ho Chi Min City Vietnam Offshore Leaks
  c/o 2 Ngo Duc Ke Street Melinh Point Tower, Room 1404, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  Ho Chi Minh City Project Office c/o 81 Phan Ke Binh Dakao, District 1 HCMC, Vietnam Offshore Leaks
  Ho Chi Minh City, United 615A, Melinh Point Tower, Corporate Executive Offices, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  House No. 306A Central Commission for Finance and Management 222A, Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Offshore Leaks
  France Vietnam Architecture, 73B Ly Nam De Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  Hanoi Vietnam,126, Hoang quoc viet Road. Offshore Leaks
  Huyen Kien Luong Sonha 515, Sa Ha Tien Vietnam Offshore Leaks
  Nguyen Huu Canh 91, The Manor, AE A1203 VN-8853, Ho Chi Minh City, Vietnam Offshore Leaks
  No 7B Lane 21 Van Bao Ba Dinh Dist., Hanoi Vietnam Offshore Leaks
  No. 1 Alley 12/70 Dang Tai Mai Street Tay Ho District Hanoi-Vietnam Offshore Leaks
  trubng Doan TW Hai noi Offshore Leaks
  Morgan Song (in Palace Hotel #305) No.1. Nguyen Trai street. Ward 1. Vung Tau city, Vietnam Offshore Leaks
  P.O. Box 950 Saigon Central Post Office HCMC Vietnam Offshore Leaks
  Parkland Serviced Apartments 628A An Binh, An Phu District 2, Ho Chi Minh city VIETNAM Offshore Leaks
  Room 403, TORSECO Building, Van Phuc, Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam. Offshore Leaks
  Room 301, A6, Trai Gang Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam Offshore Leaks
  THANG LONG HOTEL YENPHU STREET TAY HO HANOI VIETNAM Offshore Leaks

  $$$$$$$

  https://offshoreleaks.icij.org/search?c=VNM
  Enter a name here or just filter by country to see a full list of names

  Country Viet Nam Browse by country Viet Nam
  Offshore Entities (32) Officers (234) Intermediaries (23) Addresses (205) Others (0)
  SAU ĐÂY là 32 công ty MA màn hình của SIÊU QUAN ĐỎ đại gia trọc phú MỞ CÔNG TY MA rửa tiền THAM NHŨNG móc túi THUẾ DÂN tahi nước ngoài

  https://offshoreleaks.icij.org/search?c=VNM

  VÍ DỤ quý bạn có thể biết công ty Qudos Hoi An Company Limited
  thì GÕ VÀO ĐÂY MÀ TÌM sẽ biết được công ty MA QUỶ này mở ngày 15 tháng Giêng năm 2007 và ĐÓNG CỬA công ty MA vào ngày 04 tháng 11 năm 2010. Công ty MA này đăng ký tại QUẦN ĐẢO Virgin của Anh THIÊN ĐƯỜNG THUẾ VỤ để chỉ mục đích rửa tiền …BIẾT ĐÂU lại là của CỰU Huyện ủy bác NGUYỄN SỰ Hội An Phố Cổ RỬA TIỀN

  cái này chỉ có INTERPOL và chính thể Hà L..ội muốn điều tra thì chắc chắn SẼ BIẾT LÀ ai
  BIẾT ĐÂU lại là của CỰU Huyện ủy bác NGUYỄN SỰ Hội An Phố Cổ RỬA TIỀN

  ENTITY
  Qudos Hoi An Company Limited
  https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82007572

  Connected to 2 addresses
  Connected to 1 officer
  Incorporated: 15-JAN-2007 Closed: 04-NOV-2010
  Registered in: British Virgin Islands
  Linked countries: British Virgin Islands, Viet Nam
  Data from: Paradise Papers – Appleby
  Agent: Appleby
  Appleby data is current through 2014

  Data From
  PENWOOD INTERNATIONAL INC. Panama Papers
  FURAMA INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED Panama Papers
  BEST CITY FINANCE LIMITED Panama Papers
  ASG Consulting Services Ltd Panama Papers
  Labiofam Asia Limited Panama Papers
  S. America Resource Group S.A. Panama Papers
  Arianna Hotels & Resorts International Limited Panama Papers
  DRAGON AGE INVESTMENTS LTD. Offshore Leaks
  StratCap International Ltd Offshore Leaks
  Computers, Consultancy & Services Company Lim Offshore Leaks
  Vietnam International School Investment Company Incorporated Offshore Leaks
  SGL Vietnam Asset Limited Offshore Leaks
  SGL Vietnam Land Limited Offshore Leaks
  SGL Vietnam Real Estate Limited Offshore Leaks
  SGL Vietnam Development Industry Limited Offshore Leaks
  SGL Vietnam Development Estate Limited Offshore Leaks
  V-Trac Holdings Limited Offshore Leaks
  Vietnam Educational Development Company Incorporated Offshore Leaks
  SGL Vietnam Development Gateway Limited Offshore Leaks
  AC Industrial Development & Investment Paradise Papers – Appleby
  AC Infrastructure Development & Investment Paradise Papers – Appleby
  AC Housing Development Paradise Papers – Appleby
  AC Land Paradise Papers – Appleby
  AC Commercial Properties Paradise Papers – Appleby
  AC Hotels & Resorts Paradise Papers – Appleby
  Vietnam Discovery Limited Paradise Papers – Appleby
  Capital Discovery Ltd. Paradise Papers – Appleby
  Well Creation Vietnam Ltd. Paradise Papers – Appleby
  Anpha Investment Ltd. Paradise Papers – Appleby
  Asia Development Limited Paradise Papers – Appleby
  Qudos Hoi An Company Limited Paradise Papers – Appleby
  Qudos Phu Quoc Company Limited Paradise Papers – Appleby
  FILTER BY DATA SOURCE

  HỒ SƠ gần 200 MA màn hình của vịt kìu iêu nước Ao tại PHÁP tôi nắm rất chắc được ghi trong đĩa cứng 4 To …. chúng vừa mở HÃNG MA thì tôi đã biết qua những thông tin các cơ sở dữ liệu và qua BODACC khai lập hãng cho dù BỌN TỘI PHẠM có lấy tên và họ Pháp hay Mỹ …cũng có thể biết

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  NHÂN DANH hàng triệu CỤ GIÀ VIỆT NAM KHỐN KHỔ THẾ NÀY ĐÂY

  Chúng phải trả lời và đền tội TRƯỚC PHÁP LUẬT Nước Pháp với những việc làm TỘI PHẠM a tòng theo bọn QUAN ĐỎ ĐẠI GIA TRỌC PHÚ


  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 3. Gần đây đã có nhiều bài viết rất hay, phân tích rành rẽ về Tiên Học Lễ Hậu Học văn rồi, tôi không dám lạm bàn thêm. Rất thán phục những tác giả như Lê Học Lãnh Vân, Nguyễn văn Nghệ, Đào Tăng Dực, Hà Sĩ Phu, Hoàng Tuấn Công,Trần Kiêm Đoàn ( Kính chào Thầy, tôi không phải là học sinh của thầy nhưng là một người Huế và thuộc thế hệ học sinh của thầy, nên xin phép hỏi thăm sức khoẻ thầy, ấy cũng là do có học Lễ ấy nhỉ)….
  Tôi được học Lễ từ lớp mẫu giáo qua việc tập yêu thương con chó con mèo trong nhà, yêu thương cha mẹ ông bà, rồi bạn bè hàng xóm qua hình ảnh ông Tư, bà Năm… chứ lúc đó có biết cái gì mà yêu..Bác với Đảng… Thứ trẻ con tập nói tiếng đầu lòng đã gọi Stalin thì không bình thường rồi. Dần dần những lớp lớn hơn chúng tôi được học yêu tổ quốc, đồng bào, nhân loại , rồi yêu công lý, sự thật….Nói chung là chúng tôi được học làm người.
  Nếu có học Lễ thì:
  – Không che mặt bịt râu đi xem tử hình ân nhân của mình. Đồ vô ơn, phản phúc.
  – Không đấu tố, chửi rủa cha mẹ ruột của mình vì muốn tỏ lòng trung thành với cái Đảng khốn nạn của mình. Đồ đại bất hiếu.
  – Không thể nào một GS Bác Sĩ, Giám đốc BV lại nâng giá trang thiết bị để trục lợi trên tính mạng người bệnh Đồ vô lại.
  – Không thể nào một Bộ trưởng Y Tế lại toa rập với đồng bọn mua thuốc giả bán cho bệnh nhân ung thư. Đồ ác quỷ.
  – Không thể nào đem tặng một Nghị sĩ đáng kính nước ngoài món quà là một tấm hình sỉ nhục người ta. Hành vi đê tiện, đểu cáng.
  – Một bộ trưởng, “Giáo sư Tiến sĩ” lại có thể há toác miệng để đớp một miếng thịt bò khi công cán nước ngoài. Mọi rợ, vô học.
  – …….còn nhiều nữa…
  Bộ trưởng Công an sẽ tặng thưởng ông Thêm huân chương do công làm mờ nhạt cú đớp nhục nhả, vang danh thế giới.

  • Tiên Học Lễ Hậu Học văn THEO KIỂU bác TẬP ĐA ĐA và VUA LÚ qua cái VIỆN KHỔNG CHẾT đầu độc bằng TINH THẦN NGU TRUNG (mà ngay đến cả Hoàng Xuân Hãn còn TRÚNG BÙA Mao Xếnh Xáng bưng bô bưng ống nhổ TỰ NGUYỆN thi hàng KHẨU HIỆU chóng Mỹ cứu NƯỚC ……TÀU ngay tại PARIS lúc HXH còn sinh thời – tôi nhân danh

   http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

   HÀNG TRĂM TRIỆU MẸ VIỆT NAM từ 76 năm qua từ 02/09/1945 )

   chỉ tạo ra hàng triệu QUÁI THAI qua HINH SAU :

   https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6D74/production/_121902082_gettyimages-1183402641.jpg

   Thời đổ đểu CHÍ PHÈO HỒ CHÍ MEO dưới đây THẦY Park (PHÁC Chánh Hy thì HAU QUÁ ĐI CHỨ !!!) trên mầu cờ MÁU !!!

   https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6D74/production/_121902082_gettyimages-1183402641.jpg

   Bọn G…ÁO SƯ tiến sĩ giấy vụn vịt kìu iêu NƯỚC AO nhất là tụi ACQGTMCS đất lành chim đậu PHẢN BỘI các DÂN TỘC ÂU-MỸ đã dàng cho chúng ưu đãi ƯU TIÊN LỌT vào các TRƯỜNG LỚN DANH GIÁ và cực kỳ khó khăn THI TUYỂN để đậu như tôi từng trích dẫn nhiều lần nên tóm lược là năm 1992 TRƯỜNG BÁCH KHOA Pháp dành ưu tiên 15 học bỗng của Dân Pháp chỉ cho Việt Nam chưa kể đến Trung Quốc đến 10% tức khoảng 50 HỌC BỔNG trên Tổng số mỗi năm khoảng 500 ứng viên được tuyển chọn VÔ CÙNG KHÓ THI TUYỂN … tôi đã có bằng chứng 4 THẾ HỆ X thành xxx HƯ HỎNG … Thế hệ 1 thì NGU TRUNG còn 3 THẾ HỆ từ 2 đến 4 bằng chứng như ĐINH ĐÓNG CỘT là chúng toàn là CHUYÊN D……..A rửa tiền cả ít nhất BẠC TỈ ĐÔ N………A
   Bọn G…ÁO SƯ tiến sĩ giấy vụn vịt kìu iêu NƯỚC AO nhất là tụi ACQGTMCS đất lành chim đậu PHẢN BỘI ngay ĐỒNG BÀO CHIẾN SĨ nuôi chúng từng hạt thóc hạt lúa CÀY TRÊN cánh đồng trong khói lửa máu đạn NGAY TỪ NGÀY ĐẦU đến ÂU-MỸ, Nhật, ÚC chúng đã phản bội BƯNG BÔ cho MAO XẾNH XÁNG biểu tình phản chiến ĐÂM SAU LƯNG chiến sĩ đồng bào và ngày nay chúng RỬA TIỀN trên toàn Dân trong Nước cả BẮC lẫn NAM tang thương màn trời chiếu đất mất nhà mất ruộng
   Còn bọn Tàu mà PHÁP nuôi ăn học CŨNG NHƯ bên MỸ thành gián điệp kỹ thuật công nghệ

   Tuy vậy tôi đã MỞ ĐƯỜNG cho tất cả để ĐOÁI CÔNG CHUỘC TỘI như MỘT LỜI XIN LỖI DÂN TỘC qua việc cố gắng tham gia bằng CHÚT CHUYÊN MÔN của mình (nhưng chắc QUÊN HẾT RỒI hoặc cũng chẳng ĐAM MÊ HỌC HỎI GÌ chỉ mang thân phận làm công ĂN LƯƠNG hè về DÚ HÍ TASN PHÉT PHỌT PHẸT ba hoa chích choè 1.000.000 voi VỆ không được 1 bát nước cho (chimà SÁO !! hay về hành D(h)ương TẾT TÀU !!!) hình thành những video phụ giảng phụ đạo bài tập

   ****************************************
   TS. Lê Đăng Doanh nói về vai trò của kinh tế số hậu đại dịch Covid-19
   Nguyễn Ánh
   Thứ sáu, ngày 26/11/2021
   https://viettimes.vn/ts-le-dang-doanh-noi-ve-vai-tro-cua-kinh-te-so-hau-dai-dich-covid-19-post152454.html

   VietTimes – Kinh tế số sẽ là một trong những giải pháp, động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, theo TS. Lê Đăng Doanh.

   *****************************************

   Chưa kể giúp ích cho bọn SIÊU ĐẠI GIA trọc phú TRONG NHỮNG nhóm lợi ích như CON RỂ CŨ của GIÁP như Trương Gia Bình, em gái của Nguyễn Chí VỊNH như Nguyễn Thị Phương Thảo con cháu nhà VUA LÚ hay như PHẠM NHẬT VƯỢNG có cơ hội LƯU DANH làm một nghĩa cử giúp hàng chục triệu các cháu hiếu học nơi Quê Nhà … mà bản thân TÔI Triệu Lương Dân Việt Nguyễn Hữu Viện xin rút tên ĐỨNG NGOÀI để họ (vịt kìu iêu nước + trọc phú đại gia ) ÌUNG LÀM CHUNG sáng kiến của tôi CỨU VỚT TỘI LỖI của họ để họ cố gắng 1 nghĩa cử như lời chuộc tội xin lỗi THẾ HỆ TRẺ


   Dù sao CHUYÊN D….A rửa tiền như VÕ TÁ HÂN cũng còn chút LIÊM SỈ

   TS VÕ TÁ HÂN: NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIỚI XIN SÁCH
   http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/?act=n&t=3404

   Tiến sĩ Võ Tá Hân (trái) trao sách cho đại diện các trường tại ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM – Ảnh do nhân vật cung cấp
   Không chỉ là nhà soạn nhạc tài ba, tiến sĩ Võ Tá Hân còn được thế giới biết đến như một chuyên gia cao cấp về tư vấn tài chính. Nhưng ít ai biết rằng, trong suốt 20 năm qua, ông còn thầm lặng đi khắp thế giới tìm kiếm hàng triệu cuốn sách gửi về VN.

   Đây là chân dung người máy và BỘ MẶT THẬT CỦA tên lưu manh dưới lốt ‘trí ngủ vịt kìu iêu nước AO nước LẪ !!!
   TAY CHÂN của bọn QUAN ĐỎ CỰC LỚN chuyên gia RỬA TIỀN cho chúng tại SAINGAPORE

   https://offshoreleaks.icij.org/
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   https://offshoreleaks.icij.org/search?cat=1&from=200&q=Ta+investment+management+berhad
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   Han Vo-Ta

   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/49499
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   Han Vo-Ta
   Connected to 1 address
   Connected to 1 entity
   Linked countries: Singapore
   Data from: Offshore Leaks
   The Offshore Leaks data is current through 2010

   https://offshoreleaks.icij.org/search?cat=1&from=200&q=Ta+investment+management+berhad
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   Home Investor Relations
   https://ir.cdl.com.sg/board-member/han-vo-ta
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG


   Biography
   Han Vo-Ta
   Director
   Appointed a Director of CDL since 20 September 1988, Mr Vo-Ta was last re-elected on 24 April 2008. He also sits on the Audit Committee of CDL.

   Mr Vo-Ta holds Bachelor of Science and Master of Science degrees in Management from Massachusetts Institute of Technology and is presently a member of the Board of Trustees of SIM University and Board of Directors of the Old Parliament House Ltd. Mr Vo-Ta was previously an international banker, having worked with Bank of Montreal in Montreal, Toronto, Manila and Singapore. He was also General Manager of Singapore Finance, President of the Singapore Canadian Business Association, co-founder and past President of the MIT Club of Singapore, Senior Advisor of UBS AG and a member of the Governing Council of Singapore Institute of Management.

   Browse by country Viet Nam DANH SÁCH HỒ SƠ PARAMA RỬA TIỀN của các đại gia Việt Nam
   https://offshoreleaks.icij.org/search?c=VNM&cat=1
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12122032
   NGUYEN THI PHUONG THAO Chủ tịch hãng Hàng không Em của Thượng tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH

   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12122032
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   NGUYEN THI PHUONG THAO
   Connected to 1 address
   Connected to 1 entity
   Connected to 1 officer
   Linked countries: Viet Nam
   Data from: Panama Papers
   The Panama Papers data is current through 2015

   Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
   22/11/2017

   https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/hon-200-dai-gia-viet-co-ten-trong-ho-so-paradise-ve-rua-tien-tron-thue-412363.html
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

   Ba liều tăng lực tỷ USD: Phá vỡ kỷ lục 10 năm
   Đại gia ngoại bất ngờ thâm nhập hãng bay nữ tỷ phú Phương Thảo

   TS VÕ TÁ HÂN: NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIỚI XIN SÁCH
   http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/?act=n&t=3404
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   Tiến sĩ Võ Tá Hân (trái) trao sách cho đại diện các trường tại ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM – Ảnh do nhân vật cung cấp
   Không chỉ là nhà soạn nhạc tài ba, tiến sĩ Võ Tá Hân còn được thế giới biết đến như một chuyên gia cao cấp về tư vấn tài chính. Nhưng ít ai biết rằng, trong suốt 20 năm qua, ông còn thầm lặng đi khắp thế giới tìm kiếm hàng triệu cuốn sách gửi về VN.

   100 bức thư xin sách

   Năm 1968, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng thanh niên Võ Tá Hân may mắn được nhận học bổng sang Mỹ du học. Tốt nghiệp đại học, một năm sau Võ Tá Hân lại tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Viện công nghệ Massachusetts với luận án: Khu chế xuất và VN sau chiến tranh.

   Từ Mỹ tới Canada, cơ duyên đưa ông vào làm việc tại Ngân hàng Montreal, bắt đầu một sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế. Từ Montreal tới Toronto, sang Manila (Philippines) rồi ông chọn Singapore là chốn dừng chân cuối cùng. Tại đây, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như tổng giám đốc một công ty bất động sản, giám đốc điều hành một tập đoàn khách sạn, điều hành một ngân hàng tài chính… Tất cả những thành công trong công việc, các mối quan hệ được thiết lập trước đó đã giúp ông Hân rất nhiều khi bắt tay vào hành trình tìm cách giúp đỡ VN sau này.

   Với tư cách là Chủ tịch Hội doanh nhân Canada tại Singapore, năm 1988 ông trở về VN lần đầu tiên. Chuyến đi để lại trong ông nhiều ấn tượng mạnh mẽ về một VN đang phát triển… Trong rất nhiều con đường thì việc chuyển sách về VN được ông xem là một lựa chọn để giúp đất nước phát triển nhanh nhất.

   Từ tâm niệm đó, ông bắt tay vào việc soạn thảo 100 bức thư rồi gửi đi khắp nơi. Trong thư có ghi rõ mỗi loại sách xin thành 2 bản, một cho Viện kinh tế Hà Nội và một cho Viện kinh tế TP.HCM. “Nhận được 1.500 cuốn sách trong tay tôi mừng khôn tả, nhưng nhìn số sách ấy xếp chưa đầy một bức tường để chụp tấm ảnh kỷ niệm thì tôi lại thấy đó chỉ là chút muối bỏ biển”, ông Hân tâm sự.

   Hành trình đưa kiến thức về nước

   Trong một lần đi tham quan sách của NXB Prentice-Hall tại Singapore, ông Hân phát hiện một “núi” sách nằm ngổn ngang. Đau xót khi thấy số sách mới tinh với nhiều thể loại đang đứng trước nguy cơ bị bỏ phí, ông bỏ ra nhiều công sức để thuyết phục được mua lại loạt sách ấy theo giá… giấy vụn. Chẳng hạn, một quyển sách y khoa giá 250 USD thì ông mua lại với giá chỉ 3 USD! Có sách rồi, nhưng để đưa được chúng về nước cũng không ít khó khăn. Ông hợp tác với Fahasa đều đặn chuyển sách về, đến năm 1996 thì số sách chuyển về được khoảng nửa triệu cuốn.

   Năm 2007, sau khi thành lập nhóm Vietnam2020 (Tổ chức trí thức Việt kiều tại Singapore), việc vận chuyển sách về VN được tổ chức thường xuyên hơn. Với sự giúp đỡ của các thành viên Vietnam2020, 18.000 quyển sách được chuyển về thư viện Tạ Quang Bửu thuộc trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Gần đây nhất, tổ chức này hỗ trợ thành lập thư viện sách tiếng Anh chuyên ngành tại trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) với hơn 20.000 quyển. Cũng thông qua trường ĐH Quốc tế, hơn 20.000 quyển đã được chuyển tới các trường ĐH-CĐ và THPT trong cả nước. Ông Hân cho biết phần lớn trong hơn 40.000 quyển sách này được NXB World Scientific Publishing và trường CĐ Kỹ thuật Temasek (Singapore) tặng.

   Sắp tới đây, nửa triệu quyển sách của NXB Wiley được bán cho trường ĐH Quốc tế với giá rẻ đặc biệt sẽ tiếp tục được chuyển về từ New York. Thông tin này chúng tôi biết lúc trò chuyện với ông cách nhau nửa vòng trái đất qua internet, khi ông Hân đang trên đường sang Mỹ để xúc tiến cho việc chuyển số sách này về VN. Ông tâm niệm: “Sách chính là kiến thức. Tôi mong mỏi với số sách được chuyển về sẽ giúp được thật nhiều cho học sinh, sinh viên VN. Chỉ thế thôi là đủ!”.

   Chấn động “hồ sơ Paradise” về rửa tiền, trốn thuế

   20/11/2017

   https://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,-tai-tro-khung-bo/chan-dong-ho-so-paradise-ve-rua-tien-tron-thue-132193.html
   BẤM VÀO TRÊN KIỂM CHỨNG

   Tương tự như vụ Hồ sơ Panama bị phanh phui trong năm 2016, Hồ sơ Paradise, với 13,4 triệu tài liệu dung lượng 1,4 TB tiếp tục là thành quả điều tra của báo Nam Đức cùng Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế ICIJ, hợp tác với các tờ báo lớn như Guardian, BBC và New York Times.

   Tài liệu Panama
   Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
   https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_li%E1%BB%87u_Panama#Vi%E1%BB%87t_Nam
   BẤM VÀO TRÊN TÌM HIỂU VỀ HỒ SƠ PANAMA RỬA TIỀN

   Tài liệu Panama

   Các quốc gia có các quan chức chính quyền dính líu trong tài liệu
   Số lượng 11,5 triệu tài liệu bị công bố (2,6 Terabyte)[1]
   Tài liệu từ Thập niên 1970 – 2016 [1]
   Được công bố Tháng 4 năm 2016[1]
   Truyền thông chính Süddeutsche Zeitung, Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ)
   Các bài báo liên quan Danh sách những người được đăng trong Panama Papers
   Chủ đề Trốn lậu thuế, Công ty vỏ bọc

   Tài liệu Panama (tiếng Anh: Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại Washington.[2] Các giấy tờ đã được phân phối đến và phân tích bởi khoảng 400 các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này,[3] đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm 2016.[1] Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.[4]

   Tài liệu Panama là hồ sơ điều tra thứ năm của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) sau các hồ sơ Offshore leaks (công bố ngày 4 tháng 4 năm 2013 tiết lộ hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền), China Leaks (công bố năm 2014 về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan đến các công ty offshore), Lux Leaks (công bố tháng 11 năm 2014 về ưu đãi thuế ở Luxembourg), Swiss Leaks (công bố tháng 2 năm 2015 về rửa tiền và trốn thuế ở Thụy Sĩ).

   VĂN HÓA – GIẢI TRÍ
   Ân tình từ sách
   https://www.sggp.org.vn/an-tinh-tu-sach-713351.html
   BẤM VÀO ĐÂY KIỂM CHỨNG

   SGGP Thứ Năm, 11/2/2021

   Không những là nhạc sĩ phổ nhiều album nhạc Phật, là chuyên gia cao cấp về tư vấn tài chính, mà trong suốt 30 năm qua, TS Võ Tá Hân đã bền bỉ quyên góp, trao tặng Việt Nam hơn 1 triệu cuốn sách quý, tổng trị giá hàng triệu USD. Chỉ riêng tháng 11-2020, TS Võ Tá Hân đã tặng hơn 9.300 cuốn sách, trị giá hơn 1,1 triệu USD.
   TS Võ Tá Hân
   TS Võ Tá Hân

   Làm điều trái tim mách bảo

   Hơn 30 năm trước, TS Võ Tá Hân lần đầu trở lại Việt Nam sau 20 năm du học và sinh sống, làm việc từ Mỹ, Canada, đến Singapore. TPHCM năm đó vắng hoe, các hoạt động văn hóa giải trí thưa thớt. Nhà sách ở ngay trung tâm TPHCM tẻ nhạt với một ít sách cũ kỹ, bày biện thô sơ, đơn điệu. Ghé một số viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu ở TPHCM, TS Võ Tá Hân đề nghị được xem thư viện và bàng hoàng: Thư viện chỉ loe ngoe một ít sách cũ.
   Trái tim ông đau nhói. Bước ra phi trường, khi máy bay cất cánh trở lại Singapore, ông Hân nghiêng mặt “trốn” mấy người bạn nước ngoài đi cùng chuyến công tác để vội giấu những hàng lệ lăn dài trên má. “Từ Singapore về Việt Nam chỉ cách hơn 1 giờ đường bay mà sự cách biệt lớn như vậy, điều đó làm tôi đau lòng lắm”, TS Võ Tá Hân hồi tưởng.
   Cả tuần sau đó, nỗi day dứt vẫn ám ảnh không nguôi. Lúc nào trong đầu ông cũng văng vẳng sự mách bảo “phải làm cái gì đó giúp quê nhà”.
   Nghĩ là làm, TS Võ Tá Hân bắt đầu dịch một số sách về kinh tế, tài chính để gửi về nước. Dịch được 1-2 cuốn, ông giật mình: “Mất bao nhiêu thời gian mới dịch xong một cuốn, vậy thì có thể làm được gì?”. Từ đó, ông tìm cách đi xin, đi mua sách khắp thế giới và khởi động chương trình “Books4Vietnam” gửi sách về Việt Nam. Ông có niềm tin mãnh liệt, rằng nếu được trang bị kiến thức mới, có cơ hội học hỏi, ứng dụng tri thức mới, Việt Nam sẽ tiến rất nhanh và đó là động lực ông kiên trì đưa sách về quê nhà.
   30 năm tặng quê nhà sách quý

   Ban đầu, ông viết một lá thư và nhân lên 100 bản gửi khắp nơi, từ bạn bè, trường đại học, đến các nhà xuất bản để quyên góp sách cho các thư viện. Lô sách đầu tiên, ông nhận được 1.500 cuốn, gửi tặng Viện Kinh tế Hà Nội và TPHCM. Nhiều nhất trong số này là sách do nhà xuất bản Simon & Schuster – Prentice Hall tặng. Nhưng, 1.500 cuốn trong “cơn khát sách” chỉ như muối bỏ bể.

   Ân tình từ sách ảnh 1
   Đại diện gia đình TS Võ Tá Hân tặng sách các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu khắp nước
   Qua tìm hiểu, TS Võ Tá Hân biết nhà xuất bản này có một kho sách khổng lồ ở Singapore để phân phối khắp châu Á. Tại kho sách này, ông khám phá ra một “núi sách” còn mới nguyên nhưng tồn kho do nhập dư hoặc không bán hết. Những cuốn sách có giá 100-150 USD/cuốn, thậm chí 250 USD/cuốn, sắp được mang ra bán… giấy vụn để tránh phá giá thị trường. TS Võ Tá Hân dành gần 1 năm tiếp cận, kiên nhẫn thuyết phục nhà xuất bản bán lại hàng tấn sách về chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, y khoa, luật, quản trị kinh doanh, giáo dục… Cuối cùng, nhà xuất bản đồng ý bán sách theo tấn với giá “giấy vụn” kèm điều kiện, sách phải cho vào container khóa lại, không được lọt ra thị trường bất kỳ cuốn nào.
   TS Võ Tá Hân mua hết “núi sách” quý, mừng hơn bắt được vàng! Vậy mà container 17 tấn với khoảng 20.000 cuốn sách chuyển về trong chuyến đầu tiên lại gặp “chướng ngại vật” ngay lúc khởi đầu. Để gửi sách về Việt Nam, ông Hân buộc phải nộp danh mục toàn bộ sách để kiểm duyệt vì sách vở nằm trong danh sách những mặt hàng bị Singapore áp đặt cấm vận vào thời điểm đó. Ông đành phải khai là “giấy vụn” để container sách được chuyển đi suôn sẻ.
   Sau bao vất vả, những cuốn sách đầu tiên được chuyển đến Viện Kinh tế TPHCM. Lễ tặng sách, triển lãm sách diễn ra trang trọng vào năm 1990. Đồng chí Phan Văn Khải, lúc đó là Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ghé thăm triển lãm đã viết một bức thư cảm ơn và khen tặng: “Những cuốn sách mà tôi được thấy tận mắt trong buổi trưng bày đều vô cùng quý giá đối với các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý ở TPHCM và cả nước”. Chính bức thư ấy đã giúp chương trình tặng sách được thuận buồm xuôi gió về sau.
   Và như một ông già Noel tặng quà Giáng sinh, TS Võ Tá Hân trong 30 năm qua đã cùng cộng sự mang nhiều container sách tặng khắp các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu của đất nước. Hành trình tặng sách với đủ cung bậc cảm xúc đã mang đến cho ông những món quà tinh thần đặc biệt. Thi thoảng, những lá thư từ người không quen biết gửi đến, nhắc nhớ chuyện tặng sách ngày xưa. Họ chia sẻ “nhờ tiếp cận, đọc sách ở thư viện mà đã có thể sáng chế được đĩa vệ tinh”. Nhiều người trở thành GS, TS giảng dạy tại các trường đại học…

   https://www.sggp.org.vn/an-tinh-tu-sach-713351.html
   BẤM VÀO ĐÂY KIỂM CHỨNG

   Thấy trên mạng
   Xem thư mục Thấy trên mạng

   https://www.diendan.org/

   BẤM VÀO ĐÂY KIỂM CHỨNG do nhóm DIỄN ĐÀN chú cuội GIỚI THIỆU vì VÕ TÁ HÂN sinh viên phản chiến bưng bô vịt cộng khi du học từ Miền NAM cậu ấm sứt vòi ACQGTMCS nay HOÀN LƯƠNG tiếp tục quen đường cũ CHÂN RẾT RỬA TIỀN HÀNG TRĂM TRIỆU ĐẾN cả TỶ ĐÔ LA tương đương với HOÀNG CHÚC vịt kìu tại Pháp CHÂN RẾT RỬA TIỀN của cựu chủ tịt HOÀNG VĂN NGHIÊN Hà Nội đã mua Khách sạn NIKO của hãng hàng không Nhật Bản bên bờ Sông Seine và định mua cả THÁP EIFFEL – Tháp Ép Em kiểu THÚC SINH quen thói bốc GIỜI chỉ cần cựu chủ tịt HOÀNG VĂN NGHIÊN Hà Nội cướp đất VÀNG thủ đô của hàng ngàn dân đen THÌ MUA CẢ 10 THÁP EIFFEL – Tháp Ép Em cũng được CHỈ BUỒN cho HÀNG NGÀN DÂN KHỐN KHỔ này ngủ dưới MÀN TRỜI trên CHIẾU ĐẤT tại VƯỜN HOA MAI THƯỞNG Hà L..ội !!!
   HOÀNG CHÚC vịt kìu tại Pháp và con là Nicolas HOANG CHÂN RẾT RỬA TIỀN cho cả thằng LÃ đổi họ LÊ tên THANH HẢI aka HẢI HEO chủ tịt TP HCM qua trung gian CON THOI bay đi bay về Sài Gòn – Paris là NỮ TÀI CHẾT nhí LÝ NHÃ KỲ đi chơi với 2 ĐẠI CA MAFIA Hoàng Chúc và thằng nghị gật Pháp gốc Chệt BUON TAN

   BẤM VÀO DƯỚI ĐÂY đọc hồ sơ chi tiết

   Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan
   http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41
   Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

   https://baotiengdan.com/2021/02/09/ong-bi-thu-tinh-uy/?unapproved=121385&moderation-hash=943de31baaf95fa85c773f6ede479f8d#comment-121385

   https://baotiengdan.com/2021/02/06/thai-tu-dang-trung-uong-dang-tien-tuoi-thoc-that-quoc-hoi-mua-minh-hoa/?unapproved=121384&moderation-hash=9ff6e4bf71d6017d7aedd22a2b136e17#comment-121384

   https://baotiengdan.com/2021/02/07/chuyen-that-nhu-dua/?unapproved=121383&moderation-hash=80e138d93a92f727db2491c93e41fc76#comment-121383

   https://baotiengdan.com/2021/02/06/he-lo-danh-sach-du-kien-phan-cong-nhiem-vu-lanh-dao-cap-cao/?unapproved=121386&moderation-hash=5b104dbc0ff3aaec1e28e20133b7a48a#comment-121386

   http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
   TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


   • BỌN siêu vi trun..g c..uốc ĐÃ XÓA để CHE DẤU cho Tiến sĩ RỬA TIỀN Võ Tá Hán
    TS VÕ TÁ HÂN: NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIỚI XIN SÁCH
    http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/?act=n&t=3404

    Tiến sĩ Võ Tá Hân (trái) trao sách cho đại diện các trường tại ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM – Ảnh do nhân vật cung cấp
    Không chỉ là nhà soạn nhạc tài ba, tiến sĩ Võ Tá Hân còn được thế giới biết đến như một chuyên gia cao cấp về tư vấn tài chính. Nhưng ít ai biết rằng, trong suốt 20 năm qua, ông còn thầm lặng đi khắp thế giới tìm kiếm hàng triệu cuốn sách gửi về VN.

    BỌN siêu vi trun..g c..uốc ĐÃ XÓA để CHE DẤU cho Tiến sĩ RỬA TIỀN Võ Tá Hán
    TS VÕ TÁ HÂN: NGƯỜI ĐI KHẮP THẾ GIỚI XIN SÁCH
    http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/?act=n&t=3404

    NHƯNG TRANG NÀY mới là QUAN TRỌNG 1.000.000 % VÕ TÁ HÂN có trong danh sách 200 người Vịt trong HỒ SƠ RỬA TIỀN PANAMA mà trang web của HỒ SƠ

    https://offshoreleaks.icij.org

    VÕ TÁ HÂN có số hồ sơ là 49499 !!!!

    Tôi đặt VÕ TÁ HÂN có BÍ SỐ là 49499 !!!! BÍ DANH Tiến sĩ RỬA TIỀN ha ha ha !!!

    KHÔNG CHỐI CÃI VÀO ĐÂU Võ Tá Hân NHƯNG DÙ SAO Võ Tá Hân ĂN CÁ VOI còn nhả vài CON TÉP là mua sách cũ MÀ CÁC nhà xuất bản Anh-Mỹ bán không chạy HOẶC sách cũ gởi về CỐ QUẬN cố quốc SAU KHI đã nhậm xàÍỐ TIỀN KHỔNG LỒ theo Tôi TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Nguyễn Hữu Viện thì bác VÕ TÁ HÂN có ĂN LỚN nhưng còn NHẢ NHỎ đáng khen vào cái Thời đại HỒ CHÍ MEO Chí Phèo ĐỒ ĐỂU mạt vận mạt pháp này !!!!

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/49499

    RẤT TIẾC báo lá cải
    https://vietnamnet.vn
    CHỈ NÓI trung trung mà KHÔNG NÊU danh sách 200 đại gia Vịt gian Vịt cộng Vịt kìu TRONG ẤY có bác TIẾN SĨ Võ Tá Hân (cần gì bằng TS hả bác NHƯNG CHỈ là bằng Master của MIT thôi !!! để RỬA TIỀN !!!)

    https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/hon-200-dai-gia-viet-co-ten-trong-ho-so-paradise-ve-rua-tien-tron-thue-412363.html

    RẤT TIẾC báo lá cải
    https://vietnamnet.vn
    CHỈ NÓI trung trung mà KHÔNG NÊU danh sách 200 đại gia Vịt gian Vịt cộng Vịt kìu TRONG ẤY có bác TIẾN SĨ Võ Tá Hân (cần gì bằng TS hả bác NHƯNG CHỈ là bằng Master của MIT thôi !!! để RỬA TIỀN !!!)

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  • XIN trả lời
   @ NguoiDanViet

   CỐ GẮNG cho biết tin về ĐỊA CHỈ 25 Hai Ba Trung Street; Hue City; Vietnam CÓ PHẢI có bác NGUYỄN ĐẮC XUÂN ở ngay chính số nhà này KHÔNG ??? Xin điều tra TRẢ LỜI cho qúy bạn đọc TIẾNG DÂN biết !!

   ADDRESS
   25 Hai Ba Trung Street; Hue City; Vietnam

   https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14010543

   Connected to 1 officer (Chú cho biết OFICER này là AI vì Chú đi dép RÂU ở HUẾ cho biết địa chỉ 25 Hai Ba Trung Street; Hue City; ….

   Linked countries: Viet Nam
   Data from: Panama Papers
   The Panama Papers data is current through 2015

   (Chú cho biết OFICER này là AI vì Chú đi dép RÂU ở HUẾ cho biết địa chỉ
   25 Hai Ba Trung Street; Hue City; Vietnam CÓ PHẢI có bác NGUYỄN ĐẮC XUÂN ở ngay chính số nhà này KHÔNG ??? Xin điều tra TRẢ LỜI cho qúy bạn đọc TIẾNG DÂN biết !!)

   NGỒI BÊN Paris có Ban đồ GÚ GẦU miền Tiên Lãng nhưng vì quá CẬN THỊ nên thấy HUẾ cơm hến SAO MỜ ẢO QUÁ …. biết đâu địa chỉ trên lại trúng nhà Tỉnh ủy có máu Dê bác Hồ ‘đạp mái’ Cô chắt gái NÔNG THỊ XUÂN là bác HỒ XUÂN MẪN mà bác TRẦN KIÊM ĐOÀN có viết về CƠN DÊ CỤ của HỒ Xuân Mẫn !!!

   https://www.google.com/maps/search/25+Hai+Ba+Trung+Street;+Hue+City;+Vietnam/@16.4533788,107.5070727,12z/data=!3m1!4b1

   CỐ GẮNG cho biết tin về ĐỊA CHỈ 25 Hai Ba Trung Street; Hue City; Vietnam CÓ PHẢI có bác NGUYỄN ĐẮC XUÂN ở ngay chính số nhà này KHÔNG ??? Xin điều tra TRẢ LỜI cho qúy bạn đọc TIẾNG DÂN biết !!
   ĐÂY CŨNG là chữ LỄ với thầy ĐOÀN đang đóng đô ở Thủ phủ CALI đi dễ khó về GIAI Huế đi THÊM DZ.. Ợ GÁI Huế về THÊM CON là THỊ TRẤN Sacramento

   Trần Kiêm Đoàn ( Kính chào Thầy, tôi không phải là học sinh của thầy nhưng là một người Huế và thuộc thế hệ học sinh của thầy, nên xin phép hỏi thăm sức khoẻ thầy, ấy cũng là do có học Lễ ấy nhỉ)….
   LUÔN TIỆN nhắn tin THÁM TỬ TƯ Anh BA SÀM viết kỹ về những nhân vật TRỌC PHÚ siêu quan đỏ ĐẠI THAM NHŨNG tại các địa chỉ HÀ NỘI của HỒ SƠ PANAMA ở trên ĐÓ LÀ đề tài HOT đấy Anh NGUYỄN HỮU VINH

   http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

   TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 4. Tiên học lễ, hậu học văn” là tiêu đề dạy học ở Việt Nam tự ngày xưa, khi đạo Khổng là chương trình xuyên suốt nền giáo dục quốc gia.

  Nhưng khi cộng sản cướp được quyền quản trị quốc gia, cái nền tảng ấy đã bị đập phá tan hoang. Trong cuộc CCRĐ kinh hoàng, cả nhân, nghĩa, lễ, trí, tín bị vùi dập xuống bùn đen. Cảnh con tố cha, vợ tố chồng, nạn tố điêu để đạt đủ chỉ tiêu lan tràn khắp làng trên xóm dưới. Những cuộc hành hình man rợ nhằm vào người nông dân cơ chỉ làm ăn khiến cho làng xóm tiêu điều. Đổ dầu vào lửa cho cái phong trào của giai cấp bần cố nông ấy là bài báo “Địa chủ ác ghê ” của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  Để thi đua với giai cấp bần cố nông, các nhà trí thức cách mạng xúm vào đánh phá nhóm Nhân văn Giai phẩm, để những Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang… người bị cầm tù, người bị gạt ra lề cuộc sống.

  Cả xã hội, cả một nền văn hóa bị bạo lực cách mạng đập phá tan hoang. Sau 1975, cả miền Nam cũng bị cuốn vào trận cuồng phong đó. Những tưởng cộng sản man rợ chiến thắng được nền văn minh, xây dựng CNXH, nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Những chính sách duy ý chí của bọn cầm đầu cộng sản ngu dốt đã đẩy cả nước vào cảnh đói rách, mấp mé bên bờ vực sụp đổ. Chúng vội vàng cho phép bung ra, hô hào đổi mới, theo đuổi kinh tế thị trường để vực dậy một đời sống đang lắt lay với bo bo, khoai sắn.

  Nhưng một lần nữa, cái trí tuệ ngắn tũn của cộng sản Ba Đình lại đẩy xã hội Việt Nam vào một thảm trạng cực đoan khác. Xô nhau kiếm tiền bằng mọi giá, cái xã hội đỏ đã để xã hội đen khuếch tán sâu rộng đến tận tầng lớp chóp bu. Từ đó, cả một nền tảng văn hóa, giáo dục, y tế bị băng hoại.

  Với cái cách xã hội hóa giáo dục của cộng sản, bức tranh học đường dần bị bôi bác nhem nhuốc hơn bao giờ hết. Thầy không ra thầy, trò không ra trò. Cả thầy lẫn trò đua nhau dạy thêm, học thêm, học để thi, đổi tình, đổi tiền lấy điểm, biến nhà trường thành cái chợ giời. Và cái phải đến đã đến, bạo lực học đường tràn lan, cảnh thày đánh trò, trò đánh thày đã trở thành chuyện thường tình. Trong cái bối cảnh ấy, người ta lại trưng ra cái khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn ” để phấn son cho cái thảm nạn giáo dục kia. Ra rả nói học lễ, nhưng người ta không định rõ được cái lễ cần phải học ngày nay nó như thế nào, rồi om sòm thảo luận. Không biết thầy cô của nền giáo dục XHCN Việt Nam lấy đâu ra lễ nghĩa để dạy học trò ?

  Hãy nhìn lại nước Nhật. Họ cũng bị ảnh hưởng của Khổng giáo. Nhưng họ đã mở cửa cho văn minh phương Tây tràn vào hàng thế kỷ nay. Nước họ trải bao thăng trầm, nay vững vàng là cường quốc của thế giới, mà họ vẫn giữ được chữ lễ. Không chỉ các vị thủ tướng giữ lễ với nhau, mà một đứa trẻ cũng giữ lễ, không nhận phần ưu ái mọi người dành cho mình khi xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ sau thảm họa động đất.

  Được đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, không biết đất nước này rồi sẽ đi đến đâu.

 5. CẦN CHỨ!
  Tuy nhiên, chúng tôi đều ý thức được rằng: “Lễ” của những băng đảng, “Lễ” của nhóm mafia và “Lễ” của các nước độc tài sẽ khác xa với “Lễ” để chung sống, để cùng nhau học tập và làm việc và cho đất nước phát triển ….! Vấn đề không phải là chuyện giữ hay bỏ “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” mà là học và dạy “Lễ” nào!

 6. Cộng sản có chút ăn học lên đến “giáo sư” miệng lưỡi dẻo hơn kẹo kéo, lươn lẹo ngược xuôi, Mao khởi xương phong trào “phê Lâm phê Khổng” nhưng Tập đã xuất khẩu viên Khổng tử sang khắp thế giới, thấy cộng động đả kích “GS Thêm ” ben trẹo họng : tôi bàn về chữ Tiên không bỏ chữ Lễ

  Liệu mà giữ hồn nha GS, tổng Trọng uống trà với Tập chỉ dám nâng tách trà ngang trôn đít tách của Tập đấy , chuyên bé xé to ảnh hương đên viên Khổng tử là lôi thôi to đấy .

 7. Áp lực quá lớn của “học thật, thi thật, nhân tài thật “,không đủ bản lĩnh kiến thức để hoàn thành trách nhiệm trên cương vị là người đứng đầu đề án quốc gia để đi tìm triết lý giáo dục cho Vn….,bất đắc dĩ phải phán bậy, đơn giản vậy thôi….

 8. – Trong Giáo Dục xa xưa (Nho giáo) các cụ ta thực hiện dạy Lễ đúng như trong kinh Lễ đã viết. Phải học thật thuộc tứ thư, ngũ kinh (có kinh Lễ) mới hy vọng thi đậu.
  – Có nhiều kỳ thi (từ thấp lên cao). Đầu tiên là kỳ thi để đánh giá “chữ tốt” và THUỘC LÀU Kinh, Sách. Cao nhất, là thi dùng Văn Chương để làm đề thi, trong đó phải vận dụng rất tốt kiến thức Kinh, Sách. Xin nhớ: Vận dụng là mức cao hơn thuộc bài.
  Như vậy, học Văn, thi Văn đúng như nghĩa đen của câu.

 9. Chỉ một cuộc CCRĐ long trời lở đất là đủ chôn sống ngũ thường. Con tố cha, vợ tố chồng… còn gì là lễ nữa đâu. Một khi cộng sản còn đè đầu cưỡi cổ dân ta thì việc ồn ào bàn luận về lễ với văn chỉ là trò khuấy đục dư luận của bọn tuyên giáo mà thôi.

  • Cũng là “Lễ” đấy, thưa bác. “Lễ” kiểu này thường được vận hành ở các băng đảng mafia! Vấn đề cần bàn ở đây đó chính là “Lễ” nào được phép dạy và học.

 10. “Đề xuất của GS Thêm chỉ là phản ứng mang tính bản năng của một bệnh nhân hấp hối trước khi trút hơi thở cuối cùng.”
  Thấy đúng vô cùng!
  Nghĩ nực cười, cả nền giáo dục xhcn không có nổi cái slogan, đi vay mượn chán chê, phàn nàn váy rách, cởi váy ném trả thì phát hiện ra tô hô cái con tự do giữa trời lộng gió.
  Vậy thì cái quốc hội và lũ bộ trưởng giáo rục ngồi gác hai chân trên bàn để làm cảnh chắc, không nói đến bầy kền kền bộ chính trị sinh ra để chuyên ăn xác thối
  Rồi mèo lại hoàn mèo, căn cước -> CMND -> để rồi nhai lại bài căn cước.
  Bọn người có Lễ thì không bao giờ xả súng vào lương dân.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây