Cần bao nhiêu người và bao nhiêu thời gian cho văn kiện Đại hội?

Nguyễn Ngọc Chu

15-2-2020

1. Sáng ngày 14/02/2020 TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị (BCT) cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện Đại hội 13. Dự thảo Văn kiện bao gồm Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Dự thảo Báo cáo Kinh tế- Xã hội; Dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, trình Đại hội 13 của Đảng. Dự thảo sẽ được gửi cho các đại hội cơ sở đóng góp ý kiến, rồi được hoàn thiện nhiều lần nữa trước khi “trình lại Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn chỉnh trình Đại hội 13 xem xét, quyết định” (Vietnamnet.vn, 14/02/2020).

Phát biểu tại hội nghị TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng nói: “Văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau”.

2. Cứ mỗi kỳ Đại hội lại có một “chiến dịch” soạn thảo Văn kiện Đại hội với nhiều Tiểu ban chuẩn bị. Không có số liệu chính xác, nhưng thời gian chuẩn bị tối thiểu là 2 năm trước Đại hội và tổng số người trong các Tiểu ban chắc không dưới 20 người? Đó là chưa nói đến hàng vạn đảng viên tham gia góp ý, BCT và 200 UVTƯ họp nhiều lần.

Toàn bộ Văn kiện chắc là không quá 500 trang? Các số liệu cụ thể nhất là Báo cáo Kinh tế – Xã hội với GDP hàng năm.

3. Các dự báo dài hạn của Đại hội từ trước đến nay sau 10, 20 năm nhìn lại không bao giờ đúng. Gần đây nhất là dự báo của Đại hội 10 (19/4-25/4/2006) thời ông Nông Đức Mạnh làm TBT – năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp – đã hoàn toàn đổ vỡ. Có thể viện dẫn nhiều dự báo tương tự.

4. Văn kiện Đại hội chưa thấy được hàng chục triệu người nước ngoài tập trung đợi chờ lắng nghe? Văn kiện Đại hội chưa thấy được các nhà khoa học thế giới nhiều lần trích dẫn?

5. Xin tư vấn của các GS, TS trong lĩnh vực Chủ nghĩa Mác – Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

– Văn kiện Đại hội ở mức nào về công trình khoa học quốc tế?

– Một công trình như vậy có cần đến 2 nhà khoa học trong lĩnh vực Kinh tế – Triết học chuẩn bị trong 6 tháng?

– Các Tiểu ban Văn kiện Đại hội làm việc có hiệu quả không?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Ông Chu chắc là học trò của giáo sư Nguyễn đình Cống.
    Trí thức Vn lai Vici chỉ toàn lí luận và chẳng biết giải quyết vấn đề. I sì đảng của nhà trí thức

Comments are closed.