Hành vi buông bỏ chủ quyền quốc gia, hay là gì khác?

Hà Huy Sơn

14-8-2019

Điều 1, Hiến pháp 2013, quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.”

Nhưng gần đây Cơ quan Công an đã bắt quả tang hơn 300 nghi can “Tội đánh bạc” là người Trung Quốc tại thành phố Hải Phòng. Sau một vài ngày, các Cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam đã trao trả hết số nghi can này cho phía Trung Quốc mà không ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hành vi này của các Cơ quan chức năng Việt Nam có xâm phạm chủ quyền của Việt Nam hay không?

1- Căn cứ Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 19/10/1998, thì không có quy định về việc trả các nghi can này cho Trung Quốc.

2- Căn cứ Bộ luật hình sự 2015:

“Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.”

3- Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự 2015: “Điều 3. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự

1. Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng hình sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tập quán quốc tế thì được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì được giải quyết bằng con đường ngoại giao.”

Nếu các nghi can người Trung Quốc không thuộc “đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên hoặc tập quán quốc tế” thì việc trao trả các nghi can này cho Trung Quốc là hành vi buông bỏ chủ quyền quốc gia của VN.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Những ai bát luận cá nhân hay có tổ chức đánh bạc trên toàn cỏi VN đều bị CAVN bắt hết,nhưng bọ Tàu có đến 400 tên thì trả về Tàu

 2. Thành Phố Của Ngộ
  ( Our City )

  Một lũ tầu chệt đến nước ta
  Bỏ tiền mua đất để xây nhà
  Dựng biển “Thành Phố này của Ngộ”
  Cấm cản dân Việt được vào ra

  Bên trong chúng tổ chức bài bạc
  Coi luật pháp ta như cỏ rác
  Chúng bỏ ra vài nắm đô la
  Chính quyền địa phương im như thóc

  Nhà nước huy động ngàn công an
  Hùng hổ như khi đàn áp dân
  Tóm gọn ba trăm tám mươi đứa
  Đưa tuốt tuồn tuột vào trại giam

  Chúng bấm cell phone gọi về nước
  Chúng huênh hoang viện dẫn hiệp ước
  Hôm sau bạn có biết gì không
  Gần bốn trăm tên được thả tuốt

  Cái sẩy may chưa nẩy cái ung
  May mà bạn tốt chưa nổi xung
  Mười sáu chữ vàng chưa sứt mẻ
  Nghĩ đến chuyện nầy tim còn run

  1.8.2019
  Cừ Hai

 3. Tô Lâm: Trả lời đi !
  Toàn bộ chính trị trả lời đi ?!
  Bán nước trên khắp các mặt trận !

Comments are closed.