LeNin – Một tay đại xảo trá, bịp bợm

Đỗ Ngà

7-5-2019

“Centralism is the concentration of power and control in the central authority of an organization (such as a political or educational system)”. Tạm dịch centralism là một thứ chủ chủ nghĩa mà ở đó quyền lực và sự kiểm soát được tập trung về một cơ quan đầu não của một tổ chức nào đấy (chẳng hạn như là một tổ chức chính trị hay tổ chức giáo dục). Tiếng Anh họ định nghĩa thế.

Nói cho dễ hiểu thì nó là một thứ chủ nghĩa mà trong đó một nhóm người gom hết quyền lực và nắm quyền điều khiển mọi thứ, hết. Trong nền chính trị độc tài toàn trị của Cộng Sản, thì nhóm gom hết mọi thứ quyền hành và chiếm trọn quyền điều khiển đất nước đó là gom Bộ Chính Trị, nhóm này là nhóm nắm siêu quyền lực và dân hoàn toàn không có chút quyền lực gì cả. Chỉ có Cộng Sản mới có kiểu gom hết quyền lực như thế, vì chủ nghĩa này được bịa ra bởi Lenin.

Democratic là có tính dân chủ. Thực ra khi dùng từ centralism là thứ chủ nghĩa gom quyền lực nghe nó không khác gì bản chất của một hoàng đế chuyên quyền, nên Lenin đã rất gian xảo khi dùng từ Democratic để thêm vào, nhằm làm giảm nhẹ nghĩa tập quyền của nó. Thực chất của từ Democratic Centralism nào vẫn là một thứ chủ nghĩa tập quyền hoàn toàn, nó không mang nghĩa dân chủ nào cả. Đã dân chủ thì tiếng nói mọi người phải có giá trị, phải lắng nghe, nghĩa là để có dân chủ thì phải tản quyền chứ không thể là tập quyền.

Bản chất của từ Democratic centralism là thế, nhưng CSVN dịch tào lao là “tập trung dân chủ”. Nói ra có vẻ như nó dân chủ lắm, nhưng kỳ thực đó hoàn toàn không phải thế, vì từ “tập trung dân chủ” về ngữ nghĩa tiếng Việt nó rất tối nghĩa, khi nói ra chẳng ai hiểu nó là cái thứ mô tơ gì cả.

Trong tiếng Việt, CSVN định nghĩa “tập trung dân chủ” như sau: “Tự do thảo luận nhưng, thống nhất hành động”. Đây là một cách định nghĩa mang tính lừa gạt nhân dân.

Câu hỏi đặt ta là “tự do thảo luận” thì ai có quyền thảo luận? Nhân dân không có quyền không? Không hề. Cấp dưới có cơ sở có quyền thảo luận không? Không hề. Chỉ duy nhất nhóm rất nhỏ trên cao là có quyền thỏa luận và quyết bào áp đặt xuống tất cả phải thi hành theo.

Nói thẳng ra “tập trung dân chủ” là một thứ độc tài đến cực đoan và áo bên ngoài một tự mỹ miều “Democratic – có tính dân chủ”. Lenin, một tay đại xảo trá bịp bợm, CSVN là một nhóm lừa gạt. Chính xác là thế.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Nói thẳng ra “tập trung dân chủ” là một thứ độc tài đến cực đoan và áo bên ngoài một tự mỹ miều “Democratic – có tính dân chủ”. Lenin, một tay đại xảo trá bịp bợm, CSVN là một nhóm lừa gạt. Chính xác là thế.”
    Đầu ngày đã gặp chiện “bực cửa mình” đọc bài này, đã quá, chửi leo một phát: Thằng Sáu Lé (V.I.Lénin) đại xảo trá, đại bịp bợm, đại đồ tể… tiên sư nòi giống nhà sản chúng mày !!!
    Hết bực 🙂

  2. Nếu chỉ để chửi thì Đỗ Ngà viết gì, tôi mặc kệ.
    Mác, angel, lenin thật sự là những người muôn đem lại hạnh phúc do người dân, nhưng cách làm rất phản tác dụng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây