Vai trò của Hội đồng lý luận Trung ương

Nguyễn Đức

11-3-2020

Một buổi làm việc của Hội đồng LLTW. Ảnh: internet

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.
Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

(Theo Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 25- 7-2016 “Về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương” của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký).

44 GS.TS Ở HỘI ĐỒNG LÍ LUẬN LÀ AI?

Hội đồng Lý luận Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 44 người. Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Chủ tịch Hội đồng; 7 Phó Chủ tịch; 1 Tổng thư ký và 35 Ủy viên Hội đồng.

Ngày 2-3-2018, Bộ Chính trị khóa XII đã quyết định ông Đinh Thế Huynh thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn và quyết định ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay ông Đinh Thế Huynh. (ông Huynh hiện vẫn là Uỷ viên BCT).

Chủ tịch Hội đồng: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tổng Thư ký Hội đồng: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.

Các Ủy viên Hội đồng:

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Thế Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Thạc sĩ Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tiến sĩ Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Giang Long, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên – Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

 1. Có cảm giác người bình loạn bút danh “nghieemnv ” giống Chackimdao . Vừa chém bên này lại bắn bên kia, lấy diễn đàn dân luận và báo tiếng dân làm nơi phô diễn sự tục tằn, thô lỗ .. . của mình. Dù mục đich gì, tư cách cá nhân thế nào “nghiemnv” cũng nên giữ nhân cách đàng hoàng, văn minh, lịch sự trên trang mạng khi tranh luận.

 2. Cứ đứa nào theo đảng không có nghề nghiệp chuyên môn thì cho vào tổ tư vấn, hội đồng lý luận (nghiemnv)

  Chớ tưởng nó viết như trên là nó căm ghét những kẻ (ăn hại) trong HĐLLTƯ lắm lắm…
  Biết bao lần nó chửi Mạc Văn Trang, Nguyễn Ngọc Chu (những người đối lập CS và cái HĐLL của CS).
  Đó là đứa “lá mặt, lá trái” mà thôi.

  • DT, CA con cháu giòng họ có gen chụp mũ, đấu tố.
   Có tật giật mình. Hihihi. Đề nghị các vị có con cháu là dt, ca thì nhốt lại. Chó dại chạy lung tung

 3. Cứ đứa nào theo đảng không có nghề nghiệp chuyên môn thì cho vào tổ tư vấn, hội đồng lý luận (nghiemnv)

  Thế này… Theo mọi định nghĩa về “trí thức” trong mọi Từ Điển thì đó là những người làm nghề lao động trí óc, tạo ra các sản phẩm tinh thần phục vụ sự tiến bộ xã hội và nâng cao dân trí. Như vậy, sản phẩm của trí thức chỉ là các trang viết. Ví dụ, định luật Archimede, truyện Kiều, Tuyên Ngôn Độc Lập…

  Tôi bỏ công tra cứu vì thấy nghiemnv tự đưa ra định nghĩa của riêng mình.
  Từ định nghĩa của riêng mình, nó vừa mới chửi rủa (rất mất dạy) một nhà báo nữ – Bảo Vân – từ bỏ Hội (nhà báo) ngảy 8-3-2020 vừa qua.
  Nó gộp những người đối chọi nhau (Quang Thuấn, Quang A) làm một, để… chửi cả hai.
  Nó ghét tôi (Công Anh) tới mức gọi tôi là “trí thức” (theo ĐN của nó)
  Trách gì tôi chẳng vạch mặt?

 4. Cứ đứa nào theo đảng không có nghề nghiệp chuyên môn thì cho vào tổ tư vấn, hội đồng lý luận. Nói Phét ( BA SẠO) ĂN TIỀN

 5. Các vị trong “Hội đồng lý luận” của ĐCSVN phải là những kẻ mặt thớt nhất, đạn bán không thủng, da mặt như cái chảo được tráng lớp teflon chống dính, vô cảm với mọi nguyền rủa của nhân dân VN.
  Nhưng không ngờ nay lại bị con virus Covid-19 nó làm da mặt vị tan chảy, lộ ra Đảng ta chỉ là cái xác chết đang thối rữa! Vô cùng đúng dịp chuẩn bị… Đai Hội Đảng lần thứ XIII.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây