Bản lên tiếng của tăng đoàn GPHGVNTN về việc cưỡng chế chùa An Cư – Đà Nẵng

GHPGVNTN

4-11-2018

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2562                                                     Số: 09/HĐĐH/VT/VT

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ CHÙA AN CƯ – ĐÀ NẴNG

Nhận được thư khẩn báo về việc Nhà cầm quyền Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng gửi quyết định số: 4514/QĐ-UBND, ngày 24/9/2018 về việc cưỡng chế, thu hồi đất chùa An Cư của Thượng tọa Thích Thiện Phúc, Chư Tăng và Phật tử vô cùng xót xa, lo lắng cho hoàn cảnh của Thượng tọa và Phật tử chùa An cư, sẽ giống như tình trạng đau thương của chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài gòn của Hòa thượng Thích Không Tánh.

Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoàn toàn đồng ý những kiến nghị của Thượng tọa Thích Thiện Phúc với Nhà cầm quyền Đà Nẵng về việc di dời:

“……

– Chúng tôi không mua bán hoặc chuyển nhượng đất chùa.

– Chúng tôi không nhận tiền đền bù, không nhận đất ở từ địa phương khác.

– Hoán đổi đất, và tái định cư tại chỗ, đường Vương Thừa Vũ, bằng tổng diện tích đất hiện tại mà chùa bị thu hồi là 332,7 m2. Làm lại chùa tương đương với diện tích đã được đo đạc như trong bản kiểm định. Sau khi xây dựng xong cấp quyền sở hữu sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất như hiện tại, thì chúng tôi sẽ trao quyền sở hữu sử dụng cũ và tiến hành bàn giao mặt bằng về nơi ở mới.

– Nếu để chúng tôi tự định đoạt thì phải cấp lại diện tích đất tương đương như trên, yêu cầu sở tài nguyên và sở xây dựng phải cấp giấy quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng để chúng tôi tiến hành làm lại nơi ở mới, đảm bảo thời gian để chúng tôi xây dựng lại, kẻo tránh những bất trắc phiền toái có thể xảy ra, đồng thời chúng tôi treo bảng Chùa như cũ. Chúng tôi sẽ di dời tượng Phật, Pháp khí, vật dụng v.v…và bàn giao mặt bằng.

Trong trường hợp giải quyết không được, nếu cưỡng chế, thì chính quyền thông báo cho tôi biết trước tối thiểu theo thời gian qui định, để chúng tôi dàn xếp y phục và vật dụng cá nhân. Cưỡng chế xong, chúng tôi đi tìm nơi tá túc…”

Tăng Đoàn GHPGVNTN cầu mong cho kiến nghị của Thượng tọa sớm được thực hiện. Không lập lại tình trạng sai trái như ở Thủ Thiêm, Nhà cầm quyền Sài gòn đã không thực hiện theo Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm năm 1996, có tính hợp tình hợp lý, lại tự ý, thay bằng bản đồ mới, chưa được phê chuẩn, để cưỡng chế, làm cho chùa Liên trì và dân chúng Thủ Thiêm phải di dời ra khỏi nơi chôn nhau cắt rún, xóm làng, chùa chiền, thánh thất quen thuộc, với sự bồi thường bất hợp lý. Người dân oan Thủ Thiêm phải đi kiện tụng, đòi công lý đã trên 20 năm nay, vẫn chưa có kết quả.

Vừa qua, ngày 18.10.2018, Nhà cầm quyền Sài gòn có đến gặp trực tiếp những người dân oan và thừa nhận sự sai trái trong việc cưỡng chế, đi dời… và hứa hẹn sẽ giải quyết, đền bù những thiệt hại, tổn thất cho đồng bào Thủ Thiêm.

Việc giải quyết, đền bù cho người dân có nơi ăn, chốn ở chưa thấy đâu, Nhà cầm quyền Sài gòn lại lên kế hoạch dùng số tiền 1.500 tỷ để xây nhà hát, ngay trên đất Thủ Thiêm, mà không ưu tiên dùng số tiền này, để giải quyết những khó khăn, bức xúc cho những người dân oan mất đất, mất nhà, phải sống cuộc sống lây lất nơi tạm cư, rất bất tiện, đau khổ, khiến cho dân chúng, lần nữa, vô cùng bất mãn.

Tăng Đoàn GHPGVNTN yêu cầu Nhà cầm quyền tôn trọng quyền sở hữu, quyền cư trú và quyền tự do hành đạo của người dân và chư Tăng chùa An Cư, đề nghị Nhà cầm quyền Sài gòn và Đà Nẵng tôn trọng quyền an cư lạc nghiệp của người dân như mọi quốc gia trên thế giới…Hãy ưu tiên giải quyết những khó khăn cho những người dân oan, cách hợp tình, hợp lý, để cuộc sống của những người bị thiệt hại, vì những sai lầm của Nhà cầm quyền, sớm thoát khỏi khổ đau.

Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 03.11.2018.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN

Viện trưởng

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định

Bình Luận từ Facebook