Đơn giản hay phức tạp? Nhìn từ sự phản đối của Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Nguyễn Quang A

8-6-2021

A) CÁC ÔNG THÍCH THANH QUYẾT TOÁN PHẢN ĐỐI DỰ THẢO NÀY CỦA BỘ TÀI CHÍNH (về quản lý tài chính của các DI TÍCH, trong đó có tiền công đức) LÀ CÁC ÔNG CHỈ THÍCH TỰ QUYẾT TOÁN THÔI.

A1) NHIỀU DOANH NGHIỆP ĐỘI LỐT NHÀ CHÙA, DI TÍCH,… ĐỂ KINH DOANH thì phải lật mặt nạ của chúng ra và bắt chứng đăng ký doanh nghiệp và nộp thuế đường hoàng. Không biết ông Thích Thanh Quyết toán có tham gia vào quản lý các tổ chức kinh doanh thế không? Nghe ông phản đối thì có nhiều lý do để suy ra là ông có dính líu.

B) ĐƠN GIẢN

Lẽ ra bất kể pháp nhân nào [dù là doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức chính trị] cũng đều phải tuân thủ các quy định tài chính của nhà nước (về kế toán, minh bạch thu chi, báo cáo tài chính,…) và quy định về thuế [tổ chức nào được miễn thuế cũng vẫn phải chấp hành luật kế toán, báo cáo tài chính, v,v,] THÌ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC SẼ DỄ VÀ KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT.

Và tất cả các tổ chức làm lễ hội hay quản lý di tích cũng vậy (thì không cần phải có quy định riêng như dự thảo thông tư của Bộ Tài chính nữa). Các cổ đông của các doanh nghiệp kinh doanh đội lốt tâm linh và các tay chân tự thích thanh quyết toán tất nhiên sẽ phản đối quy định bắt chúng phải tuân thủ quy định tài chính như bất kể pháp nhân nào khác; bọn chúng bọn ăn cắp của bá tánh hay thuế của nhà nước nên chúng phản đối là phải.

C) PHỨC TẠP HOÁ: Đáng tiếc nhà nước CNXHVN phải làm phức tạp vấn đề ra, nên có rất nhiều quy định cho các đối tượng khác nhau. Quy định như trong dự thảo đối với tài chính của các di tích, lễ hội của bộ Tài chính là ĐÚNG nhưng làm PHỨC TẠP vấn để vốn ĐƠN GIẢN và tạo điều kiện cho những người tự mình THÍCH THANH QUYẾT TOÁN phản đối.

D) Sở dĩ nhà nước CHXHCNVN nó thích làm phức tạp vấn đề có lẽ vì 2 lý do:

1) Thấy chưa, chúng tôi phải giải quyết vấn đề phức tạp lắm nên cần bộ máy lớn hơn, nhiều người hơn, nhiều quyền hơn…

2) Nếu giải quyết đơn giản như vấn đề vốn như vậy mà tôi phác hoạ ở trên thì ĐCSVN cũng phải báo cáo cho Nhà nước về kế toán, chi tiêu của họ).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. ” CHÂN MÌNH DẪM CỨT DỀ DỀ, LẠI CẦM BÓ ĐUỐC ĐI SOI CHÂN NGƯỜI”
    ” dĩ zdảng zdơ zdáy zdễ zdì zdấu zdiếm”

Comments are closed.