Ai suy thoái tư tưởng?

FB Chu Mộng Long

22-3-2019

Karl Marx, người hoàn chỉnh thuyết duy vật biện chứng, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản khoa học mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tôn thờ xem đó là kim chỉ nam của mọi hành động, nói:

“Sự nghèo nàn của tôn giáo vừa là biểu hiện của sự nghèo nàn hiện thực, vừa là sự phản kháng chống sự nghèo nàn hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Xóa bỏ tôn giáo, với tính cách là xóa bỏ hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân, là yêu cầu thực hiện hạnh phúc thực sự của nhân dân. Yêu cầu từ bỏ những ảo tưởng về tình cảnh của mình cũng là yêu cầu từ bỏ cái tình cảnh đang cần có ảo tưởng. Do đó, việc phê phán tôn giáo là hình thức manh nha của sự phê phán cuộc sống khổ ải mà tôn giáo là vòng hào quang thần thánh của nó”.

Cách mạng vô sản tiến đến xóa bỏ tôn giáo như cuộc chiến chống thuốc phiện và giải tỏa vầng hào quang thần thánh của nó để con người đối mặt với hiện thực và cải tạo thực tại đang khốn cùng:

“Loài người cần vứt bỏ những xiềng xích là các bông hoa giả trang điểm cho chúng, để loài người không phải tiếp tục mang những xiềng xích ấy, mà tìm đến để hái lấy bông hoa thật, tự thoát khỏi ảo tưởng, để con người suy nghĩ, hành động, xây dựng tính hiện thực của mình, để con người xoay quanh bản thân mình và cái mặt trời thật sự của mình. Còn tôn giáo chỉ là mặt trời ảo tưởng khi mà con người chưa tìm ra được chính bản thân mình”.

(Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hegels, 1844).

Tôi không tranh cãi về sự đúng sai trong ý kiến của Marx về tôn giáo nói chung. Nhưng ít ra điều Marx nói là hoàn toàn thích ứng với việc tôn giáo đang dựa lưng chính trị để thống trị tinh thần con người. Không chỉ thế, nó còn là con quỷ đội lốt thánh thần để hút máu những người cùng khổ, ngay trong trường hợp chùa Ba Vàng.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; ông Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư Tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng phái đoàn đến thăm chùa Ba Vàng ngày 27/3/2016. Nguồn: Chùa Ba Vàng

Ông Tổng bí thư tuyên bố quyết liệt chống suy thoái tư tưởng, lối sống của cán bộ đảng viên, hiển nhiên là suy thoái niềm tin vào chủ nghĩa Marx mà ông đang tôn thờ. Những người này đã làm cho đảng cộng sản không còn là đảng cộng sản và người cộng sản không còn là người cộng sản. Vậy thì ông còn chần chừ gì nữa mà không đưa những người này vào lò hay ít nhất phải khai trừ ra khỏi đảng cộng sản?

Ông Phạm Minh Chính, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, đã đến thăm chùa Ba Vàng ngày 27/3/2016. Nguồn: Chùa Ba Vàng
Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây