Để Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh (Phần III: Nội dung của chính sách phát triển đúng)

FB Nguyễn Ngọc Chu

13-10-2018

Mời đọc lại: Làm thế nào để Việt Nam hùng cường

Như phần trước đã đề cập, để có CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG thì cần có LÃNH ĐẠO GIỎI, QUỐC HỘI GIỎI, CHÍNH PHỦ GIỎI. Đến phần mình, muốn có LÃNH ĐẠO GIỎI, QUỐC HỘI GIỎI, CHÍNH PHỦ GIỎI thì phải sửa đổi HIẾN PHÁP. Sửa đổi HIẾN PHÁP để có một HIẾN PHÁP MỚI chứa đựng các quy trình chọn ra LÃNH ĐẠO GIỎI, QUỐC HỘI GIỎI, CHÍNH PHỦ GIỎI là điều kiện tiên quyết để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh.

Chúng ta sẽ đề cập đến HIẾN PHÁP, LÃNH ĐẠO GIỎI, QUỐC HỘI GIỎI và CHÍNH PHỦ GIỎI một cách chi tiết hơn ở các phần sau. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến các nội dung cơ bản của một CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG.

1. TỰ CƯỜNG

Một quốc gia muốn hùng mạnh thì phải dựa vào NỘI LỰC là chính chứ không thể cậy vào NGOẠI LỰC. Như vậy TỰ CƯỜNG là nhân tố xuyên suốt của CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG.

2. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN NỘI LỰC

Muốn TỰ CƯỜNG thì phải GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN NỘI LỰC. Giống như phản ứng nhiệt hạch, khi GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN NỘI LỰC thì các NHÂN TỐ NỘI LỰC của toàn bộ quốc gia sẽ tạo nên một LỰC CỘNG HƯỞNG phi thường. Như vậy GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN NỘI LỰC là nhân tố xuyên suốt tiếp theo của CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG.

3. CON NGƯỜI ĐƯỢC HOÀN TOÀN TỰ DO TỎA SÁNG

Trong các NHÂN TỐ NỘI LỰC thì CON NGƯỜI là NHÂN TỐ NỘI LỰC quyết định. Cho nên GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN NỘI LỰC thì trước hết chính là GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI. Chỉ khi CON NGƯỜI được TỰ DO thì TRÍ TUỆ của CON NGƯỜI sẽ KHÔNG BỊ GIAM CẦM mà TỰ DO TỎA SÁNG, nên mới thăng hoa sinh ra những tác phẩm, những sáng chế vĩ đại. Chỉ khi CON NGƯỜI được TỰ DO thì SỨC MẠNH của CON NGƯỜI sẽ không bị gông cùm, mà làm nên những công trình kỳ vĩ. Tóm lại, một CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG thì CON NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC HOÀN TOÀN TỰ DO TỎA SÁNG. Đó là nội dung quan trọng bậc nhất của CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG.

4. DÂN CHỦ LÀ CHÌA KHÓA CỦA GIẢI PHÓNG NỘI LỰC

Một cơ chế PHI DÂN CHỦ sẽ không bao giờ GIẢI PHÓNG ĐƯỢC NỘI LỰC của quốc gia. DÂN CHỦ là nền tảng của TỰ DO. Cho nên một CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG là CHÍNH SÁCH CHỨA ĐỰNG NỘI DUNG DÂN CHỦ BAO TRÙM. Nói cách khác DÂN CHỦ là chìa khóa của GIẢI PHÓNG NỘI LỰC.

5. QUYỀN CON NGƯỜI LÀ HẠT NHÂN CỦA TỰ DO TỎA SÁNG

Như ở trên đã đề cập, muốn GIẢI PHÓNG NỘI LỰC thì phải GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI. Mà muốn GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI thì phải để cho CON NGƯỜI được TỰ DO TỎA SÁNG. CON NGƯỜI chỉ được TỰ DO TỎA SÁNG khi có DÂN CHỦ. Nhưng để TỎA SÁNG HOÀN TOÀN thì không chỉ DÂN CHỦ mà CON NGƯỜI phải được QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, QUYỀN TỰ DO BIỂU ĐẠT cũng như phải có các QUYỀN CON NGƯỜI cơ bản khác. Một cách vắn tắt DÂN CHỦ và QUYỀN CON NGƯỜI là những nhân tố quyết định để GIẢI PHÓNG NỘI LỰC.

6. CÁC NHÂN TỐ NỘI LỰC QUAN TRỌNG KHÁC

Ngòai CON NGƯỜI là nhân tố quyết định thì còn có các NHÂN TỐ NỘI LỰC quan trọng khác mà một CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG phải bao quát. Tuy nhiên, do hạn chế về dung lượng nên các NHÂN TỐ NỘI LỰC khác sẽ được đề cập chi tiết riêng ở phần sau.

7. NGOẠI LỰC CỘNG HƯỞNG

Như trên đã khẳng định, NỘI LỰC là nhân tố áp đảo quyết định sự hùng mạnh của một quốc gia. Song NGOẠI LỰC là nhân tố quan trọng không thể thiếu. Nói cách khác, NỘI LỰC và NGOẠI LỰC là hai cột sống không thể tách rời trong CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG. Một CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG là biết GIẢI PHÓNG HOÀN NỘI LỰC song song với cộng hưởng tối đa NGOẠI LỰC. Mức độ vận dụng sức mạnh NGOẠI LỰC phụ thuộc vào hai yếu tố, tầm chiến lược thể hiện qua CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÚNG, cùng với tài năng ứng đối TÌNH THẾ BIẾN ĐỔI của lãnh đạo quốc gia.

Trong phần tiếp theo sẽ bàn về đến các NHÂN TỐ NỘI LỰC khác ngoài nhân tố CON NGƯỜI và NGOẠI LỰC CÔNG HƯỞNG cũng như ứng đối TÌNH THẾ BIẾN ĐỔI.

Bình Luận từ Facebook