Quan điểm chính trị của tôi

Ngô Ngọc Trai

13-7-2020

Ý thức về tầm vóc quan trọng của bản thân và tránh những việc diễn giải sai các ý kiến của mình, tôi thấy cần chia sẻ như sau:

Khi nhận mình là một luật sư dân chủ đối lập có người nghĩ rằng à thế ra là luật sư ra mặt chống nhà nước rồi. Xin thưa rằng không phải, thật ra là tôi ủng hộ rất nhiều các chính sách của nhà nước, những việc làm lâu nay đều là thúc giục nhà nước phải làm tốt hơn các chính sách của mình.

Ví như chính sách về tinh giản biên chế, về cải cách sắp xếp lại bộ máy nhà nước, về hợp nhất các cơ quan văn phòng, về xử lý sai phạm tham nhũng, về cải cách tư pháp, về xóa bỏ giấy phép con và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Không chỉ thế, có ưu thế của người đứng ở bên ngoài, tôi có tham vọng cung cấp một góc nhìn về các vấn đề chính trị kinh tế xã hội, mà nhà nước có thể nhìn vào tham khảo để hoàn thiện các chính sách phát triển.

Ví như việc lên tiếng cho những người bị giam giữ trong tố tụng hình sự cần được đầu tư lắp đặt quạt điện tạo mát cho các phòng giam, mà tôi tin tưởng kỳ vọng sẽ được chấp thuận giải quyết.

Ông Ngô Ngọc Trai và tử tù Hàn Đức Long. Ảnh: FB tác giả

Theo đó người đối lập lên tiếng cho các giá trị công bằng, nhân văn, đòi hỏi bộ máy nhà nước phải hiệu chỉnh bản thân ràng buộc mình vào những khuôn khổ giá trị.

Nhìn lại quá trình phát triển của các nước như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc họ đều từng trải qua các giai đoạn bị cho là chính quyền độc tài, nhưng rồi cùng với những thành tựu phát triển kinh tế, các nước họ đều chuyển đổi tiệm tiến sang dân chủ êm đềm.

Vì các nước đó đều dành không gian cho những người đối lập, và những người đối lập cùng chịu trách nhiệm về những bước phát triển của đất nước.

Việt Nam hiện nay cũng đang có những bước phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, các ban ngành ngày càng tuân theo những chuẩn mực chung tiến bộ. Nhận thức của người dân và các ban ngành cũng ngày một cải thiện.

Như thế, đến một lúc nào đó, nếu có một số người phải rời bỏ cương vị và bước xuống, thì giống như các nước kia, tự bản thân các lãnh đạo khi đó sẽ thấy rằng đó cũng là việc đáng làm, nên làm, có thể làm.

Ngươc lại, chúng ta nhìn sang Trung Quốc hiện nay mà tránh. Kinh tế từng rất phát triển nhưng nhà nước song song với đó lại sử dụng bàn tay sắt, trấn áp mọi tiếng nói đối lập, đi ngược lại khung khổ giá trị nhân loại. Đến lúc này Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn do thế giới tẩy chay, kinh tế đi xuống.

Bản thân tôi không giữ cái nhìn tiêu cực về chính quyền. Đối với tôi thì chính quyền nhiều cấp là những đối tác trong công việc với sự tôn trọng, khi giải quyết vụ việc cho khách hàng tôi thường xuyên phải gửi đi nhiều đơn thư đến đủ mọi cấp ở trung ương và địa phương và mong được trả lời giải quyết.

Tôi sẽ là người hai mặt giả tạo khi một mặt thì chống đối, mặt khác lại chờ mong họ giải quyết các công việc cho mình.

Tôi cũng thấy nhiều người lên tiếng cho các vấn đề chính trị xã hội, nhưng có người thì lại cực đoan, có người thì chỉ biết đòi hỏi mà thiếu sự thấu hiểu về bối cảnh, có người thì lại mâu thuẫn về những giá trị qua những vụ việc khác nhau, có người chỉ nêu vấn đề mà không đưa ra giải pháp khả thi.

Bản thân tôi tự xác định mình là một luật sư có kiến thức về bộ máy nhà nước, về hệ thống pháp luật, về các khung khổ giá trị tiến bộ, có tinh thần xây dựng. Tôi sẽ cố gắng duy trì tiếng nói của mình, phát huy năng lực bản thân, những mong cùng với nhà nước sẽ đóng góp cho một Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Nhìn lại quá trình phát triển của các nước như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc họ đều từng trải qua các giai đoạn bị cho là chính quyền độc tài, nhưng rồi cùng với những thành tựu phát triển kinh tế, các nước họ đều chuyển đổi tiệm tiến sang dân chủ êm đềm”

    Đây là cách phát triển của bọn Ngụy Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa . Cách này dân ta đã kiên quyết nói không, và đã đào mồ chôn chúng nó . Bây giờ có người lại muốn Đảng Cộng Sản đi theo con đường diệt vong của bọn Ngụy ngày xưa ? Đảng cứ nhìn qua Hàn & Đài xem đảng Cộng Sản ở mấy nước đó đang chui nhủi ở xó xỉnh nào ?

    Đại học luật của Đảng đào tạo thía wái nào mà ra loại luật sư chỉ muốn Đảng theo con đường diệt vong của Ngụy ?

    Ừ thì Đảng mún đi theo con đường diệt vong của Ngụy . Lói nhỏ cái lày, bước kế tiếp là Đảng đem quân đội ra biển nghênh chiến Trung Quốc . Trước khi làm chiện đó, tớ mún nhắc lại lời đồng chí tiến sĩ Trần Nguyễn Nhật Quang A học hỏi Phan Chu Trinh BẠO ĐỘNG TẮC TỬ . Thấy bọn Ngụy không, đánh nhau với Trung Quốc năm 1974 làm dân ta ai cũng nổi trận lôi đình quyết diệt Ngụy cho bằng được . Đảng làm theo bọn Ngụy có chịu nổi cơn thịnh nộ của dân không ?

Comments are closed.