Tiếng Dân

Phạm Việt Thắng

24-9-2019

1. Ba đặc khu đã được Quốc hội hoãn chưa thông qua. Đó phần nào là kết quả của phản biện, đấu tranh – là tiếng nói của nhân dân.

2. Cao tốc Bắc – Nam chỉ chọn nhà thầu trong nước, cũng xuất phát từ kiến nghị, lên tiếng của nhân dân.

3. Trước đó nữa, nếu không có sự phẫn nộ của nhân dân (dù có một số hơi quá khích), thì liệu Formosa Hà Tĩnh có bị phanh phui.

4. Xa hơn nữa, nếu không có nông dân Thái Bình “vùng lên”, liệu có Quy chế dân chủ cơ sở không?

Tiếng nói của nhân dân không vì mục đích gì ngoài khát vọng đất nước phát triển, mạnh giàu, tự cường, độc lập, dân chủ, văn minh; và không ngoài sứ mệnh gìn giữ non sông gấm vóc này trường tồn.

Vì nhân dân chỉ có một lợi ích chung nhất, lớn nhất, thiêng liêng nhất: Dân tộc!

Nhân dân không có nhóm lợi ích; nhân dân không có sân sau; nhân dân không có nhiệm kỳ…

Vậy thì hãy nghe và làm nhiều nữa đi từ tiếng của nhân dân yêu mến!

Bởi, chỉ có lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân là chân lí, là ánh sáng soi đường hơn bất kỳ thứ chủ nghĩa nào trên đời.

Bởi, chỉ trí tuệ của nhân dân mới là siêu việt, hơn bất kỳ thứ lí luận nào trên đời.

Bởi, chỉ có sự hi sinh cao cả của nhân mới tài bồi nên non nước này muôn thuở.

Và bởi, chỉ nhân dân và luôn là nhân dân sẵn sàng ngã xuống để “đất nước đứng lên”!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây