Dân!

FB Ngô Nguyệt Hữu

10-6-2018

Thăm thẳm dặm dài lịch sử, nâng thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân.

Trải qua nghìn năm Đinh, Lê, Lý, Trần… không can qua nào lại không khởi nguồn từ những đôi tay quen với cánh đồng, những bàn chân quyến luyến với thênh thang bụi đỏ, những khuôn mặt kết bạn với nắng mưa.

Hôm minh quân mất thuở xa xưa, hôm lãnh đạo tốt mất hôm nay, dân vẫn khói hương bài vị, vẫn nước mắt khóc thương, vẫn chân thành hoài vọng, có bao giờ dân quên.

Trong huyết quản triệu triệu người con của dân tộc này, cho dẫu có nhọc nhằn mưu sinh, cho dẫu có chăn êm nệm ấm, vẫn chưa bao giờ ngoảnh mặt với quốc gia, chưa bao giờ lờ đi mối hiểm hoạ về một tương lai không hy vọng.

Trên mâm cơm có thể thiếu miếng thịt, trong nhà có thể thiếu vài vật dụng tối thiểu, ra đường bị chèn ép im lặng cho qua, có việc đến chốn công môn khoanh tay thưa dạ… Ấy là khi dân còn chịu được, ấy là lúc dân còn châm chế được, còn chấp nhận được.

Quốc gia vừa ướm mầm khởi sắc kiến tạo, vừa chấp chới sinh khí công cuộc chống giặc nội xâm, lẽ con đường hình thành một tươi sáng phải cần thêm thời gian. Thì lại hấp tấp, nay điều luật này soạn sửa, mai dự luật kia muốn thông qua.

Nguồn năng lượng tích cực khó khăn lắm mới được nhen nhóm, lại vội vã vì lẽ gì đó vì ai đó mà muốn khoả lấp đi.

Dân hốt hoảng như người mất mùa, dân hoang mang như kẻ lạc rừng, một mớ bòng bong có khó gỡ đâu. Dân chưa thông thì gượm lại, dân chưa xuôi thì kiến giải thêm, thì bàn bạc thêm.

Việc nhân nghĩa nào không cốt ở yên dân, có quốc gia nào lòng ý chỉ trên trái tâm nguyện dân mà thịnh trị.

Lại có đám cháy lớn nào không bắt nguồn từ đốm lửa vừa được nhen, mà lòng dân lại đang rất nỏ!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Ý kiến rằng: chống đạo luật cho (Tàu) thuê đất , chứ không nên chông 99 năm…vì chống 99 năm thì bọn lưu manh chính trị Việt cộng sẽ chỉnh lại 98 năm để tiếp tục cho thuê …?

  Thiển nghĩ: Ý đó là Đúng , nhưng chưa thật chính xác !

  Xét một giả thuyết : Nếu là cho Mỹ, Nhật, Úc , liên Âu…vv thuê, thì tôi không tin dân VN phản ứng mạnh như vậy, tuy vẫn sẽ có ý kiến về thời gia…48 năm rồi gia hạn thêm…vv. Và nếu , việc cho các nước hay liên minh biển Đông ấy, thuê với sự giải thích rõ ràng về mục tiêu Quốc phòng sâu xa, nhằm để bảo vệ chủ quyền biển đảo, để cân bằng thế lực trên biển Đông theo chiến lược quốc tế hóa biển Đông …vv, thì có lẽ người dân có thể sẽ đồng ý !

  Phản ứng dữ dội ở đây, chính xác là ‘yếu tố giặc Tàu” – và sâu xa bên trong nữa, chính xác sự oán hận bị đè nén đã lâu , đối với chính lũ tay sai Việt cộng Hán gian của Tàu, ăn cắp dâm ác, ngu dốt, tàn phá hủy hoại nước Việt hàng ngày hàng giờ liên tục trong hơn nữa thế kỷ ! Căm hận lũ ‘Hèn với giặc, Ác với dân” ấy mà này còn thấy chúng công khai âm mưu phản bội dân tộc , bán đứng tổ quốc ! Hận ấy không thể nuốt trôi !
  ————-

  Còn về các ‘đạo luật” – Một cách tổng thể thì có lẽ nên nghĩ rằng :

  Đạo luật của một quốc gia, chỉ được tôn trọng và tuân thủ khi nó xuất phát từ một Chính quyền được người dân tin tưởng rằng nó là một chính quyền ‘của dân, do dân và vì dân” –Người dân tạo dựng lòng tin căn cứ vào những thành quả nó mang lại được cho dân tộc cho tổ quốc và người dân tự do theo dỏi, giám sát nó bằng những quyền Tự do hiển nhiên của một công dân , một con người .

  Trong khi đó, Việt cộng một chính quyền tự phong, có bản chất độc tài tàn bạo, lừa đảo qua trò hề “Đảng cử dân bầu”- hơn nữa, ngày càng lộ rõ là một thứ chính quyền ‘của giặc Tàu, do giặc Tàu và vì giặc Tàu “, phản bột dân tộc và tổ quốc- Xét đến những lẽ đó, mọi thứ đạo luật này kia của Việt cộng , chẳng những không đáng được tôn trọng, tuân thủ mà còn nên hủy bỏ, đốt xé và nghiêm cấm tuân thủ. Vì kẻ tuân thủ nó sẽ mang lấy tội danh bán nước , phản quốc !

  Đã đến lúc mất nước, thi tính mạng còn phải để qua một bên , huống gì việc đi phân tích những bộ luật rừng của giặc Tàu mang sang ? Bấm nút hay không, với súng trọng tay , và sự hậu thuẫn của giặc sau lưng thì bọn bán nước cứ làm !
  Bởi, Tàu cai trị hay Việt cộng cai trị thì chắc chắn, bất công đau khổ vẫn tiếp tục, nô lệ đói nghèo lạc hậu vẫn tiếp diễn , tương lai các thế hệ sau của VN vẫn mù mịt…Thế nên dù thế nào, dân tộc VN nhất định sẽ buộc phải liên tục thực hiện ‘Tổng bất tuân dân sự toàn quốc’ …cho tới khi nào giành lại được các quyền Tự do, Tự quyết của mình, khỏi bàn tay nắm chặc của bọn độc tài bán nước, cướp nước !.

  Chúng ta không đấu tranh vì chỉ vài ‘đạo luật bán nước” , chúng ta đấu tranh để tự dân tộc ta chọn lựa , xây nên một thể chế chính trị Tự do-Dân chủ- Đa nguyên , nơi mà quyền lực được dân chúng kiểm soát một cách hiệu quả !
  Nơi mà các ‘chủ trương lớn tàn hại’, các ‘đạo luật phản bội’, các ‘đại án khốn nạn’ …vv cùng lũ tham quan dâm ác dốt nát hiện nay , KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XUẤT HIỆN !

 2. Chúng ta bểu tình chống Dự Luật cho thuê đất là đúng,nếu ta biểu tình chống Dự Luật cho thuê đất 99 năm thì nay mai họ sẽ rút lại còn 70 năm,50 năm thậm chí 20 năm là họ vẫn đúng,ta vẫn sai các bạn nhỉ .

 3. Chúng ta bểu tình chống Dự Luật cho thuê đất là đúng,nếu ta biểu tình chống Dự Luật cho thuê đất 99 năm thì nay mai họ sẽ rút lại còn 70 năm,50 năm thậm chí 20 năm là họ vẫn đúng,ta vẫn sai các bạn nhỉ .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây