Đảng lo chuyện làm quan

Tâm Chánh

1-2-2021

Nói hài hước, bây giờ tính ra đảng cũng không việc gì nhiều để loay hoay bảo thủ hay cải cách.

Hầu hết các đối tượng cách mạng quan hệ sản xuất trước đây, giờ được cho làm giàu trở lại. Khu vực kinh tế tư nhân được cho là bóc lột, giờ lại là một động lực chính yếu của nền kinh tế. Chỉ còn mỗi giai cấp địa chủ trước đây chưa được phục hồi đầy đủ.

Thành ra một khối lượng công việc rất lớn của bộ máy nhằm cải tạo các quan hệ xã hội cũ, xây dựng cơ chế xã hội mới đã không phải tiếp tục làm. Không có việc mà vẫn nuôi bộ máy ấy.

Thực tế bộ máy trong hệ thống chính trị hiện nay là một bộ máy hỗn hợp giữa các quan chức chính trị, công chức hành chính chuyên nghiệp, và các chuyên gia. Nhân sự bộ máy được đáp ứng cơ bản từ trong đảng, là đảng viên. Chính vì tính chất hỗn hợp và yêu cầu đảng viên đã chưa tạo ra cơ hội phát hiện và phát triển các nhân tài có năng khiếu chính trị hay kĩ năng hành chính đặc biệt.

Làm việc cho khu vực nhà nước để thăng tiến trên con đường quan chức cần phải được phân tích và nhìn nhận như một nhu cầu chính đáng, lành mạnh.

Làm quan, từ đòi hỏi của bộ máy quản trị quốc gia hiện nay, cần đo lí tưởng vì dân, vì nước bằng kết quả chiếm lĩnh đẳng cấp chuyên nghiệp của nghề làm quan, thể hiện năng lực cạnh tranh vượt trội của quốc gia với đồng nghiệp.

Chính vì vậy cần có hệ thống chính sách cởi mở, tuyển dụng người giỏi làm việc cho nhà nước, phân luồng vào hệ thống quan chức chính trị, hay quan chức hành chính. Cần bỏ các giới hạn tiêu chuẩn là đảng viên để lôi cuốn sự tham gia.

Đảng cần chủ động hình thành khuôn khổ và chế độ quan trường, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, phấn đấu của những người chọn quan lộ làm đích. Trung ương chỉ cần xây dựng cơ quan liêm chính cho mạnh để thanh trừng các quan chức tham nhũng, lập băng lập đảng thao túng quan trường.

Làm công tác cán bộ hiện nay là xây dựng quan trường chuyên nghiệp, lành mạnh chứ đừng giả đò vì dân, vì nước nữa.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây