Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt

Blog VOA

Trân Văn

28-1-2021

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN vừa tái xác nhận tin… đồn về nhân sự lãnh đạo đảng nhiệm kỳ tới là hoàn toàn chính xác: Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa.

Đảng CSVN qui định, BCH TƯ đảng không thể giới thiệu một cá nhân đang là Ủy viên BCH TƯ tái ứng cử vào BCH TƯ nhiệm kỳ sau, nếu đương sự quá 60 tuổi, hoặc đã là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng đã trên 65 tuổi nhưng cách nay năm năm, ông Trọng – khi ấy (2016) là Tổng Bí thư đã 72 tuổi – vẫn được BCH TƯ khóa 11 giới thiệu tham gia BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 12 với lý do cần phải có ngoại lệ về… tuổi đối với một số… trường hợp đặc biệt.

Sau năm năm là một trong vài… trường hợp đặc biệt lãnh đạo đảng, BCH TƯ đảng nhiệm kỳ 12 tiếp tục giới thiệu ông Trọng tái ứng cử vào BCH TƯ nhiệm kỳ 13. Ngoài yếu tố đã… quá… 12 tuổi, việc BCH TƯ nhiệm kỳ 12 giới thiệu ông Trọng tham gia BCH TƯ nhiệm kỳ 13 còn sai với Điều lệ của đảng CSVN: Không ai có thể làm Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ! Ai cũng biết việc giới thiệu ông Trọng tham gia BCH TƯ nhiệm kỳ 13 là để được BCH TƯ mới… bầu làm… Tổng Bí thư lần thứ… ba.

Ông Hầu A Lếnh khẳng định với báo giới, ông Trọng – một trong những… trường hợp đặc biệt được giới thiệu tái ứng cử cách nay năm năm tại đại hội 12 – giờ trở thành trường hợp… rất đặc biệt được giới thiệu tái ứng cử tại đại hội 13!

Có thể vì quy định của đảng là như thế nhưng chưa được sửa, theo qui định, muốn sửa phải giải trình, phải chờ các Ủy viên BCH TƯ đảng… thảo luận, bỏ phiếu chuẩn thuận mà BCH TƯ nhiệm kỳ này vẫn… giới thiệu ông Trọng tái ứng cử... là… kỳ quá!..

…Có thể vì hơn 1.500 đại biểu đại diện cho toàn bộ đảng viên của đảng CSVN đang dự đại hội 13 chưa bỏ phiếu nào bầu ra các thành viên BCH TƯ nhiệm kỳ mới, chưa có BCH TƯ nhiệm kỳ mới thì… đào đâu ra các thành viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới (do các Ủy viên BCH TƯ mới bỏ phiếu bầu) để… giới thiệu Tổng Bí thư cho đại biểu… bầu theo… qui định, mà đã dõng dạc tuyên bố ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới, rõ ràng… quá kỳ!..

…Cho nên sau khi hệ thống truyền thông chính thức hăm hở giới thiệu tuyên bố của ông Hầu A Lếnh, hình như đã có ai đó, nơi nào đó ra lệnh cho hệ thống truyền thông chính thức đồng loạt đục bỏ những chi tiết xác định ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng Bí thư!

***

Trước nay, chẳng riêng ông Trọng và các… đồng chí đang lãnh đạo đảng, các cơ quan chủ chốt của đảng cũng thường xuyên huyên thuyên về chuyện… nêu gương ở đủ mọi khía cạnh, chuyện thực thi dân chủ trong đảng, chuyện qui hoạch nhân sự của đảng (2)…

Ông Trọng – người phụ trách Tiểu ban Nhân sự nhằm chuẩn bị đội ngũ cho BCH TƯ nhiệm kỳ 12, BCH TƯ nhiệm kỳ 13 – cũng như BCH TƯ nhiệm kỳ 11, BCH TƯ nhiệm kỳ 12 đang chứng minh, ngay cả điều lệ, cũng như đủ loại qui định này khác mà đảng đặt định rồi giới thiệu hết sức long trọng rốt cuộc cũng… vô giá trị. Đại hội đảng các cấp để lựa chọn nhân sự lãnh đạo đảng từ địa phương tới trung ương, qua đó sắp đặt cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chỉ là… để cho vui.

Chú thích

(1) https://www.voatiengviet.com/a/tai-sao-thong-tin-tbt-trong-duoc-gioi-thieu-he-lo-roi-bi-rut-xuong/5753993.html

(2) https://vnexpress.net/ong-hau-a-lenh-nhan-su-khoa-xiii-duoc-chuan-bi-ky-luong-4227151.html

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. Như vậy là có xung đột trong việc chia ghế, cả Trọng tự cho mình là trường hợp rất đặc biệt và bị phe Niểng Nổ chống đối, oai hùng như thủ tướng đương nhiệm đâu phải là phỗng đá mà kêu ngồi ghế chủ tịt, chiến tiếp đi mấy cha, chiến cho say máu quân thù, chiến đến khi nào gục tại bàn thì bên thắng cuộc sẽ anh dũng chui ra khỏi hang Mỹ Đình và nướng luôn cái đảng.

 2. Như vậy là có lục đục trong chuyện xắp xếp nhân sự, cả Trọng muốn trở thành người rất đặc biệt nhưng phe Niểng Nổ lại cho là ông sắp xuống lỗ thì đặc biệt con mẹ gì, ông đâu phải Thần Sấm mà sống tới 5 ngàn tuổi. Niểng Nổ bây giờ mới nhận ra là bị mắc lỡm khi vung tay ký cái luật bí mật thông tin. Để xem cuộc chiến này đứa nào là kẻ sống sót chui ra khỏi hang Mỹ Đình.

 3. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
  Bảy nổi ba chìm với nước non
  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
  Mà em vẫn giữ tấm lòng son
  (Thơ Hồ Xuân Hương )

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây