Quan điểm về “bình đẳng” của chủ nghĩa cộng sản đang áp dụng tại VN đã lộ ra những tai hại chết người

Trương Nhân Tuấn

18-4-2019

“Bình đẳng” ở các nước tư bản giẫy chết là “bình đẳng về cơ hội”. Trong thi cử mọi thí sinh không phân biệt giàu nghèo, xuất xứ, màu da chủng tộc… tất cả đều có cơ hội như nhau để thi thố tài năng. Đứa nào giỏi thì đậu cao, đứa nào dốt thì “rớt”.

“Bình đẳng về cơ hội” được áp dụng trong mọi lãnh vực của xã hội. Ai cũng có thể ra ứng cử làm “nghị sĩ, dân biểu”, thậm chí làm “tổng thống”. Ai cũng có thể tham dự thi tuyển vào các trường “hành chánh” với hy vọng ra trường sẽ được phục vụ cho các cơ quan nhà nước.

Còn “bình đẳng” trong xã hội cộng sản, trên lý thuyết là “bình đẳng” trong giai cấp. Khi giai cấp bị tiêu diệt, tất cả đều là “vô sản”, mọi người đều như nhau. “Bình đẳng” như vậy là “tuyệt đối”.

VN áp dụng chủ nghĩa cộng sản mà thực ra đã phản bội lý tưởng này. Thử nhìn cảnh cán bộ ngày một “xa dân”, nếp sống xa hoa, phung phí… tương phản đến mức “phản động”.

Vụ ông Trọng đầu trần dang nắng, sau đó lại vào kho đông lạnh, điển hình là hành vi của “người cộng sản chân chính”. Ông muốn “làm gương” cho giàn cán bộ hư hỏng toàn tập trong đảng của ông. Mọi đảng viên phải biết quí trọng giá trị của lao động, phải gần dân, phải nếm qua những cực khổ nhọc nhằn của người dân. Nhưng theo tôi, ông Trọng “chơn chất” quá. Muốn thay đổi lối sống của cả một tập thể hủ bại không đơn thuần thể hiện bằng một cử chỉ như vậy.

Thử nhìn về kết quả thi cử vừa rồi. Chỉ mới “lộ” ra một vài tỉnh mà ta thấy, không ngoại lệ, các thí sinh được “nâng điểm” đều xuất phát từ con quan chức, cán bộ nhà nước. Tức là “nòi” của cộng sản.

Bây giờ đã tìm thấy nguyên nhân do đâu đất nước phát triển hoài mà không “khá” được. Là gì nếu không phải do cán bộ “nguồn” đã thúi nát từ trong trứng nước.

Cán bộ quan chức hôm nay đều có một điểm chung là “nói láo” và bất tài. Dĩ nhiên là hệ quả của việc “nâng điểm” ngày xưa. Con cháu họ hôm nay, những thí sinh ăn gian điểm, mới nứt mắt mà cũng giống cha, giống mẹ, nói láo không đỏ mặt.

Lại còn những vụ “ăn cắp vặt”. Ở đây chỉ nói về việc “ăn cắp ý tưởng” của người khác. Hiện nay hiện tượng này lan tràn ra khắp xã hội. Nguyên nhân từ đâu nếu không phải từ việc học hành không tới nơi tới chốn của tầng lớp “trí thức xã hội chủ nghĩa”? VN có hàng chục ngàn, trăm ngàn tiến sĩ, thạc sĩ… Có tác phẩm nghiên cứu nào “ra hồn”?

Cá nhân tôi viết nhiều, Điều tôi luôn cố gắng là không “ăn cắp” ý tưởng của ai hết. Tất cả các ý tưởng tôi viết, từ các tài liệu nghiên cứu cho tới chuyện “viết xàm” trên facebook, đều là ý tưởng của riêng tôi. Có thể là nó “dở ẹt”, nhưng điều tôi tự hào là nó là của riêng tôi.

Chuyện vui kể lại nghe chơi. Có người là “chuyên gia Fulbright”, chắc xuất thân từ COCC, cũng thường viết Facebook. Có lần cha nội này “ăn cắp” ý tưởng của tôi, vụ “diện tích chiếm lòng đường của xe gắn máy”. Chi tiết này tôi viết trong bài nghiên cứu về “an ninh năng lượng quốc gia”. Hắn ta khai thác chi tiết này viết thành “luận án” chi đó. Có lần tôi lên tiếng, thấy thái độ bầy đàn của đám đông, thôi tôi chịu thua. Nhưng tôi cứ để cho hắn khai thác vụ “diện tích chiếm lòng đường của xe gắn máy” thử coi tới đâu ? Còn bài viết của tôi về “an ninh năng lượng quốc gia”, từ 20 năm trước. Bây giờ kiểm lại thấy đúng quá luôn.

Bình Luận từ Facebook