Từ Cộng Nô đến Hán Nô

FB Đào Tăng Dực

15-9-2018

Một trong những yếu tính đặc thù của đảng CSVN là tinh thần nô lệ ngoại bang của tập thể này.

Yếu tính này hình thành từ thủa ban sơ của đảng. Ngay từ giai đoạn chống thực dân Pháp trước 1954, đảng CSVN đã bị lên án là bè lũ “Cộng Nô” bỡi các đảng phái quốc gia thời đó như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Việt Cách Mạng Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng v..v..

Tại sao lại là danh từ bè lũ “Cộng Nô”. Dĩ nhiên chữ “Cộng” là viết tắt chữ cộng sản và “Nô” là viết tắt chữ nô lệ. Toàn chữ “Cộng Nô” là lên án đảng CSVN đã theo đuổi một ý thức hệ ngoại lai đến từ Tây Phương và hoàn toàn không liên hệ gì đến nền văn hóa Đông Á của dân tộc.

Không những toàn đảng đeo đuổi ý thức hệ Mác Lê mà còn mù quáng tôn thờ những thần tượng CS vô cùng tàn ác, đã sát hại hằng triệu sinh linh của chính dân tộc họ như Lê Nin và Stalin nữa. Chính vì thế danh từ “Cộng Nô” sử dụng để lên án đảng CSVN vào giai đoạn đó của lịch sử là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, từ giai đoạn thập niên 90 sau khi bức tường ô nhục Bá Linh, khối CS Đông Âu, đảng CS Liên Xô sụp đổ và Hiệp Ước Thành Đô được ký kết giữa đảng CSVN và đảng CSTQ vào tháng 9 năm 1990, thì danh từ “Cộng Nô” lại nhường bước cho một danh từ mới mẻ và phản ảnh thực tế hơn. Đó là danh từ “Hán Nô”.

Tại sao dân chúng Việt Nam lại sử dụng danh từ Hán Nô để gán cho đảng CSVN thay vì danh từ Cộng Nô thủa trước?

Lý do thì nhiều nhưng tựu trung có 2 nguyên nhân chính:

1. Trước hết, cùng với sự sụp đổ của khối CS Đông Âu, Liên Bang Xô Viết và sự cải tổ kinh tế lẫn xã hội tại Trung Công và các quốc gia CS khác, thì chủ nghĩa Mác Lê trên thực tế đã cáo chung. Có thể nói một cách khách quan rằng, không những chủ nghĩa này đã bị hủy diệt tận gốc rẽ, mà chỉ có những người điên mới còn thực sự theo đuổi nó mà thôi. Không một đảng viên nào của các đảng CSTQ, CSVN hoặc CS Cuba còn tin tưởng vào chủ thuyết Mác Lê cả. Chính vì thế, Cộng Nô như một mẫu người cũng không còn hiện hữu trên thực tế.

2. Tuy nhiên, một mẫu người khác lại xuất hiện thay thế và được nhân dân gọi là bè lũ “Hán Nô”.

Hán Nô dĩ nhiên có nghĩa là làm nô lệ cho dòng dõi Hán Tộc hoặc người Tàu.

Tại sao như thế?

Lý do là vì toàn dân nhận thấy đảng CSVN đã dâng hiến một phần Thác Bản Giốc, toàn bộ Ải Nam Quan, một phần Trường Sa, hằng chục ngàn cây số vuông lãnh hải và gần đây nhất là dự luật Đặc Khu Kinh Tế dâng hiến các đảo Vân Đồn miền Bắc, Bắc Vân Phong miền trung và Phú Quốc miền Nam cho Trung Cộng hầu người Tàu có thể định cư vĩnh viễn tại nước ta. Họ có thể sinh con, đẻ cái và củng cố cho chiến dịch độc chiếm toàn bộ Biển Đông. Họ cũng có thể phát huy con đường tơ lụa và hoàn tất Giấc Mơ Trung Quốc Vĩ Đại của Tập Cận Bình.

Gần đây nhất là đảng CSVN đã hợp thức hóa trên nguyên tắc sự luân lưu của đồng Nhân Dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Câu hỏi chúng ta phải đặt ra là: nguyên nhân nào sản sinh ra các quái thai dân tộc Cộng Nô và Hán Nô như thế?

Khi đi ngược dòng lịch sử và suy xét cẩn thận thì nguyên nhân khách quan nhất phát xuất từ chính bản thân của người sáng lập đảng CSVN và cũng là lãnh tụ “kính yêu muôn đời” của đảng là ông Hồ Chí Minh.

Ông Hồ xuất thân từ một gia đình Nho Giáo nhưng Tây học.

Do đó, mặc dù guồng máy đảng thổi phồng gấp trăm lần, ông chỉ thông thạo 3 ngôn ngữ chính là tiếng Việt, chữ Nho và Tiếng Pháp. Hậu quả là ông chịu ảnh hưởng của 3 nền văn hóa: Văn hóa Dân Tộc Việt, Văn hóa Trung Hoa qua chữ Hán và Văn Hóa Tây Phương qua tiếng Pháp. Văn Hóa Tây Phương bao gồm Ý Thức Hệ Mác Lê.

Khi phân tích bản chất ông Hồ chúng ta nhân thấy các nét đặc thù sau đây:

Trước hết ông không có tư duy sáng tạo nhưng có tài bắt chước nổi bật. Ông lấy tư tưởng người khác làm tư tưởng của mình như vài dòng chữ của Tổng Thống thứ 3 của Hoa Kỳ Thomas Jefferson trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, ý niệm trồng người của Quản Trọng trong Đông Chu Liệt Quốc và nhiều khái niệm của Mao Trạch Đông áp dụng cho Việt Nam.

Tiếp theo đó, trong 3 nền văn hóa cấu tạo nên con người của ông thì ông khinh thường nền văn hóa Việt Nam, nhưng lại ngưỡng mộ chân thành văn hóa Trung Hoa và Ý Thức Hệ Mác Lê. Ông đã từng công khai tuyên bố rằng ông không có tư tưởng gì cả vì đã có Karl Marx, Lê Nin, Stalin và Mao Trạch Đông tư duy dùm cho ông rồi. Ông cũng xác định rằng ông mãi mãi là học trò chăm chỉ của Stalin và Mao Trạch Đông mà thôi.

Tuy cùng thế hệ, nhưng tương quan giữa Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông là một tương quan thầy trò theo đó Hồ Chí Minh là học trò ngoan và Mao Trạch Đông là thầy giáo vĩ đại.

Từ đó sinh ra tương quan lúc đầu là thầy trò và sau đó là chủ tớ giữa đảng CSTQ và đảng CSVN.

Hâu quả cho dân tộc Việt Nam là gì?

Hậu quả tức thời khi Ông Hồ còn sinh tiền là Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng, nhường Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng. Nếu không có Hồ Chí Minh chỉ đạo, làm sao phạm Văn Đồng dám ký công hàm này?

Hậu quả hiện tiền và lâu dài là từng bước đảng CSVN sát nhập tổ quốc Việt Nam vào một đại Trung Quốc mà biên cương và lãnh thổ sẽ phình ra bao gồm toàn bộ Biển Đông trong đó có Việt Nam.

Nếu chúng ta không hành động gì cả thì sẽ nhanh chóng thôi, giấc mơ bán nước điên khùng cho TQ của Thi Sĩ Việt Cộng Tố Hữu sẽ thành sự thật:

“Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…”

Đã đến lúc toàn dân Việt phải vùng lên, thay đổi chế độ độc tài Hán Nô này bằng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính. Một trong những hành động ngoại giao đầu tiên của một chính quyền dân chủ thực sự, của dân, do dân và vì dân là khởi kiện Trung Cộng với Tòa Trọng Tài Thường Trực tại The Hague, Hòa Lan hầu xác định chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Dĩ nhiên đây chỉ là phát pháo đầu tiên đánh dấu sự thức tỉnh toàn diện của dân tộc Việt, trong tiến trình phục hưng đất nước, sau đêm dài tăm tối của độc tài cộng sản phi nhân.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. cộng sản có mạnh không ? không .chỉ vì đồng bào VN chưa nhất tề đứng lên nên cộng nô và hán nô mới có cơ hội hoành hành ở VN . một số người VN còn mơ hồ cho rằng đất nước vẩn bình yên ,và đảng vẩn đang bảo vệ đất nước .đồng bào hãy thức tỉnh và nhìn sang đất nước Tây tạng ,nội mông ,bây giờ đả là một NƯỚC TỰ TRỊ SÁT NHẬP VÀO TRUNG KHỰA và ngày nay hơn 1 triệu người dân tây tạng đang ở trong những nhà tù tàu chệt và như vậy cuộc sống đòi độc lập chủ quyền cho quốc gia họ như 1 trò chơi không tưởng ,cũng như người VN chỉ vì không dám mạnh dạn đứng lên ,và bị ru ngủ ôn hòa bất bạo động nên khi như con cá nằm trên thớt như dân Tây tạng thì chỉ có con đường duy nhất tự thiêu để phản đối ,nhưng đả là quá muộn ,và thân phận của họ chắc người VN cũng đã hình dung ra sao trong các nhà tù trung chệt ,giết hay tha mổ nội tạng hay sống vật vờ như trâu chó dưới chế độ cai trị tàu chệt ,Đả đến thời điểm không thể lùi không còn thời cơ để đồng bào VN trốn chạy ,từng bước đi từ những năm 1990 đả định hiình ,đảng csVN nhất quyết bám lấy quyền lực để cai trị bằng mọi giá với sự quỳ lụy thần phục trung cẩu làm tay sai bán nước .trong lực lượng an ninh hiện nay 80% là con ông cháu cha của chế độ ,và trong đó có những tên trung cộng đang điều hành trong guồng máy nhà nước hiện nay .nên quốc hội VN khi họp phải thông báo và đưa chúng vào quốc hội để phát biểu chỉ đạo ,có 1 quốc gia có chủ quyền nào lại như vậy ,xin thưa tất cả bọn chúng đả tính xong đất nước VN giao cho trung tặc và con đường sang các quốc gia tư bản định cư đả xong cho thân nhân gia đình chúng ,còn dân VN khi đến ngày bàn giao đất nước sẽ trở lại là dân nộ lệ như 1000 năm trước ,thà chết vinh hơn sống như trâu chó các bạn sẽ không còn bất kỳ thứ gì gọi là người ,đặc khu ,chử viết , đồng nhân dân tệ và nay luật an ninh mạng ,ngày càng ráo riết đưa vào VN dưới các mạng của we chat ,tao bao ,yume để tới đây không còn 1 thông tin nào từ you tube ,google ,yahoo.facebook hoạt động ở VN để dân VN phản kháng hay kêu gọi ,chúng nhất quyết sẽ đưa các mạng tây phương nầy ra khỏi VN để bưng bít tất cả những gì đang diển ra ở VN không cho cộng đồng quốc tế can thiệp ,người VN lúc đó như con ếch nằm trong giếng tha hồ cho trung khựa xào nấu chiên ,chỉ vì chưa thấy sự nguy hiểm đã gần kề trong cái chết mới tìm ra đường sống ,tất cả nhất tề xông lên sẽ không 1 lực lượng nào dám đàn áp đồng bào VN chỉ vì lo cho thân mình mà làm ngơ khi những người đồng xuống đường bị bắt ,1 người bị bắt thì trăm người ngàn người xốc tới ,chúng có thể giết 1,20 người nhưng chúng cũng không thể sống với sức phẩn nộ của hàng trăm hàng ngàn người ,chế độ rồi CHẮC CHẮN PHẢI SUP ĐỔ ,,tự do không có miển phí các dân tộc như Ukrane ,Yemen .Libi ,tiệp khắc cũng phải đổ máu xương mới giành được tự do và phát triển như ngày hôm nay ,nếu còn chần chờ thì sang năm hoặc năm sau nửa các công dân VN sẹ không bao giờ xuất cảnh ra nước ngoài được vì lúc đó trung khựa sẽ không ký bất kỳ giấy passport nào cho các bạn rời khỏi VN đó là 1 thực tế .vì tương lai tổ quốc Vn ,chúng ta không thể chần chờ hãy đứng lên xuống đường liên tục cho đến khi giải thể chế độ cộng sản hiện nay .chấp nhận hy sinh cho con cháu đời sau thoát khỏi goong cùm xích xiềng nô lệ ,nếu những người cộng sản bất bạo động liệu họ có tiến chiếm được đất nước như hiện nay ,thời cơ không còn, nhục mất đất nước đả hiện hửu hảy vùng lên tất cả mọi tầng lớp sĩ nông công thương hãy ngưng tất cả cùng đứng lên để được làm người

 2. Một thí dụ của Hán Nô.: người Việt thường gọi người khác bằng tên thay vì bằng họ- như người tàu-
  bất kể họ là ai, bề trên trong thân tộc hay lãnh đạo quốc gia. Thí dụ “chú Long”, “bộ trưởng Đức”, “giám đốc Hùng”, “tổng thống Diệm”, thậm chí “cụ Diệm”. Riêng chỉ có mỗi một người được (bị) gọi bằng tên, “bác Hồ” “Hồ chủ tịch” mà đố ai giải thích (nghe cho) được tại sao lai có sự phân biệt ấy, ngoài lý do duy nhất là gọi theo cách của người tàu ? Vậy nếu không là Hán Nô thì là cái quái gì?

 3. Mục đích “cao thượng” biện minh cho hành động, ĐCSVN chịu nhục, chịu làm kiếp “Hán nô” chỉ vì mục đích:
  – Được thống trị đất nước VN, được bắt Nhân dân VN phải muôn năm làm nô lệ cho chúng!
  Đảng của lũ Lợn!!!

 4. Viet cộng đã chọn lưa thân phận Hán nô từ lâu rồi, trễ lắm là từ đầu năm 1950 khi hồ chí minh lê gót sang Tàu tìm đuòng cứu đảng,

  Đó là hồ chí minh học tập và làm theo Lê Chiêu Thống thế kỷ 18 cầu xin giặc Tàu nhà Thanh chống lưng đỡ đầu cho làm Vua Đại Việt,

  đó là hồ chí minh vào vai Lê chiêu Thống thế kỷ 20 cầu xin giặc Tàu nhà Mao chống lưng đỡ đầu Minh đánh phá Quốc Gia Việt Nam, mưu cầu chức quyền cai trị Việt Nam, phục vụ Tàu cộng phủ lá cờ búa liềm lên VN, mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới chống lưng đỡ đầu minh thực hiện ý đồ tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác,

  từ đó đổ xuống đất nước dân tộc VN những tang thương triền miên, lãnh thổ VN bị thu hẹp dần, bị việt cộng Minh và con cháu học tập và làm theo Minh, cắt xẻ dâng cho giặc Tàu hòng mong đuọc giặc Tàu chống lưng đỡ đầu cho đuọc miên viễn làm đầu nậu trấn lột đất nước dân tộc VN

Comments are closed.