Đường dây thầy bói lũng đoạn hệ thống chính trị

Hoàng Hải Vân

10-4-2019

Ảnh: internet

Nghe nói một Bí thư Đảng cấp thành phố (nhiệm kỳ trước) tập hợp quanh mình khoảng vài chục thầy bói, đủ các “chuyên ngành”. Mọi đường đi nước bước, mọi chuyện rắc rối ông đều dùng các thầy làm “tham mưu”.

Đối với một số việc, ông còn mời cả thầy bói ở Hồng Kông sang. Không biết các thầy bói đã chỉ cho ông làm thành công được những việc gì, nhưng việc các thầy hoạch định đường đi nước bước cho ông vào Bộ Chính trị thì thất bại.

“Thầy bói” mà tôi nói ở đây bao gồm cả sư sãi truyền bá mê tín dị đoan như ông sư trụ trì chùa Ba Vàng, các “nhà ngoại cảm”, thầy đoán mộng, thầy phù thủy, thầy địa lý, thầy coi tướng, thầy đoán hậu vận và bói toán các loại.

Hoạt động lừa đảo của các “nhà ngoại cảm” lấy xương động vật làm “hài cốt liệt sĩ” ăn không biết bao nhiêu là tiền của các gia đình liệt sĩ đã bị phát hiện, một số đã phải vào tù. Điều lạ lùng là hoạt động “ngoại cảm” này được một số cơ quan khoa học và một số cơ quan của nhà nước bảo kê, trong đó đã lộ ra một cơ quan như Ngân hàng chính sách trong một vụ án nhiều người đã biết.

Các đường dây “ngoại cảm” được sự che chắn bởi một số quan chức cấp cao, sử dụng một số phương tiện truyền thông của Đảng và Nhà nước để quảng bá, có sức mạnh rất đáng sợ đối với những ai chống lại chúng.

Trong khi đường dây “ngoại cảm” rất dễ nhận ra vì chúng ngang nhiên xuất hiện trên truyền thông, thì hoạt động của “đội ngũ” các thầy bói khác rất ít người nhìn thấy. Một quan chức cấp cao trọng dụng một thầy bói, thầy bói đó sẽ được thuộc hạ và những quan chức nằm trong vòng chi phối của quan chức cấp cao kia cũng sẽ trọng dụng, hoặc là do các quan chức này tin vào thứ mà cấp trên của mình tin, hoặc là cho hợp gu với sếp.

Quan chức cấp càng cao thì ông/bà thầy bói này càng có thế lực. Hắn ta giúp cho chủ của mình kiểm soát tư tưởng của thuộc hạ và những người trong vòng chi phối, dùng thần thánh để điều khiển họ.

Bản thân các thầy bói lại liên kết với nhau thành các đường dây riêng. Những đường dây thầy bói cùng với đường dây của các nhóm lợi ích hợp lại thành một ma trận vô cùng kinh dị. Ma trận này vận hành mua quan bán chức, chạy dự án, bòn rút công quỹ, rửa tiền và lũng đoạn hệ thống chính trị.

Nghe nói Vũ nhôm và quan thầy cũng điều khiển một đường dây thầy bói.

Đại khái là như thế, lúc nào rảnh sẽ viết tiếp.

Bình Luận từ Facebook